Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koncepční materiály kraje a o paroplynových elektrárnách

26. 10. 2009

Pro zájemce, kteří se chtějí dobře připravit na jednání s RWE a nebo získat představu, co se chystá. Záměr výstavby paroplynové elektrárny ODPORUJE jak Akčnímu plánu Středočeského kraje tak Strategické koncepci Středočeského kraje (SEA) v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví.

Akční plány Středočeského kraje dle zpracované ÚEK a výhled na další období

Akční plán (AP) směřuje:

 

  • ke zlepšení životního prostředí pro občany, zejména snížení emisí do ovzduší,
  • ke zvýšení energetické nezávislosti kraje, ve smyslu rozvoje využití obnovitelných zdrojů (slunce, biomasa) na úkor spotřeby fosilních paliv,
  • ke zvýšení schopnosti autonomního zásobování energiemi při vzniku krizových situací, zejména přírodními pohromami, teroristickými útoky, nadprojektovými haváriemi.

 

Akční plán je formulován a realizován s přihlédnutím:

 

  • k obecným podmínkám, které jsou společné všem krajům ČR,
  • ke specifickým poměrům a podmínkám konkrétního kraje.AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví


Dílčí cíle jsou formulovány následovně:

 

  • Využití blízkosti Prahy a potenciálu Středočeského kraje k hospodářskému růstu regionu
  •  Podpora rozvoje lidských zdrojů a zlepšování sociálních podmínek v regionu jako doplněk hospodářského růstu, zvyšování přitažlivosti území Středočeského kraje pro život obyvatel
  • Budování a rozvoj technické infrastruktury tak, aby vyhovovala rostoucím potřebám ekonomického rozvoje při respektování ochrany životního prostředí a splňovala požadavky obyvatelstva Středočeského kraje na trvalé zlepšování kvality života
  • Zlepšování podmínek života obyvatel se zvláštním důrazem na venkovský prostor, zvyšování přitažlivosti regionu důslednou ochranou a trvale udržitelným využitím přírodního a kulturního dědictví regionu a nabídkou rekreačních a sportovních aktivit.

Elektrárna počerady (880MW) - EIA