Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. 11. 2010

Na této stránce naleznete dokumenty ke stažení

  • Dokumenty Občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení NAŠE Čelákovice - stahuj_pdf (stanovy schválené Ministerstvem vnitra ČR dne 24.10.2008 se změnou z 20.7.2012)

Zápis z ustavující členské schůze dne 17.2.2009 - stahuj (pdf) (24.2.2009)

Přihláška do občanského sdružení - stahuj (doc)

  • Zajímavé dokumenty ze života NAŠEho města

Dokumenty k odvolání ředitele muzea

Článek o vývoji situace a text Petice - zde

Originál průvodního dopisu zastupitelům - zde

Dopis Štěpánky Gebellové k situaci v městském muzeu - zde

 Dopis zástupců Univerzity Karlovy p.starostovi a radě města - zde (pdf)   (24.2.2009)

 Dopis zástupců České archeologické společnosti radě města - zde (jpg)  (24.2.2009)

Otevřený dopis p.Michala Burdy zastupitelům města - zde (doc)  (2.3.2009)

Otevřený dopis předsedkyně petičního výboru pí. Petiškové panu Mgr. Davidu Eisnerovi, kandidátu na ředitele Městského muzea v Čelákovicích -zde (doc)  (24.3.2009)

 

  • Dokumenty k průmyslovým podnikům v našem městě

Demoautoplast s.r.o. - lisovna plastů a lakovna

dokumenty jsou převzaty z oficiálních stránek Cenia

Dokumentace EIA k lakovně Demoautoplastu

Hluková studie lakovny Demoautoplast  

Protokol Krajské hygienické stanice o překračování hygienických limitů hluku

Průběh správního řízení (není potvrzeno snížení hluku)

Rozptylova studie skodlivin lakovny Demoautoplast

Studie zdravotních rizik lakovny Demoautoplast

 Durabo s.r.o. - tiskárna

Zpětvzatá (původní) studie rozšíření tiskárny - stahuj

Architektonická studie nových hal - stahuj

Petice proti rozšíření provozu a výstavbě nových hal - stahuj

 TOS-MET - slévárna

Integrované povolení k vypouštení škodlivin - stahuj  (ze stránek MŽP ČR) - starý dokument

Oznámení o zveřejnění Stručné Netechnické Správy pro TOS-MET 1. změna Integrovaného povolení - dokumenty zde

Změna integrovaného povolení - dostupné podrobnosti zde

Připomínky občanů k žádosti o změnu IPPC - zde

Vyjádření OZO (Cenia) k žádosti o změnu IPPC na úřední desce Stř.Kr. naleznete - zde

Odpověď MěÚ na žádost o informaci "Jaké město a MěÚ měl připomínky" - zde

RM 2.4.2009:

10.3. Bere na vědomí Protokol o projednání žádosti o vydání 1. změny integrovaného
povolení č. j. 2972/30803/2005/OŽP pro zařízení : „Slévárna šedé a tvárné litiny“ ze dne 30.
3. 2009.

- proběhlo ústní jednání, protokol je neveřejný:

2009/5/11 Rath Michal <rath@kr-s.cz>
Dobrý den, ano ústní jednání proběhlo, protokol existuje Vaše připomínky byly na projednávání uplatněny a mají další vliv na průběh řízení. Celé řízení a protokol je přístupný pouze účastníkům řízení a toto řízení je ze zákona neveřejné. Nejsou proto ze strany krajského úřadu volně k dispozici, ani nejsou a nebudou vyvěšeny na servru ministerstva či jiné veřejné desce, protokoly mají k dispozici účastnícíi řzení např město, které bylo na jednání přítomné. S pozdravem Michal Rath

aktualita: proces vydání integrovaného povolení (IPPC) byl pozastaven do konce roku (do dodání celkové rozptylové studie pro průmyslovou zónu)

 ---------- Forwarded message ----------
From: Bosák Stanislav RNDr. <bosak#cizp.cz>
Date: 2010/6/14
Subject: TOS-MET spol. s.r.o. - lakovna
To: "Pavel Fisera"

Vážený pane inženýre,
podle nám dostupných informací je řízení o změně integrovaného povolení, jehož součástí jsou i lakovací a sušicí kabiny  jako zařízení přímo spojených činností, KÚ StČ kraje přerušeno.
       Moje připomínka ke způsobu omezování emisí těkavých organických látek z navržených lakovacích a sušicích kabin LAGOS MA 8 směřovala k použití adsorpce na aktivním uhlí bez  regenerace adsorbentu v místě provozu ("patronové filtry s aktivním uhlím"). Podle uvedené projektované roční spotřeby nátěrových hmot ve výši 36410 kg a organických rozpouštědel 11190 kg by za předpokladu, že nátěrové hmoty budou obsahovat cca 50% těkavých organických látek, celková roční spotřeba těkavých organických látek dosáhla téměř 30 tun (19 tun z nátěrových hmot a 11 tun dalších rozpouštědel). K záchytu tohoto hmotnostního množství  těkavých organických látek by při adsorpční kapacitě adsorbentu 20 % až 25 % a za podmínky dodržení emisního limitu bylo zapotřebí 100 až 150 tun aktivního uhlí ročně, což u systému bez regenerace v místě provozu je neschůdné řešení a nelze jej považovat za postup vyhovující požadavkům nejlepší dostupné techniky.
       S pozdravem S. Bosák

aktualizace IPPC: Rozhodnutí účinné ode dne 08.07.2010 ROZHODNUTÍ - 1.změna IP 29.6.2009.doc

Rozptylová studie (závěry) a Studie vlivu na zdraví (závěry) - v připojené fotogalerii

 

Náhledy fotografií ze složky Dokumenty

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Paráda

(Kamila, 28. 3. 2013 12:12)

Čest práci. Mám pro Vás tip, je to nová možnost, jak vydělávat z domova, vhodná pro lidi, co jsou doma. Vydělávám si takto bez práce už nějaký čas a je to naprosto super. Stamiliony tím nevydělám, ale i tak, dokud můžu, tak to dojím, co to jde :) A tohle všechno znám z www.Cervena-Cerna.cz