Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

V Čelákovicích 2.2.2009

Miroslav Leypold Iglo

Člen zastupitelstva Města Čelákovice

Určeno : členům ZM Čelákovice pro jednání dne 26.2.2009

 

Věc : kvalita veřejné správy v Čelákovicích

 
Vážení,

Sleduji vývoj ve městech našeho okolí a docházím k názoru, že Čelákovice za většinou měst zaostávají. Není to patrné z pohledu do ulic, ale již z toho jak město reaguje na potřeby svých občanů a jak vyslovené náměty realizuje v praxi.

V našem městě se ztratila tolik dříve proklamovaná snaha o kontakt s občany a zdá se, že vedení města je soustředěno jen na investiční akce a ostatní rozvoj již není sledovaný. Prakticky se to projevuje např. v problémech údržby města, rozvoji kultury, péčí o mládež i seniory atd. Jak to tedy dělají v ostatních městech?

Většina měst vychází z myšlenky PARTNERSTVÍ mezi občanem a samosprávou. Základem pro navázání kontaktu je podchycení potřeb občanů zpracovaných analýzou odborné firmy. Podobně jak byla před rokem v Čelákovicích zpracována studie demografického vývoje tak se zpracovává plán rozvoje města 6 – 8 i více let. Plán pojmenovávají na mnoha místech různě, ale pokud chceme znát smysl jeho pořízení je nutné poznat některou z metod řízení kvality veřejné správy. Jednou ze základních je Místní Agenda 21 ( dále MA21 ) tedy jakési směry pro místní správu v 21 století formulované OSN již v r.1992.   

V České republice první průkopníci založili již v r.1994 tzv. Národní síť zdravých měst dosud pokrývající 1797 měst a obcí s přibližně 30% obyvateli ČR . Bez ohledu zda jsou města zapojena v nějaké organizaci jsem hledal, kde plní alespoň základní kriteria MA21 t.j.mají např. zpracován Plán rozvoje města ( v našem okolí Brandýs, Neratovice, Úvaly, Český Brod, Říčany, Poděbrady ). Česká města nedosahují špičkové úrovně evropské veřejné správy a zatím nejvyšší ocenění tzv. stupeň B získali pouze v Chrudimi,Vsetíně, Prostějově, Kopřivnici, Litoměřicích. V našem okolí certifikát kvality veřejné správy stupně D obdrželi v r.2008 např. v Českém Brodě, Říčanech a Poděbradech. Takto se již v roce 2001 samospráva Chrudimi přihlásila k dodržování kvality veřejné správy a závazných podmínek Zdravého města. Návrh na zpracování plánu rozvoje města předložil již můj předchůdce p.Špaček a jeho návrh MZ nepřijalo především na základě argumentace starosty, že strategický plán rozvoje přesahuje několik volebních období.Ano přesahuje a stejně tak v cca 80% českých měst kde již podobné plány mají zpracované. Nevzalo ZM na vědomí materiál rady nazvaný „Rozpočtový výhled 2008 – 2012“? Rozpočtový výhled zpracovaný v městech s kvalitní veřejnou správou však vychází ze zpracovaného plánu rozvoje, který dává věcnou náplň pro finanční plánování a je projednán v několika kolech s občany, podnikateli i orgány kraje. Města s kvalitní veřejnou správou nevynechávají z plánovacích aktů občana, který je základním prvkem plánování.

Je pravda, že pořízení plánu rozvoje města něco stojí. Budete se ptát : kde na to vezmeme? Při pohledu na již zpracované plány rozvoje zjistíme ( např.v Litoveli), že zpracování plánů rozvoje je podporováno z fondů EU a různých nadací.

Město s vypracovaným plánem rozvoje má též větší šanci získat dotace z fondů EU. Města se zabývají plánem rozvoje do r.2013 , aby zjistili své potřeby a pro jejich krytí využili fondů EU.

Je třeba začít ihned. Zpracování plánu rozvoje je časově náročné ( cca 2 roky ) a tak již dnes máme za většinou okolních měst ztrátu minimálně 2 -3 roky a jak je výše uvedeno z příkladu Chrudimi tam se ke kvalitě veřejné správy přihlásili již před 8 lety.

 
Návrh na usnesení : 

Č.1 Zastupitelstvo města Čelákovice ukládá Radě města zajistit do přístího zasedání zastupitelstva výběrové řízení na zpracovatele Plánu rozvoje města Čelákovice na období 2010 až 2015.

Č.2 Zastupitelstvo města Čelákovice ukládá Radě města zajistit zavedení kvality řízení městské správy dle standardů MA 21. Na příštím jednání ZM předloží RM plán realizace.