Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mochov odmítl elektrárnu

11. 12. 2009

Mimořádné jednání zastupitelstva 4.prosince 2009 odmítlo záměr společností RWE a Alpiq vystavět na katastru obce Mochov paroplynovou elektrárnu.

AKTUALITA 11.12.2009 > zápis z jednání zastupitelstva obce Mochov

Ještě v tuto chvíli nemohu uvěřit tomu, co jsem v první větě uvedl. Očekávání podobného výsledku bylo až neskutečným snem neboť účast na jednání potvrdili zástupci obou společností včetně vždy pohotového mluvčího RWE Martina Chalupského. Pro odpůrce elektrárny znamenala hodně podpora přítomných občanů z Mochova a okolí včetně několika starostů ze sousedních obcí. Již od samého počátku jednání bylo zřejmé, že nepůjde o jednoduchý střet názorů.

RWE byla rozhodnuta presentovat svůj záměr jako významný přínos ke zlepšení životního prostředí. Jen těžko jsme snesli argument, kdy představili možnou zeď kolem dálnice a ta pohlcením emisí z aut měla eliminovat dopad emisí elektrárny. Pro mne to bylo hodně ve střihu Járy da Cimrmana a na rozdíl od fórů největšího Čecha mne to nepobavilo a některé z přítomných rozpálilo do běla.

Starosta obce Mochov  ing.Marek tvrdošíjně trval na potřebě dalších informací po jejichž získání mělo být až v březnu 2010 vypsáno referendum , a nebo jen nějaký průzkum veřejného mínění. Argument přebíjel proti argument a po hodině se zdálo, že debata nebude mít žádný výsledek.

Zřejmě zásadním se stalo vystoupení starosty malé obce Břežny II, který sdělil negativní usnesení zastupitelstva a přidal pár kritických slov na adresu zastupitelů Mochova , po něm ihned ve stejném duchu vystoupil starosta Vyšehořovic. Jelikož byli přítomni ještě další 2 starostové lidé v sále chtěli znát i jejich názor a tak byl vyzván i čelákovický starosta, který seznámil přítomné s usnesením z Čelákovic a kroky které odhlasovalo zastupitelstvo. Štěstěna se začala přiklánět na stranu odpůrců a nic nepomohlo vystoupení mochovského zastupitele p.Boučka, který podpořen jedním místním občanem zpochybňoval právo sousedních obcí mluvit do záležitostí Mochova.

V závěru vystoupil poslanec parlamentu ČR ing.Daniel Reisiegel, který požádal mochovské zastupitele, aby se chovali jako volení zástupci občanů a v souladu se zastupitelskou demokracií hlasovali o tom zda jsou pro elektrárnu či nikoliv neboť v petici obdrželi větší množství podpisů občanů než je potřebné pro výsledek referenda. Postupně jeden po druhém zastupitelé hlasovali pro odmítnutí a pouze zastupitel Bouček se držel hlasování.

Bylo rozhodnuto. A pokud v tomto státě ještě panuje tolerance k přání obyvatel je definitivně paroplynové elektrárně na katastru Mochova odzvoněno. Co dodat? Nejsme naivní a víme, co dokáže síla peněz s úředníky tohoto státu. Budeme bedlivě sledovat , zda se výhodné polohy u rozvodny Čechy střed nechce pro své podnikatelské aktivity zmocnit někdo jiný. Všechno je možné. Můžeme však s Vaší podporou vyhrát i příště. Životní prostředí si ničit nenecháme.

Více se můžete dočíst v internetové podobě Nymburského deníku http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/mochov_ne_elektrarne20091204.html uvádějícího i 15 fotografií z jednání. Další článek zveřejnil deník Blesk a ten najdete po kliknuti na fotoalbum „Paroplynová elektrárna v tisku“  http://www.celakovice.org/fotoalbum/elektrarna/paroplynova-elektrarna-v-tisku . Natáčela i TV PORT a podle p.Špačka bude možné TV záznam zveřejnit zde v úterý 8.prosince.  

Ještě jednou díky všem kdo neztráceli naději

Mirek Iglo

 

Náhledy fotografií ze složky Paroplynová elektrárna v tisku

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Lidé bděte !!!

(Ing. Josef Knap, 10. 12. 2009 18:26)

Musíme jako lidé bdít. RWE se jen tak lehce nevzdá naší lokality, na které by měla jasnou konkurenční výhodu a těžila by zde z výjimečné polohové renty tj. na pětníku by zde měla Transitní plynovod, vedení VVN, rozvodnu Čechy střed, chladicí vodu z Labe a poptávku po elektrické energii z Prahy. Kdybychom RWE dovolili postavit první elektrárnu - za pár let by ve stejné lokalitě právě vzhledem k té polohové rentě=mimořádné konkurenční výhody a z ní plynoucích fantastických dodatečných získů - následovaly elektrárny další. Proto si již RWE koupila více pozemků než postačují pro elektrárnu jednu !!! Ona totiž z hlediska technicko- technologicko-ekonomického je paroplynová elektrárna snadno opakovatelná a je to ve své podstatě kompaktní balená byť obrovská elektrocentrála a v investičních nákladech stojí "jen" 20mld. Kč. Taková částka je pro giganta RWE takřka směšná. Zato zisky z ní fantastické.
Nepodceňujme RWE, byť se mnohým účastníkům zastupitelstva Mochova 4.12.2009 mohla mise RWE jevit jen jako partička vyfešákovaných stréců totálně nepřipravených na diskusi s občany.
Mluvčí RWE Chalupský je nesmírně mediálně šikovný člověk a docela dobře mlží a odvádí pozornost např. včera na ČT24 http://www.ct24.cz/vysilani/10085208309-regiony-ct24/. Je to na tomto odkazu - archivu ČT24 cca od metráže 15min 45sec. Chalupský říká, že až budou mít zpracovanou EIA tak občany osloví znovu. A zde varuji Pozor !!! My dole tady budeme na RWE znovu řvát, ale bude to mnoho povyku pro nic neb RWE si zatím bude tiše připravovat cestičku na Stavebním odboru a Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje a též z hlediska enrgetické koncepce státu na Ministerstvu Průmyslu a Obchodu. Starostové Čelákovic a Mochova zřejmě až teprve od nynějška poznají, co je to za tíhu držet starostenskou funkci. Musíme zde dole po občanské cestě prosadit, aby od nejbližšího jednání Zastupitelsta nám starostové Mochova a Čelákovic dávali report na každém Zastupitelstvu o tom co pro nás občany ve věci paroplynové elektrárny konali na Kraji a na MPO a Ministerstvu životního prostředí, na kterých prostě páni starostové budou muset leštit kliky. A pokud nebudou konat, tak se proti nim vzepřeme tak, jako jsme to udělali v Mochově a občanskou cestou odzdola si vyžádáme odstoupení všech orgánů Mochova a Čelákovic tedy starostů, místostarostů rad i zastupitelstev a vypsání předčasných komunálních voleb v Mochově a Čelákovicích, z kterých vzejdou jasně vyprofilované orgány proti elektrárně bez Ing. Josefů Šaldů i Ing. Josefů Šaldů latentních. Čas totiž nepracuje pro nás a jen pasivně čekat a nic nekonat do řádných komunálních voleb na říjen 2010 si My občané ani námi zvolení zastupitelé nemohou dovolit.
Nedovolme cizákům zkonfiskovat naše životní prostředí ve prospěch jejich zisků z polohové renty !!!
Nedovolme cizákům "Skopčákům" zkonfiskovat naše životní prostředí ve prospěch jejich zisků za pomoci plynu od Rusáků !!!
Roztahovali se nám zde u nás v historii Skopčáci i Rusáci již dost !!
A Putin a Skopčák jsou dnes opět velkými Bratry jako za Molotova a Ribentroppa !!!

Lidé bděte !
Váš Ing. Josef K n a p

MOCHOVSKÉ NE JE JEN DÍLČÍM KROKEM II

(Ing. Josef Knap, 10. 12. 2009 11:17)

Dostal se mi do rukou Zpravodaj města Čelákovic 12/2009 a s velkým zájmem jsem si přečetl článek pana starosty Ing. Bohumila Klicpery 'ELEKTRÁRNU V NAŠEM SOUSEDSTVÍ ODMÍTÁME'.
Myslím si, že k tomuto článku pana starosty mohu tak trochu mluvit. Vím totiž, jak mocné páky umí nasadit RWE, když jí o něco jde, čehož jsem byl svědkem. V roce 2001 jsem pracoval na Ministerstvu Financí ČR ve funkci ředitele odboru podpory podnikání. V témže roce se Vláda ČR usnesla na tom, že zprivatizuje státní podnik TRANSGAS, který za účelem privatizace byl transformován na TRANSGAS, a.s. a já byl za MFČR zvolen do Představenstva "státní akciovky" TRANSGAS, a.s. Můj úkol v Představenstvu TRANSGAS, a.s. spolu s mými kolegy byl jasný. Připravit TRANSGAS, a.s. na privatizaci a připravovat veřejnou soutěž na odkup akcií firmy. V té době byla u moci a vládní stranou ČSSD a jelikož ve finále soutěže nabízela firma e.on lepší podmínky pro partajní ČSSD pokladnu než RWE a tudíž ČSSD partajně firmu e.on upřednostňovala, tak ve vlastní veřejné soutěži prodej/nákup akcií firmy TRANSGAS, a.s. to nakonec dopadlo pro ČSSD a její pokladnu jinak, než si ČSSD představovala. Nepomohlo dokonce ani to, že tehdejší šéfka Představenstva firmy TRANSGAS, a.s. byla přítelkyní ředitele e.on CZ. Takže ve finále soutěže nakonec zvítězila společnost RWE, když hodnotitelské firmě nezbylo objektivně nic jiného než vládě doporučit k privatizaci a odkupu akcií firmy TRANSGAS, a.s. právě firmu RWE.
I proto musíme být stále ve střehu, nesmí nás ukolébat sebevětší dílčí vítězství. Dokázal jsem Vám, jak v tom RWE umí perfektně chodit. Město Čelákovice by tedy mělo i nadále nasazovat všechny své páky a nyní zejména k tomu, aby obec Mochov si vedle EIA vyžádala i zpracování dokumentu SEA (Strategic Environmental Assessment), který komplexně posuzuje životní prostředí jako celek tedy i z hledisek klimatických. Posuzovatelem SEA je Ministerstvo životního prostředí. SEA je totiž proces posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí na rozdíl od EIA (Environmental Impact Assessment), což je jen proces posuzování vlivu (investičních) záměrů na životní prostředí.
S pozdravem,
Váš Ing. Josef K n a pKnap Josef

MOCHOVSKÉ NE JE JEN DÍLČÍM KROKEM

(Ing. Josef Knap, 10. 12. 2009 11:16)

Je skvělé, že Zastupitelstvo Mochova řeklo " Ne Paroplynové elektráráně RWE ". Ale je to jen dílčí krok na naší cestě k definitivnímu vítězství. Jak jsem byl na zastupitelstvu Mochova, tak si myslím, že si společnost RWE jen zatím u nás i v Mochově otestovala půdu, aby si podle toho, jak Mochovští i Čelákovičtí tuto elektrárnu odmítají a reagují, stanovila další taktiku na vyšších místech tedy na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje i na jeho Odboru výstavby. Nyní je třeba naše úsilí zaměřit na Krajský úřad Středočeského kraje a využít naší skvělé konexe neb Čelákovice mají místostarostu za ČSSD a na Středočeském Kraji vládne ČSSD v čele s hejtmanem MUDr. Davidem Rathem. Nyní půjde o územní plány a to nejen obcí, ale i Středočeského kraje, půjde i koncepci dalšího rozvoje energetiky na krajské i celorepublikové úrovni. Nesmíme se proto nechat ukolébat dílčími vítězstvími zde u nás tedy absolutně dole. Bohužel příští rok je opět po kolikáté už supervolebním a tak je dost dobře možné, že ta naše zatímní konstelace v Čelákovicích, že máme místostarostu za ČSSD a na Kraji vládne ČSSD by se mohla právě po komunálních volbách narušit a to z naší strany. Reviduji proto zde vzhledem k problematice boje proti paroplynové elektrárně svůj dřívější názor, že Čelákovicícm by stačil jeden místostarosta. Na Kraji bude ČSSD vládnout minimálně do r. 2012 a tak po našich komunálních volbách v r. 2010 bychom měli zachovat dva místostarosty, z nichž jeden by měl být za ČSSD (no snad se ČSSD do Zastupitelstva po volbách dostane) a měl prioritní úkol prosazovat naše "Ne elektrárně RWE" na úrovni Středočeského kraje i výše a to právě prostřednictvím svých partajních konexí za ČSSD. Měl by to být za ČSSD jakýsi specielní místostarosta, samozřejmě nikoliv Trafikant a NeBařina, člověk VŠ vzdělaný, optimálně s praxí ve státní správě.
V našem boji proti elektrárně bychom se vedle hlediska životního prostředí měli nyní více zaměřit i na hledisko bezpečnosti našich životů a nebezpečí, která nám od elektrárny v její synergií s blízkou Prahou hrozí. Synergií "komína" vzestupných vzdušných proudů velkoměstské betonové džungle Prahy a komínů elektrárny, z kterých bude do výše stoupat horká vodní pára vzniklá hořením zemního plynu, budou vznikat lokální bouřkové mraky dosahující tak obrovských výšek a naplněné takovým množstvím vody, že nepůjde jen o životní prostředí.
Půjde nám o naše životy při přechodech studených bouřkových front v létě doprovázených za takové synergie přívalovými dešti nebývalé intenzity, nebývalých krupobití krup velkých jak slepičí vejce, orkánů doprovázených mikrotornády, blesků nebývalé četnosti a zápalné schopnosti. Rozbitá auta, rozbité střechy od krup a sundané střechy mikrotornády, budovy zapálené blesky, létající auta, krávy a koně vzduchem - samozřejmě i my lidé, metr vody v ulicích měst a obcí, byť jsme v nížině. Šlo by nám o holé životy.
Váš Ing. Josef K n a p