Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam a profily členů občanského sdružení NAŠE Čelákovice, o.s.

 Seznam členů v abecedním pořádku. Stav k 6.6.2013.

Čermák Ladislav
Fialová Anna
Jamriška Marian
Jamrišková Ilona
Netušil Luboš

Polnický Petr
Uhlíř Miloslav
Vlasák Václav
Volín Jan

 

Naši zástupci

 

Komise Rady města, výbory Zastupitelstva města

      Komise RM proti PPE Mochov

            Luboš Netušil, místopředseda

            Ing. Miloslav Uhlíř
            Ing. Václav Vlasák

  

      Komise RM pro kulturu, sport a cestovní ruch

            Petr Polnický

 

      Bytová komise RM

            Petr Polnický

 

Dozorčí rada Q-BYT, s.r.o.

      Petr Polnický, předseda ( celá DR odvolána 22.7.2013 )

 

 

 

 Profily členů

 

 

Ladislav Čermák (*1956)   člen sdružení

 2013_ladislav_cermak.jpg

 

 Proč jste členem občanského sdružení?

 Montérky jsou můj oblek posledních dvacet let, čas na holení brady nenacházím, protože dělám pro lidi a auto, vlastním jménem Mazánek, mne provází už šestnáctý rok. Tak mne lidé znají a že se na snímku směji? Směji, protože jsem šťastný. Když už to se mnou nebude lepší, alespoň se zasmějete! :o))
Váš Ladislav Čermák

Co máte ve sdružení na starosti?

 kulturu

 Jak dlouho bydlíte v Čelákovicích?  od narození
 Čím se zabýváte?

 stavební činnost, vinárna

 Jak Vás můžeme kontaktovat?  leones-cermak#email.cz

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Václav Vlasák(*1969)   člen sdružení, člen výboru

 2013_vaclav_vlasak.jpg

 

 Proč jste členem občanského sdružení?

 Byl jsem jeden z členů petice NEJEDNEJTE O NÁS BEZ NÁS vyjadřující nesouhlas občanů s výstavbou paroplynové elektrárny v blízkosti Čelákovic. Nechci jen nečinně přihlížet na dění kolem sebe, ale aktivně se podílet na rozvoji města a z tohoto důvodu jsem se členem NAŠE Čelákovice.

Co máte ve sdružení na starosti?

 odpor proti elektrárně

 Jak dlouho bydlíte v Čelákovicích?  od roku 2005
 Čím se zabýváte?

 ředitel finanční společnosti

 Jak Vás můžeme kontaktovat?  vlasak.vaclav{at}volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miloslav Uhlíř(*1975)   člen sdružení, člen výboru

  2013_miloslav_uhlir.jpg

 

 Proč jste členem občanského sdružení?

 V Čelákovicích žiji od roku 2008. Učinili jsme tak po zralé úvaze mé rodiny, že právě zde prožijeme zbytek svého života a budeme zde vychovávat své děti. Již od prvních zkušeností se životem v Čelákovicích jsem si uvědomil, že je možné některé věci dělat lépe. Nejsem člověk, který chce pouze kritizovat práci druhých, a proto se rozhodl v rámci svých možností a schopností pomoci přetvářet naše Čelákovice na město krásnější, kde bude radost žít.

Co máte ve sdružení na starosti?

 finance

 Jak dlouho bydlíte v Čelákovicích?  od r. 2008
 Čím se zabýváte?

 Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze obor Podniková ekonomie a management. Po absolvování základní vojenské služby jsem jako zaměstnanec nastoupil do oboru bankovnictví. Od roku 2003 pracuji v Československé obchodní bance. Mými zálibami je má rodina, zahradničení a rekreační sport.

 Jak Vás můžeme kontaktovat?  E-mail: Miloslav111{at}seznam.cz , Tel.: 606564514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Polnický(*1947)

 

2013_petr_polnicky.jpg

 

 Proč jste členem občanského sdružení?

 Záleží mi na dobrém životním prostředí a na co nejrychlejším odstraňování bariér bránících pohybu handicapovaným spoluobčanům. Jsem toho názoru, že v zastupitelské demokracii je každý občan účastníkem všech řízení, a proto má být o všem, co se jeho jménem koná , informován.

Co máte ve sdružení na starosti?

 Kulturu. Jsem zakládajícím členem Spolku přátel čelákovického muzea v roce 2004 a od té doby jeho předsedou, spoluorganizuji koncerty, literární pořady a besedy. Již mnoho let jsem členem Společnosti bratří Čapků v Praze a SOS dětských vesniček.

 Jak dlouho bydlíte v Čelákovicích?  Od roku 2003
 Čím se zabýváte?

Důchodce, dříve živnostník – obchodník, ještě dříve stavbyvedoucí a mistr.

 Jak Vás můžeme kontaktovat?   Jizba.nabytek{@}tiscali.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

Doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (*1961)  člen sdružení

 2013_jan_volin.jpg

 

 Proč jste členem občanského sdružení?

 Slabinou české politiky na všech úrovních je, že díky neblahým zkušenostem z minulého režimu a různým šíbrům vyprodukovaným režimem současným získala velmi špatné jméno. Je stále obtížnější vysvětlovat, že politika není nechutné bažení po moci a přístupu ke zdrojům veřejných financí, ale že je to zájem o náš společný život ve městech a na vesnicích, zájem o to, zda je s našimi daněmi nakládáno v náš prospěch nebo zda jsou bezohledně promrhány, případně rozkradeny. Domnívám se, že sdružení NAŠE Čelákovice má potenciál tuto situaci alespoň v Čelákovicích kladně ovlivnit a postupně přesvědčit šikovné obyvatele města, aby svůj talent, své schopnosti uplatnili ve prospěch všech. Tím nejlépe ukážeme, že věta „Nezajímám se o politiku“ vlastně znamená „Nezajímám se co kdo vyvádí s mými penězi“ a že pokud se zajímat budeme, dočkáme se více radosti a méně zklamání ze situace kolem nás.

Co máte ve sdružení na starosti?

 Zajímá mě kulturní a společenský život ve městě, způsoby jakými je možno přispět k tomu, aby bylo v Čelákovicích lidem dobře, aby byli na své město hrdí, ale aby za své město také cítili trochu odpovědnost.

 Jak dlouho bydlíte v Čelákovicích?  od r. 1999
 Čím se zabýváte?

 Jsem univerzitním pracovníkem a zodpovídám za výzkum řečové komunikace a výchovu nových generací odborníků v této oblasti.

 Jak Vás můžeme kontaktovat?  e-mailem jan.volin{at}ff.cuni.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marian Jamriška (*1970)   člen sdružení

 2013_marian_jamriska.jpg

 

 Proč jste členem občanského sdružení?

Jsem členem OS, protože mi není jedno co se děje v našem městě, především v oblasti životního prostředí a sdružení je jedním ze způsobů jak to ovlivnit. 

 Co máte ve sdružení na starosti?tr

Nemám žádnou specifickou oblast.

 Jak dlouho bydlíte v Čelákovicích?  od r. 2007
 Čím se zabýváte?

 Pracuji v oblasti informačních technologií, konkrétně databázových systémů.

 Jak Vás můžeme kontaktovat?  ilka.j{at}centrum.cz
 

 

 

  

 

 

 
Ilona Jamrišková (*1973)   členka sdružení

 Obrazek

 

 Proč jste členem občanského sdružení?

 

 Co máte ve sdružení na starosti?

Nemám žádnou specifickou oblast.

 Jak dlouho bydlíte v Čelákovicích?  od r. 2007
 Čím se zabýváte?

 obchodni referentka

 Jak Vás můžeme kontaktovat?  ilka.j{at}centrum.cz
 

 

 

 

Luboš Netušil (*1966)   člen sdružení

 

 

 Proč jste členem občanského sdružení?

 

 Co máte ve sdružení na starosti?

 

 Jak dlouho bydlíte v Čelákovicích?  
 Čím se zabýváte?

 

 Jak Vás můžeme kontaktovat?