Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOHO VOLIT?

27. 5. 2010
Koho volit do sněmovny?

Většina z nás se snaží najít odpověď na tuto zásadní otázku, protože i náš hlas ovlivní budoucnost na příští 4 roky. V mnoha oblastech i mnohem déle. Pro Čelákovice a okolí bude na složení nového parlamentu velmi záležet – bude schvalovat již připravenou energetickou koncepci státu. Ta vymezuje i podíl paroplynových elektráren. Oslovili jsme hlavní politické strany ODS, ČSSD, KDU-ČSL, Věci veřejné, TOP09, Stranu Zelených a KSČM, aby se svým voličům zcela jasně vyjádřili o svému postoji k výstavbě paroplynové elektrárny mezi Mochovem a Čelákovicemi. Strany nám vyjma ……odpověděly na 6 položených otázek:

1.      Podporujete výstavbu paroplynové elektrárny u Mochova?
2.      Víte, že záměr výstavby elektrárny odmítají samosprávy všech obcí v okolí jejího budoucího umístění?
3.      Jste si vědomi, že elektrárna má být umístěna jen 8 km od Prahy a pouhých 450 metrů od plánované zástavby rodinnými domy?
4.      Víte, že elektrárna má za rok spálit stejný objem plynu jako celá Praha?
5.      Víte, že pro potřebu elektrárny je již zakoupeno 20 ha kvalitních polí?
6.      Jste přesvědčeni, že výstavba této elektrárny je nezbytně potřeba?
 
1
2
3
4
5
6
ODS (místní sdružení)
nepodporuje výstavbu PPE u Mochova
vyjednávalo vyjádření nesouhlasu okolních obcí spolu s občanskými sdruženími. Podporujeme vytvoření svazku obcí, které bude vystupovat navenek jednotně.
si plně uvědomuje a zná umístění plánované PPE
čeká na zveřejnění studie EIA, aby všechny dosavadní výpočty mohly být aktualizovány a zpřesněny
sleduje nadále průběžně stav vykoupených pozemků pro výstavbu PPE
 je přesvědčeno, že výstavba PPE není v současné situaci nezbytně potřeba
ČSSD
Viz. dále
KDU-ČSL
NE
ANO
Myslím, že přesnější čísla jsou 11 km od Prahy a méně než 450 m od plánované
zástavby rodinných domů.
ANO- bez plánované špičkové plynové elektrárny na Praze 9
ANO,  kvalitní bezesporu jsou, ale není to nejvyšší bonita
NE
VV
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
TOP09
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
KSČM
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
SZ
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
 
Již dříve se vyjádřili přední politici ČSSD, která ve svém volebním programu uvádí případ elektrárny v Mochově spolu s golf klubem Klánovice jako jednoznačnou záležitost rozhodnutí obecních samospráv. Zdá se však, že někteří politici ČSSD volební program své strany neznají a pro elektrárnu v Mochově se vyslovili, ačkoliv již bylo známé zamítavé stanovisko z Mochova a všech okolních obcí. Jednoznačně odmítavý postoj zaujala strana Věci veřejné, která zveřejnila své stanovisko v časopise Pražan a tak jsme čekali co řeknou i ostatní.  
 
 

ČSSD jako jediná strana odpověděla vyhýbavě.

Jsme znepokojeni formou odpovědí, které jsme obdrželi od ČSSD zaslaných stínovým ministrem životního prostředí panem Petrem Petržílkem, který sdělil že problematika výstavby paroplynových elektráren a vůbec téma budoucí energetické koncepce ČR nám nedovoluje odpovídat na vaše otázky pouze jednoslovně. Jedná se o komplexní problematiku (tolik pan Petržílek).Na energetickou koncepci jsme se však neptali ani na výstavbu paroplynových elektráren. Požadovali jsme odpovědi k jedné elektrárně u Mochova. 

1.  Podporujete výstavbu paroplynové elektrárny u Mochova?

Jsme zastánci především energetické  soběstačnosti ČR a zajištění  energetické  bezpečnosti veškerých dodávek elektřiny, plynu a vody pro všechny občany a  celou republiku. Stanovisko k jednotlivým uvažovaným či plánovaným projektům  elektráren však ČSSD nezaujímá. Prioritní je vždy expertní posouzení dopadů na životní prostředí a důležité je také stanovisko místních samospráv. 

Komentář NAŠE  Čelákovice : záporné stanovisko místní samosprávy je panu Petržílkovi známé a tak je odpověď snadná, pokud je myšlena seriozně. 
 

2.  Víte, že záměr výstavby elektrárny odmítají samosprávy všech obcí v  okolí jejího budoucího umístění?

 Jsme samozřejmě informováni o postoji jednotlivých obcí k uvažovaném  projektu výstavby paroplynové elektrárny mezi Mochovem a Čelákovicemi.

Stanoviska obcí  jsou k dispozici na vašich webových stránkách a v lokálním  tisku bylo už několik reakcí  na plány výstavby elektrárny. 

Komentář NAŠE  Čelákovice : je nepochopitelné pokud pan Petržílek zná stanoviska obcí, že nezná i stanovisko předsedy ČSSD pana Paroubka, který na soukromý dotaz občanky Čelákovic sdělil :

„osobně jsem si nechal našimi odborníky na energetiku a životní prostředí vyhodnotit situaci kolem výstavby paroplynové elektrárny v Mochově a byl jsem jimi ujištěn, že rozhodnutí o výstavbě nového zdroje je plně v kompetenci zastupitelstva dotčené obce“ (tolik předseda Paroubek .Pane Petržílku, dle Vašeho šéfa je rozhodnuto, tak proč tolik vytáček?  
 

3.  Jste si vědomi, že elektrárna má být umístěna jen 8 km od Prahy a pouhých  450 m od plánované zástavby rodinnými domy?

Uvažované  umístění nového zdroje je v katastru Mochova v těsném sousedství  se stávající rozvodnou Čechy-střed. Z různých zdrojů  jsme získali informace,  že elektrárna by měla být ve vzdálenosti více než 800 nebo i více než 1000  metrů nejbližší zástavby. Pokud máte k dispozici jiné informace nebo detaily  ohledně jejího umístění, prosíme o jejich poskytnutí. 

Komentář NAŠE  Čelákovice : Stínovému ministru nemusíme snad zasílat podklady, kde leží Praha, a pokud si není schopen od místní organizace ČSSD ověřit údaje o budoucí plánované zástavbě dle schváleného územního plánu, je to na pováženou. 
 

4.  Víte, že elektrárna má za rok spálit stejný objem plynu jako celá Praha?

 Z diskuse na městském úřadě v Čelákovicích, kde investoři představili poprvé svůj záměr, víme, že by se mělo jednat o tzv. špičkový zdroj, který nebude v  provozu po celý rok a na maximální výkon. Proto bez konkrétních údajů ze  studie EIA není možné diskutovat o objemu spotřebovaného plynu v elektrárně. 

Komentář NAŠE  Čelákovice : stejný špičkový  zdroj o stejném výkonu je již  schválen v Počeradech a ČEZ zde uzavřela s RWE smlouvu na dodávku plynu o objemu odpovídajícím množství spáleném v celé Praze.  

5.  Víte, že pro potřebu elektrárny je již zakoupeno 20 ha kvalitních  polí?

Situace ohledně  pozemků v katastrálním  území obce Mochov je nám samozřejmě  známa. Veřejné zdroje o nákupu pozemků  podrobně informovaly. 

Komentář NAŠE  Čelákovice : jistě je panu ministrovi známo, že ve vyspělých státech by podobný  projekt na úrodné půdě  ve Zlatém pruhu Polabí nebyl myslitelný. 

6.  Jste přesvědčeni, že výstavba této elektrárny je nezbytně potřeba?

O nezbytnosti dlouhodobého řešení výroby elektrické energie s ohledem na  nutnost snižování emisí CO2, prolomení těžebních limitů, životnost současných uhelných elektráren a narůstající spotřebu energie jsme skutečně přesvědčeni. Zda mají vyrůst v ČR 3 nebo 4 paroplynové elektrárny, zda se  mají modernizovat staré zdroje nebo se orientovat na kombinaci jaderné energie a paroplynu, je věcí energetické koncepce a velmi odborné diskuse.

Nejde jen o existenci jedné  nové elektrárny, ale o potřebu řešení celého  budoucího palivoenergetického mixu České republiky. 

Komentář NAŠE  Čelákovice : jistě je panu Petržílkovi známé, že je již plánováno  větší množství paroplynových elektráren, než uvádí a pro všechny zřejmě nebude v energetické koncepci místo. Ptali jsme se na názor a odpověď jsme neobdrželi. Především u poslední odpovědi máme pochybnost zda pan Petržílek neaspiruje na jiný post ve vládě než právě životní prostředí. Jistě je mu známo, že ČR vyrábí jednotku produkce s mnohem větší spotřebou energie a že i v rámci EU je plánované snížení spotřeby plynu. Ministr životního prostředí by měl zastávat právo lidí na kvalitní životní prostředí a zde ani v nejmenším nebyla projevena snaha toto právo podpořit.

-MI-

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ODS nechválili, jen setřeli ČSSD

(V.Dvořák, 8. 6. 2010 20:07)

Ano, nikde v textu není napsáno, že chválíte ODS nebo jinou stranu za její odpovědi. Ale:
1. POUZE odpovědi ČSSD jste velmi detailně okomentovali, v některých případech jízlivě (to může být samozřejmě jen můj osobní dojem), ale v jednom případě i neférově - v otázce 4, kde Petržílkovi vyčítáte, že nezná smlouvu ČEZu v počeradech.
2. POUZE odpovědi ČSSD jste zveřejnili 19.5., zatímco u ostatních stran až 27.5.

ODS jste tedy chválit opravdu nemuseli, stačilo jen důkladně "vykoupat" ČSSD. Nezlobte se, deset dnů před volbami to opravdu nevypadá objektivně.
Přece stačilo zveřejnit odpovědi všech stran najednou, ať si lidé sami udělají názor.

Kdo chválil ODS?

(Mirek Iglo, 8. 6. 2010 17:54)

Pane Dvořáku ještě jsem si dodatečně uvědomil, že Vaše slova nejsou úplně fér. Píšete : Jak se jeho odpověď liší od Vámi pochválené ODS ? ( konec citace ) Můžete nám sdělit kde jsme chválili ODS?
Četl jste asi něco jiného než jsme napsali. Někdy se to stane každému a tak se nijak za nepřesnost neomlouvejte.
Jste jistě seriozní člověk a tak nám sdělíte jak to s tou ODS vlastně je.

Publikování jsme předem avizovali

(Mirek Iglo, 8. 6. 2010 17:40)

Vážený pane Dvořáku,
občanské sdružení upozornilo publikováním odpovědí pana Petržílka na způsob, kterým se postavil k 6ti položeným otázkám a zároveň jsme uvedli náš názor co si o odpovědích myslíme.Žádali jsme všechny strany o jednoznačné odpovědi typu ANO/NE a téměř ve všech případech jsme takto odpovědi obdrželi. Jedinou vyjimkou byl p.Petržílek, který odpověděl pouze 1x jednoznačně.
Píšete : Nezlobte se, ale dělá to na mě dojem, že odpovědi ČSSD jste zveřejnili schválně tak, abyste z ní udělali veřejného nepřítele. Není to objektivní( konec citace ). Pane Dvořáku, ruku na srdce. Zdá se Vám, že jsme upravili jen jedno jediné slovo v odpovědích pana Petržílka? Pokud ano pak by to mohlo být tak jak píšete. Myslím, že se to nestalo a uvádíme-li jeho odpověď ( neodpověď )i s našimi komentáři tak to snad není nic zlého? Podle našeho názoru by způsob jakým v této věci p.Petržílek postupoval poškodil všechny občany Čelákovic bez rozdílu politického názoru a proto jsme museli na jeho odpovědi upozornit.Poukazujete-li na naši snahu nadržovat ODS pak se podívejte na odpovědi této strany trochu pečlivěji.Z celkem 6 otázek pouze v odpovědi na otázku č.4 podala ODS nejasnou odpověď a zkuste hledat kolik jednoznačných odpovědí lze najít u p.Petržílka.Nevím proč by mělo být publikování odpovědí neseriozní když předem jsme toto zveřejnění avizovali a zveřejnili jsme vše co nám strany poslaly bez cenzurních zásahů.
Nemáme zájem na boji levice a pravice. Rozhodnutí koho volit jsme nechali na občanech a pokud se lidem líbilo vyjádření p.Petržílka jistě je nemohly naše komentáře ovlivnit.Těžko lze říci, že do tábora pravice patří KSČM, ale i na její stranu jsme se postavili a to jen ve prospěch občanů našeho města.
S přátelským pozdravem
Mirek Iglo

Publikování odpovědí nebylo seriózní

(V.Dvořák, 8. 6. 2010 15:07)

Až dosud jsem Vás považoval za seriozní a hlavně objektivní, ale události posledních dní mi připadají poněkud podivné. Nejdříve zveřejníte jen odpovědi ČSSD už 19. května s Vaším komentářem. Proč ne ostatní strany zároveň, proč až 27. 5.?

Také nechci elektrárnu, ale chci dostávat pravdivé a objektivní informace. Vadí mi proto Váš způsob, jak tuto věc využíváte (zneužíváte?) v politickém boji. Nezlobte se, ale dělá to na mě dojem, že odpovědi ČSSD jste zveřejnili schválně tak, abyste z ní udělali veřejného nepřítele. Není to objektivní.

Navíc ve svém komentáři k otázce 4 jste doslova demagogičtí. Pan Petržílek  odpověděl "Z diskuse na městském úřadě v Čelákovicích, kde investoři představili poprvé svůj záměr, víme, že by se mělo jednat o tzv. špičkový zdroj, který nebude v  provozu po celý rok a na maximální výkon. Proto bez konkrétních údajů ze studie EIA není možné diskutovat o objemu spotřebovaného plynu v elektrárně."

Vy to komentujete takto: "stejný špičkový  zdroj o stejném výkonu je již  schválen v Počeradech a ČEZ zde uzavřela s RWE smlouvu na dodávku plynu o objemu odpovídajícím množství spáleném v celé Praze."

Jak má pan Petržílek vědět, jaké smlouvy kde RWE s ČEZ uzavřelo? On je jejich zaměstnancem, nebo co? Jasně říká, že se dá diskutovat až nad EIA a konkrétními čísly. Jak se jeho odpověď liší od Vámi pochválené ODS, která říká "ODS čeká na zveřejnění studie EIA, aby všechny dosavadní výpočty mohly být aktualizovány a zpřesněny"?

Obávám se, že právě ten rozpor mezi "pozitivní" odpovědí ODS a "negativní" odpovědí ČSSD (ačkoliv jsou obě stejné!) ukazuje, na čí stranu jste se postavili. A bohužel jste svou autoritu zneužili v politickém boji proti levici.