Jdi na obsah Jdi na menu
 


Demonstrace před uzavřeným jednáním zastupitelů s RWE

4. 11. 2009

5.11. od 19:30 hod. proběhne před budovou radnice demostrace vyjadřující nespokojenost občanů s dosavadním chováním města a projektem elektrárny. Přijďte tedy vyjádřit svůj názor DŘÍVE než RWE naslibuje zlaté chodníky!

Text ohlášení shromáždění občanů


Miroslav Leypold Iglo

Člen městského zastupitelsva

Ferlesova 147 Čelákovice V Čelákovicích 2.11.2009

Městký úřad Čelákovice

 

Náměstí .května č.1

250 88 Čelákovice


Věc : oznámení shromáždění občanů

Vážení,

Oznamuji Vám tímto ve smyslu zákona č.84/1990 Sb. že dne 5.11.2009 v době od 19,30 do 20 hod se uskuteční před starou budovou radnice shromáždění občanů za účelem vyjádření nesouhlasu s výstavbou paroplynové elektrárny v Mochově a s jednáním vedení města, které tajilo až dosud informace o přípravě stavby, která ovlivní životní prostředí občanů Čelákovic a okolí i pro příští generace. Oznámení ve smyslu shora uvedeného zákona je podáváno po požadovaném termínu 5 dnů před konáním akce s ohledem na účinek informací uvedených v oficiálním Zpravodaji města Čelákovice č.11/2009, neboť tyto až v průběhu uplynulých dnů způsobily enormní zájem občanů, kteří chtějí projevit svůj občanský postoj.

Občané ačkoliv dne 5.11.200 jsou rozhodnutím vedení města vyloučeni z jednání s investorem elektrárny, nechtějí jednání rušit a ve 20 hodin tj. v době zahájení jednání se rozejdou.

Předpokládaný počet účastníků je mezi 30 až 50 občany, ale je možné, že bude navýšen o další protestující občany z Mochova i Nehvizd.

Pro pořádání protestního shromáždění občanů je k dispozici celkem 5 pořadatelů, kteří budou označeni bílou páskou na pravém rukávě.

Dovoluji si Vás požádat o součinnost městské policie, aby bylo možné předejít nežádoucímu rušení veřejného pořádku.

S pozdravem

Miroslav Leypold Iglo,

zastupitel (ČZ)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Sjednocení

(Hudeček Pavel, 7. 11. 2009 21:42)

Dobrý den , musím reagovat na Vaši debatu (p.Igla na stránkách NE paroplynové elektrárně) a proto příspěvek připojuji v nezměněné podobě i zde:

Nejsem ani s Vámi , ani s p. Rýdlem, ale jsem odpurcem Elektrárny. Žádám Vás ! zapoměnte na minulost ( to už nezměníme) myslete na budoucnost! a v tom jsme se přeci ve čtvrtek shodli. Toho si velmi vážím. Tak od dneška jdem za společnou věci - Ne Elektrárnu ! Děkuji

Poděkování

(Mirek Iglo, 7. 11. 2009 14:28)

Když jsem v pondělí podával na podatelně úřadu oznámení ke shromnáždění občanů tak jsem měl mnoho obav a pouhé vědomí potřeby této akce mě dodalo dvahu. Do oznámení jem uvedl, že se sejde 30-50 lidí a v koutku duše jsem očekával víc. Skutečnost mne víc než překvapila a síla hlasového projevu demonstrujících musela zástupcům RWE dát jasně najevo co si občané města myslí.Na přípravě se podílelo hodně lidí a vyzdvihovat něčí zásluhy by bylo chybné. Velký dík však patří p.Pátkovi za zapůjčení aparatury, která velmi přispěla k úspěchu a to nejen na náměstí, ale byla výborným pomocníkem již při našich zastávkách po městě při kterých jsme připomínali potřebu účasti.Demonstrace byla jen jedním z kroků na cestě proti elektrárně. Bude jich šak ještě mnohem víc. Vytrvejme.
odně optimismu přeje. Mirek Iglo

Vzkaz pro RWE

(Ing. Josef Knap, 6. 11. 2009 12:18)

Vážený pane Chalupský, mluvčí RWE ,
napadlo mne, že by proti projektu paroplynové elektrárny RWE Mochov mohli v rámci E.I.A. útočit z orgánů Středočeského kraje případně z obce Byšičky ( u Lysé nad Labem ) kvůli tomu, že v katastru obce Byšičky se nachází Oblast NATURA 2000 - Hrbáčkovy tůně a na katastrech obcí Přerov, ...Semice a Bříství Přerovská , Semická , Břístevská hůra. S tímto nutno počítat a na to se pro E.I.A. připravit. A ještě něco. Do velké šíře kolem Poděbrad se táhne ochranné pásmo lázeňského minerálního zdroje Poděbradka, které zasahuje do blízkosti pár km k Čelákovicím - ovšem na pravém břehu řeky Labe. I tato skutečnost by mohla ovlivnit E.I.A.více

OMLUVA

(Ing. Josef Knap, 6. 11. 2009 8:26)

Omlouvám se všem za to, že jsem si Vám dovolil sáhnout na Vaši modlu.

O co jde inženýru Knapovi?

(clarat, 5. 11. 2009 20:14)

Ing. Knap na všech diskusích o elektrárně prudí kvůli zahradě své dcery. Pane inženýre, vyjadřujte se k věci, nebo si soukromé pohnutky vyřiďte osobně s panem Iglem a nezaplevelujte diskusi lidí, kterým jde o podstatnou věc. Vaše příspěvky s hnusnou elektrárnou RWE nemají co dělat. Jste mimo mísu.

Iglova pravá tvář

(Ing. Josef Knap, 5. 11. 2009 18:50)

Angažuje se ve městě proti výstavbě paroplynové elektrárny samozvaný "ochránce" přírody a životního prostředí pan Mirek Leypold-Iglo, zastupitel města. Tak tedy vězte že Iglo vodu káže a víno pije neb na zastupitelstvu města dne 16. června 2004 zabil svým jednáním i nehlasováním to, aby Zastupitelstvo města doporučilo Odboru Životního Prostředí města Čelákovic vyhlásit zahradu - arboretum mé dcery za významný krajinný prvek dle posudku soudního znalce Ing. Grulicha.

K čemu zlaté chodníky bez kyslíku?

(Mgr. Svoboda, 5. 11. 2009 14:50)

Vážení spoluobčané,
k čemu nám budou zlaté chodníky, všemožná sportoviště a nevím co ještě RWE naslibuje, když nám na nich bude chybět kyslík. Paroplynová elektrára je totiž značným požíračem kyslíku z ovzduší. Spoluobčané bděte dokud je čas.

S pozdravem

Svoboda

Reakce na připomínku Ing. Josefa Knapa

(Hudeček Pavel, 5. 11. 2009 0:07)

pane Knape, z níže uvedených příspěvku vyplývá že elektrárnu nikdo nechce v blízkosti našeho města.
Mohu se Vás zeptat ?. Bydlíte v našem městě ?případně přímo na ulici Mochovské jako já !, pak by Vám jistě vadilo ,že místo výhledu do polí se budete dívát na odpad, který se valí z komínů. Pokud nás informujete , že se někde elektřina musí vyrobit , vysvětlete tedy proč se nevyrábí v přímo doma u majitele ( majitelů) tj. v zahraničí. Věřte, že za takto dovezený nákup el. energie si i připlatím. Pokud se, ale na burze podívám na obchod s elektřinou, tak naš stát především prostřednictvím společnosti ČEZ elektřinu vyváží ! Musíme tedy v takovém případě mít elektrárnu za humny, a když už tedy musí být, nebude lepší ji postavit v patřičné vzálenosti (ca.800 m rozhodně nepovažuji za patřičnou vzdálenost) od obydlených obcí a měst......)))))

výborně...

(Lycanthrope, 4. 11. 2009 11:03)

Už se těšim, určitě přispěju, pár lidí sebou vezmu, není nás málo...

Vrátit se do doby předindustriální ?

(Ing. Josef Knap, 4. 11. 2009 10:30)

Elektrické energie se Vám chce, ale elektrárny nikoliv. Je to podobné otázce zda bylo dříve vejce či slepice. Představte si, kdyby Vám týden v zimním období nešel doma elektrický proud. Někde a někdo tu elektřinu musí vyrobit - doporučil bych pořídit si pro každého člena domácnosti šlapací kolo pohánějící dynamo/generátor a na něm byste si po odpojení od elektřiny ČEZ/RWE mohli vyrábět Váš soukromý ničím neposkrvněný totálně ekologický elektrický proud šlapáním. Samozřejmě byste měli v systému i akumulátor, abyste nemuseli šlapat věčně, a frekvenční měnič, který by Vám ten stejsnosměrný elektrický proud transformoval na AC 220V 50Hz ...

Protestní akce

(Renata Fáriková, 3. 11. 2009 22:31)

Dobrý večer, to se nám ulevilo, že tu někdo dal věci do pohybu a začne se proti elektrárně bojovat. Za naši rodinu vzkazuji, že určitě přijdeme, pokusíme se o tom říci co nejvíce lidem, Ale prosím Vás, nedaly by se pověsit nějaké plakátky, skoro nikdo o této akci zatím neví a určitě by přišlo hodně lidí. Děkuji Renata , Tereza , Amálie , Radana a Miroslav

důvod pro svolání

(Mirek Iglo, 3. 11. 2009 18:29)

Budeme svou přítomností vyjadřovat svůj občanský postoj k připravované tzv. ekologické stavbě paroplynové elektrárny a znepokojení nad jednáním vedení města utajujícím elektrárnu do poslední chvíle . Většina občanů se na mne obrátila v průběhu soboty a neděle co obdržela nové číslo Zpravodaje města Čelákovice se článkem podepsaným ing.Bohumilem Klicperou starostou města. Starosta uvádí, že již v březnu 2009 jsme byli informováni o záměru firmy ATEL ve spolupráci s RWE zbudovat paroplynovou elektrárnu . Ptali se mne PROČ jsem jako zastupitel od března mlčel. Nevím , co tím starosta myslel pokud napsal MY takto bylo zvykem jednat za císaře pána, který o sobě říkal MY císař. Zastupitelé se oficielně dozvěděli o stavbě elektrárny až v září 2009 a to jak mnozí vědí okamžitě začalo podepisování petice NEJEDNEJTE O NÁS BEZ NÁS na základě mých informací, které jsem občanům předal. PROČ 6 měsíců bylo jednání pana starosty tajeno před občany a veřejnou správou se mohu jen domnívat. Nejsou to moc pěkné myšlenky, pokud si vzpomenu na jednání o proluce náměstí a postup některých odpovědných činitelů města při výběru Harmonie a historie se zřejmě v jiné barvě opakuje. Všechna netransparentní jednání zavánějí korupcí a to by v případě elektrárny mohlo mít vážné důsledky pro Čelákovice i okolí . Způsob jakým jsou občané informováni o závažných otázkách je patrný i ze současného zveřejnění množství dioxinů v čelákovickém ovzduší . Na zveřejněná alarmující čísla vedení města nijak nereagovalo. Shromáždění občanů by mělo ukázat , zda se spokojí s manipulacemi a zda mohou být přehlíženy názory občanů žádající zcela jiný postup při zjištění názorů. Starosta ani v nejmenším ve svém článku nepřipustil konání referenda a nebo odložení závažných rozhodnutí o elektrárně po příštích volbách. Cituji starostu : Teprve na základě analýzy stanovisek , vyjádření a posudků občanů i dotčených orgánů by samospráva našeho města měla zvážit , zda projekt elektrárny podpoří ( a za jakých podmínek ) , nebo jej zamítne ( konec citace ). Občané s nimiž jsem mluvil jsou zásadně proti. Současná samospráva nemá k tak závažnému rozhodnutí mandát a rozhodnutí mohou přinést jen volby. Nová samospráva nezatížená mnoha pochybnými rozhodnutími a s jednoznačným mándátem k rozhodnutí o elektrárně. Přjďte i Vy. Možná, že v pátek bude na Vaše NE již pozdě. Vaše NE budou slyšet i přímní zástupci investora RWE. Nemohu říci zda veden města svolané shromáždění nezakáže neboť nebyla dodržena oznamovací lhůta 5 dnů před konáním akce. Zákon však pamauje na případy, kdy lze v odůvodněných případech podat oznámení i později.Současný stav věci nesnesene odklad a proto za každých okolnosí před radnici v 19,30 přijdu.
Hodně optimismu přeje Mirek Iglo