Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEJEDNEJTE O NÁS BEZ NÁS - Petice za transparentní projednání záměru výstavby paroplynové elektrárny RWE v Mochově

10. 12. 2009

Poslední aktualizace 10.12.2009 - uzavření tématu petice

Dnes jsme obdrželi Usnesení zastupitelstva města ve věci referenda o paroplynové elektrárně.

Vzhledem ke stažení záměru RWE na odkup pozemku pro čerpací stanici a radou města i zastupitelstvem deklarovanému nesouhlasu není toto žádná špatná zpráva. Děkujeme petičnímu výboru za organizaci a především všem signatářům (celkem 1036, cca 12%obyvatel) kteří se odvážili podepsat se pod petici a veřejně tak deklarovat svůj názor. I když množství podpisů na rozdíl od Mochova nedosáhlo výše potřebné pro platnost referenda, je to na poměry v Čelákovicích úctyhodný počet

Petiční akce a především následná demonstrace dokázaly donutit představitele města včele se starostou veřejně vyjádřit jejich názor před širokým publikem a to ještě před uzavřeným jednáním s RWE.

Přejeme klidné a příjemné prožití vánočních svátků a především hodně zdraví do nového roku.

Výbor o.s. NAŠE Čelákovice, 10.12.2009.

Aktualizace 7.12.09.

  • 4..12.2009 - zastupitelstvo Mochova odmítlo záměr výstavby PPEL
  • 30.11.2009 - PODPISOVÁ AKCE "Nejednejte o nás bez nás" UKONČENA
  1. v Čelákovicích podepsalo 1036 lidí
  2. v Nehvizdech podepsalo 270 lidí
  3. v Mochově podepsalo 350 lidí

Aktualizace 21.11.09.

Z důvodu velkého množství informací založena souhrnná rubrika Aktuálně: Elektrárna RWE (zde)

Pod záštitou občanského sdružení NAŠE Čelákovice byla 1.10.2009 zahájena petiční akce - výzva zastupitelům města za co neotevřenější projednání záměru RWE vybudovat v těsné blízkosti Čelákovic paroplynovou elektrárnu o výkonu téměř 1000MW.

Cílem petičního výboru a o.s. je v první řadě zabránit nevratným krokům města bez vědomí jeho občanů a dále získat co největší množství informací o tomto záměru. Relevantní informace (od investora, z procesu územního řízení, posouzení vlivů na životní prostředí, procesu vydání integrovaného povolení pro vypouštění škodlivin, stavebního povolení,...) jsou nezbytným předpokladem pro vytvoření vlastního názoru který, jak doufáme, občané vyjádří ve volbách nebo místním referendu.

Zatím dostupné informace:

 

Další podklady a informace:

Obrazek

Paroplynová elektrárna Kladno II, výkon 43MW

 Obrazek 

 

Občanské sdružení NAŠE Čelákovice se bude aktivně účastnit všech procesů povolování stavby a přinášet průběžné zprávy. 

Informace a názory zastupitelů ODS naleznete na webových stránkách místní organizace ODS.

Text výzvy občanského sdružení NAŠE Čelákovice:

NEJEDNEJTE O NÁS BEZ NÁS 

Žádost o projednání zastupitelstvem
podle §16 odst. 2 písm. f) a odst. 3 Zákona o obcích
ve věci výstavby paroplynové elektrárny společnosti RWE a.s. 

Vážení  zastupitelé, 
výstavba paroplynové elektrárny významně  ovlivní životní prostředí v Čelákovicích. Spalováním plynu vytvářené oxidy dusíku, CO2 a další exhalace budou zhoršovat již tak málo kvalitní ovzduší Čelákovic, čerpací stanice plánovaná v těsné blízkosti chat v k.ú. Sedlčánky zcela zničí současný rekreační charakter lokality. Pokud by uvedená výstavba měla být uskutečněna, je nutné změnit územní plány Mochova i Čelákovic a především musí proběhnout proces EIA tj. posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Jsme si vědomi, že paroplynové elektrárny jsou při výrobě elektřiny mnohonásobně šetrnější k lidskému zdraví než současné elektrárny uhelné.
Pokud se však tvrdí, že paroplynová  elektrárna je 10x šetrnější, pak to znamená,  že 1/10 roku, tj. 36 dní ( více než 1 měsíc ) budeme mít možnost využívat vše, co přináší uhelná elektrárna. Ze zkušenosti obyvatel z okolí elektráren víme, že nejen kouřové exhalace ale i zvukové vibrace z elektrárny mají významný vliv na poškozování zdraví.  
Společnost RWE a.s. zatím nenaznačila, které uhelné elektrárny budou odstaveny v důsledku nových kapacit z paroplynových elektráren. Bude mít elektrárna v Mochově vliv na zdraví lidí v Ústeckém kraji a nebo jen na dividendy akcionářů a milionové platy vedení společnosti? Jaký přínos bude mít nová elektrárna pro Čelákovice? 
Zatím nevíme o dopadech plánované výstavby vůbec nic a již se jedná o prodeji pozemku na výstavbu čerpací stanice chladící vody v Sedlčánkách. Proběhly již 2 schůzky starosty s RWE a.s. a na říjen až listopad je plánována uzavřená schůzka zastupitelů s RWE a.s..      
Jsme znepokojeni tím, že vedení města již opakovaně jednalo se společností RWE a.s. aniž by s výsledky uvedených jednání byli seznámeni občané Čelákovic a Sedlčánek.  

My, níže podepsaní požadujeme : 
  1. vypsání  referenda s otázkou „Souhlasíte s výstavbou paroplynové elektrárny v Mochově ( ano/ne )?“
  1. Respektování  vůle občanů vyjádřené  v referendu a spolu s tím i odpovídající přístup k jednání s RWE a.s. o plánované výstavbě.
  1. Odložení veškerých zásadních rozhodnutí až po volbách v r.2010 ( tj. změna územního plánu ve prospěch elektrárny a prodej pozemků ) pro případ, že se k vypsanému referendu dostaví malý počet občanů a referendum bude uznáno jako neplatné.
  1. Transparentní  jednání se společností  RWE a.s. za účasti veřejnosti při všech setkáních spojených s přípravou stavební části na území města Čelákovice.
Organizátor žádosti: NAŠE  Čelákovice, o.s.
Kontaktní  adresa: NAŠE Čelákovice o.s., Na Stráni  673/14, 250 88 Čelákovice,   e-mail : nase@celakovice.org
Petiční výbor: Ing. Miloslav Uhlíř, Ing. Václav Vlasák, Ing. Ditmar Hadera, František Kodet, Petr Blažek 

Podpisové archy najdete: Růžová cukrárna, Železářství Uhlíř, Samoobsluha Holý v Jiřině 

Nové  informace o přípravě výstavby elektrárny a o počtu podpisů  této petice najdete na internetových stránkách občanského sdružení NAŠE Čelákovice www.celakovice.org  

Příloha: Podpisové archy
 

Náhledy fotografií ze složky Paroplynová elektrárna v obrazech

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Nutno konat workshop

(Ing. Josef Knap, 4. 10. 2009 17:58)

Vážený pane magistře,
právě pro ty všechny pochybnosti a většinou jen nepotvrzené domněnky, co o dílu máme, o to více musí začít konat a jednat Město Čelákovice. Já bych to viděl na veřejné mimořádné zasedání Zastupitelstva města formou workshopu a to pouze k jednomu tématu - paroplynová elektrárna 1000MW MOCHOV za účasti opravdu kompetentních lidí firem RWE ,hejtmana Středočeského kraje s řediteli všch příslušných odborů krajského úřadu Středočeského kraje t. j. odboru životního prostředí a zemědělství, výstavby, atd. dále považuji za nutnou účast Krajské hygienické stanice a České inspekce životního prostředí.

odpověď ing. Knapovi

(Mgr. Svoboda, 4. 10. 2009 17:33)

Vážený pane inženýre, v konstatování, že sebelepší architektonické řešení se nezavděčí lidem všem se shodneme. Architektonické řešení je pouze jedna strana mince výstavby elektrárny. Druhou stranou mince jsou dopady výstavby na životní prostředí. Již samotná realizace stavby nás bude po dobu několika let obtěžovat. Největší strach mám z vibračního hluku, který může být téměř nepostřehnutelný a skrytě může narušovat nervovou soustavu. Nevěřím, že by tak velké dílo mělo mít pouze vykrývací úlohu pro dobu energetické špičky v Praze a okolí.

výzva pol. stranám a hnutím Čelákovic

(Ing. Josef Knap, 4. 10. 2009 17:21)

Prosím jako občan města Čelákovic a volič, aby se k tématu výstavby paroplynové elektrárny RWE 1000MW Mochov zde na tomto foru vyprofilovaly jednotlivé politické strany a hnutí, které jsou součástí současného Zastupitelstva města Čelákovic nebo budou kandidovat v Čelákovicích v komunálních volbách v r. 2010

výzva pol. stranám a hnutím ZM Čelákovic

(Ing. Josef Knap, 4. 10. 2009 17:08)

Prosím jako občan města Čelákovic a volič, aby se zde na tomto foru vyprofilovaly jednotlivé politické strany a hnutí, které jsou součástí současného Zastupitelstva města Čelákovic nebo budou kandidovat v Čelákovicích v komunálních volbách v r. 2010.

Účel elektrárny Mochov

(Ing. Josef Knap, 4. 10. 2009 16:24)

Též by nám investor měl sdělit, zda tato elektrárna poběží na plný výkon 24hod denně nebo to bude pouze vykrývací elektrárna pro období špiček odběru el. energie. Já se domnívám, když topným mediem má být plyn, že by mělo jít pouze o špičky vykrývající elektrárnu a to pro špičky odběru el. energie, které se budou konat v Praze a její blízkém okolí Středočeského kraje. Pak docela budu chápat snahu RWE tuto elektrárnu umístit co nejblíže Praze, aby se např. transportem ze severu Čech neztrácelo ve vedení příliš el. energie, navíc je asi pro invetora dobré elektrárnu umístit při takovémto účelu dodávek el. energie o špičkách do sousedství stávající velkorozvodny. A jen tak naokraj v r. 2001 jsem působil v představenstvu firmy TRANSGAS a byl jsem u toho když ji RWE koupila.

Nikoliv o nás bez nás

(Ing. Josef Knap, 4. 10. 2009 16:11)

Vážený pane magistře, architektura je opravdu velmi mocná byť ne všemocná. Ale nikdy se to které konkrétní řešení nezavděčí lidem všem. Co třeba televizní věž a hotel na Ještědu, co jen ta vzbudila koncem 60.let pozitivních, ale i negativních emocí, ovšem i chvály ze zahraničí ze západní Evropy. I méně slavná trojnožka v Mahlerových sadech na Žižkově budila většinou jen ty negativní emoce pro svoji domnělou přílišnou originalitu. Já jsem až po letech náhodně potkal její předlohu, která byla po mnoho let dokonce za dvojí železnou oponou - televizní věž v Pretorii v JAR. Ale pokud se budou moci občané předem k architektonickému řešení elektrárny vyjdřit tak je vše OK. Jde o to, aby se to opravdu nečinilo vše ' o nás bez nás '

reakce na příspěvek ing. Knapa

(Mgr. Svoboda, 4. 10. 2009 15:53)

Pane inženýre, sám dobře víte, že stavba tak monstrózního objektu jako je paroplynová elektrárna o výkonu 850 MW nemůže do místního prostředí zapadnout. Zejména nezbytně vysoké komíny mohou krajinu náležitě zohyzdit a neudělá s tím nic žádný sebelepší architekt. Z principu společnostem jako je RWE a ČEZ nevěřím. V době kdy bude monstrum postavené a poběží, nikdo z místních obyvatel již nic nezmůže s vibracemi, které zákonitě s provozem elektrárny nastanou, proto jsem odpůrcem této stavby. Nevím proč se zdroje znečišťování snaží někdo přenést z míst kde již léta fungují na místa, která jsou ještě ušetřena. Jde pouze o to, aby si mohlo vedení RWE vyplácet stejné peníze jako vedení ČEZu. Na Vaše subtropické arboretum se rád přijdu podívat.

reakce na příspěvěk p. Mgr. Svobody

(Ing. Josef Knap, 4. 10. 2009 15:17)

Nejsem ani recesista, ani lobbista v/p RWE a Ing.-arch. Patrika Kotase. Přiďte se podívat na mé subtropické arboretum/bambusárium na adrese 28. října 933/11 Čelákovice viz odkazy http://www.brandysko.cz/data/File/telegraf/Telegraf0404.pdf
http://www.facebook.com/group.php?gid=91969208771#/topic.php?uid=91969208771&topic=10861
To zvýšení vzdušné vlhkosti a průměrné roční teploty o 0,5°C by mělo obrovsky pozitivní vliv na mé arboretum/bambusárium.

paroplynová elektrárna Mochov a estetika

(Ing. Josef Knap, 4. 10. 2009 14:47)

A rozhodně bychom neměli zapomentout na estetické působení elektrárny neb dívat se na šedivé zdi chladicích věží je opravdu deprimující. Moderní průmyslový i stavební design a architektura umí vytvořit nádherné působivé kompozice a já osobně bych se přimlouval ze to aby se na této elektrárně vyřádil guru naší moderní architektiry Ing.-arch. Patrik Kotas a aby mu na to RWE poskytla velký pytel peněz.

EIA a paroplynová elektrárna Mochov

(Ing. Josef Knap, 4. 10. 2009 14:42)

Ano, vibrační hluk vidím i já jako problém, on Vám někdy okna rozvibruje i špatně udržovaný městský transformátor. Proto baychom jako město měli klást tak velký důraz na proces EIA a z něj vyplývající povinnost maximálních antivibračních opatření. Zemní plyn je palivo velmi čisté, byť ne absolutně a jeho spalováním se vzdušný dusík oxiduje částečně na kysličníky dusíku. Proto v rámci EIA budeme muset trvat na co nejvyšším komínu elektrárny aby se exhalace rozptýlily mimo region - třeba až nad Polskem...

reakce na příspěvek ing. Knapa

(Mgr. Svoboda, 4. 10. 2009 14:18)

Pane inženýre,
přesvědčil jste mne, že jste pouze recesista, protože podle Vašich výroků bychom mohli v Sedlčánkách po spuštění paroplynové elektrárny zřídit plicní sanatorium. Myslíte si, že lunapark, aquapark, zimní stadion a jiné odstraní vibrační hluk a exhalace ze zamýšlené elektrárny.

Kompenzace od RWE

(Ing. Josef Knap, 4. 10. 2009 14:02)

A vymýšlejme raději dnes, co by nám měla RWE ve městě postavit či zřídit jako kompenzaci za to, že nám své monstrum strčí na oči. Lávku přes Labe, Hokejový zimní stadion, Golfové hřiště, Aquapark, zábavní park atd. atd... Je to historická šance pro Čelákovice

Reakce na příspěvek Mgr. Svobody

(Ing. Josef Knap, 4. 10. 2009 13:13)

Taková tepelná elektrárna má ale i pozitivní dopady na životní prostředí. Jejím vlivem možná vzroste průměrná roční teplota a to zejména v té chladnější části roku o cca 0,5°C, což znamená úsporu paliva na otop domácností. Dále se dá předpokládat z parametrů čerpací napájecí stanice vody že z chladicích věží bude odcházet parou cca 400metrů krychlových vody za hodinu což bude zvlhčovat ovzduší nad Čelákovicemi a pozitivně působit proti šíření chronické obstrukční plicní choroby

EIA a paroplynová elektrárna Mochov

(Ing. Josef Knap, 4. 10. 2009 12:49)

Též by mne zajímalo, jak má pan starosta Klicpera zajištěno, že Město Čelákovice budé přímým účastníkem řízení (procesu) EIA. Elektrárna má samozřejmě i svá negativa, byť je paroplynová a nikoliv uhelná. Jde především o vibrace z jejich soustrojí a tak si prostřednictvím EIA musí město Čelákovic zajistit, aby elektrárna byla vyprojektována tak,aby vibrace z elektrárny nezasahovaly do katastru Čelákovic. A v EIA nepůjde jen o vibrace, taky i o výšku komínu, aby na katastr města nedopadaly exhalace NOx...

Reakce na výroky ing. Knapa

(Mgr. Svoboda, 3. 10. 2009 21:17)

Vážený pane inženýre Knape,
nevím zda jste humorista nebo zda své výroky o umístění paroplynové elektrárny myslíte vážně. Jsem toho názoru, že celá republika je dnes zamořena všemi možnými exhalacemi a žádný zdroj znečišťování nepatří na zemědělskou půdu. Domnívám se, že si někdo na úkor prostého občana opět napakoval kapsu a nejspíš se odstěhuje za získané peníze někam, kde bude v okolí stoletá stavební uzávěra. Vedení města Čelákovic by s mělo starat zejména o to, aby žádná stanice chladícího systému pro paroplynovou elektrárnu nemohla být v k.ú. Sedlčánky vybudována a zejména by mělo vedení města prosazovat na všech místech, aby v našem okolí nebyla vybudována vůbec žádná elektrárna. Možná jde pane inženýre z vaší strany pouze o sarkazmus.

RWE musí dát kompenzace

(Ing. Josef Knap, 2. 10. 2009 14:43)

Úkolem města Čelákovic by mělo být za umístění čerpací stanice vody pro elektrárnu přímo na našem katastru a celé elektrárny v těsné blízkosti katastru Čelákovic vyzískat od RWE co největší počet a v co největším objemu podpůrných programů. RWE je velmi bohatá společnost a tak si nemůže myslet, že uspokojí pouze Mochov nějakými kompenzacemi zejména, když vlastní elektrárna bude opravdu stát blíže Čelákovicím než Mochovu.

Ptali se občanů v Mochově?

(Jiří Kubr, 1. 10. 2009 20:59)

Blíží se komunální volby a pro mnohé to bude prověrka jak vlastně zastupují své voliče.Velmi by mne zajímalo jak vlastně jsou daleko jednání Mochovského vedení obce s Firmou RWE a co tomu např. říkají v Nehvizdech? Jednal již čelákovický starosta s vedením Mochova? Proč nikdo nic neřekl chatařům co se na ně chystá? Dnes vyšlo nové číslo Zpravodaje města Čelákovice a je stále "ticho po pěšině". Moc bych se divil tomu, že by v Mochově nevěděli jaký je převážný směr větru a že právě Mochov z plánované elektrárny dostane všechno takříkajíc "z první ruky".Je sice pravda, že ve vedení Čelákovic dělají nějaké chyby a neříkají veřejnosti vše tak jak by se mělo, ale to jistě dlouho nepotrvá. V Čelákovicích se také očekávají volby a volič nemá až tak krátkou paměť.

Nevidím to tak černě
Jirka Kubr

paroplynová elektrárna Mochov

(Ing. Josef Knap, 1. 10. 2009 18:39)

Ten projekt bychom si měli všichni hýčkat, aby k nám řečeno slova ekonoma prof. Milana Zeleného Cirkus Humberto opravdu dorazil. On by zde pak investor zůstal na mnoho let neb taková elektrárna má životnost desítek let. Ta elektrárna bude znamenat nové pracovní příležitosti vysoce kvalifikované práce a to na mnoho desítek let. Aby k nám ten Cirkus Humberto dorazil - o to by se měl začít starat místostarosta města z ČSSD Petr Bařina vyburcovat své partajní kolegy Milana Urbana, Petra Petržílka, Aničku Čurdovou atd. a využít je při lobbingu za umístění této paroplynové elektrárny 1000MW na k.ú. Mochov.

RWE p-p. elektrárna 1000 MW Mochov

(Ing. Josef Knap, 1. 10. 2009 18:32)

Doporučuji přečíst tento odkaz :
http://www.mochov.cz/data/obecniurad/mochovsky_zpravodaj_13.pdf
Na stránce 4 Mochovského zpravodaje je věnována pozornost Zápisu č 200902 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Mochov ze dne 18.3.2009. Mochov má slíbeno za to, že strpí na svém katastru paroplynovou elektrárnu od RWE realizaci podpůrných programů v obci. I Čelákovice by měly žádat takovou realizaci podpůrných programů od RWE za to že v katastru Čelákovic-Sedlčánek strpíme napájecí čerpací stanici pro elektrárnu a kousek za našimi humny tu vlastní elektrárnu.