Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEJEDNEJTE O NÁS BEZ NÁS - Petice za transparentní projednání záměru výstavby paroplynové elektrárny RWE v Mochově

10. 12. 2009

Poslední aktualizace 10.12.2009 - uzavření tématu petice

Dnes jsme obdrželi Usnesení zastupitelstva města ve věci referenda o paroplynové elektrárně.

Vzhledem ke stažení záměru RWE na odkup pozemku pro čerpací stanici a radou města i zastupitelstvem deklarovanému nesouhlasu není toto žádná špatná zpráva. Děkujeme petičnímu výboru za organizaci a především všem signatářům (celkem 1036, cca 12%obyvatel) kteří se odvážili podepsat se pod petici a veřejně tak deklarovat svůj názor. I když množství podpisů na rozdíl od Mochova nedosáhlo výše potřebné pro platnost referenda, je to na poměry v Čelákovicích úctyhodný počet

Petiční akce a především následná demonstrace dokázaly donutit představitele města včele se starostou veřejně vyjádřit jejich názor před širokým publikem a to ještě před uzavřeným jednáním s RWE.

Přejeme klidné a příjemné prožití vánočních svátků a především hodně zdraví do nového roku.

Výbor o.s. NAŠE Čelákovice, 10.12.2009.

Aktualizace 7.12.09.

  • 4..12.2009 - zastupitelstvo Mochova odmítlo záměr výstavby PPEL
  • 30.11.2009 - PODPISOVÁ AKCE "Nejednejte o nás bez nás" UKONČENA
  1. v Čelákovicích podepsalo 1036 lidí
  2. v Nehvizdech podepsalo 270 lidí
  3. v Mochově podepsalo 350 lidí

Aktualizace 21.11.09.

Z důvodu velkého množství informací založena souhrnná rubrika Aktuálně: Elektrárna RWE (zde)

Pod záštitou občanského sdružení NAŠE Čelákovice byla 1.10.2009 zahájena petiční akce - výzva zastupitelům města za co neotevřenější projednání záměru RWE vybudovat v těsné blízkosti Čelákovic paroplynovou elektrárnu o výkonu téměř 1000MW.

Cílem petičního výboru a o.s. je v první řadě zabránit nevratným krokům města bez vědomí jeho občanů a dále získat co největší množství informací o tomto záměru. Relevantní informace (od investora, z procesu územního řízení, posouzení vlivů na životní prostředí, procesu vydání integrovaného povolení pro vypouštění škodlivin, stavebního povolení,...) jsou nezbytným předpokladem pro vytvoření vlastního názoru který, jak doufáme, občané vyjádří ve volbách nebo místním referendu.

Zatím dostupné informace:

 

Další podklady a informace:

Obrazek

Paroplynová elektrárna Kladno II, výkon 43MW

 Obrazek 

 

Občanské sdružení NAŠE Čelákovice se bude aktivně účastnit všech procesů povolování stavby a přinášet průběžné zprávy. 

Informace a názory zastupitelů ODS naleznete na webových stránkách místní organizace ODS.

Text výzvy občanského sdružení NAŠE Čelákovice:

NEJEDNEJTE O NÁS BEZ NÁS 

Žádost o projednání zastupitelstvem
podle §16 odst. 2 písm. f) a odst. 3 Zákona o obcích
ve věci výstavby paroplynové elektrárny společnosti RWE a.s. 

Vážení  zastupitelé, 
výstavba paroplynové elektrárny významně  ovlivní životní prostředí v Čelákovicích. Spalováním plynu vytvářené oxidy dusíku, CO2 a další exhalace budou zhoršovat již tak málo kvalitní ovzduší Čelákovic, čerpací stanice plánovaná v těsné blízkosti chat v k.ú. Sedlčánky zcela zničí současný rekreační charakter lokality. Pokud by uvedená výstavba měla být uskutečněna, je nutné změnit územní plány Mochova i Čelákovic a především musí proběhnout proces EIA tj. posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Jsme si vědomi, že paroplynové elektrárny jsou při výrobě elektřiny mnohonásobně šetrnější k lidskému zdraví než současné elektrárny uhelné.
Pokud se však tvrdí, že paroplynová  elektrárna je 10x šetrnější, pak to znamená,  že 1/10 roku, tj. 36 dní ( více než 1 měsíc ) budeme mít možnost využívat vše, co přináší uhelná elektrárna. Ze zkušenosti obyvatel z okolí elektráren víme, že nejen kouřové exhalace ale i zvukové vibrace z elektrárny mají významný vliv na poškozování zdraví.  
Společnost RWE a.s. zatím nenaznačila, které uhelné elektrárny budou odstaveny v důsledku nových kapacit z paroplynových elektráren. Bude mít elektrárna v Mochově vliv na zdraví lidí v Ústeckém kraji a nebo jen na dividendy akcionářů a milionové platy vedení společnosti? Jaký přínos bude mít nová elektrárna pro Čelákovice? 
Zatím nevíme o dopadech plánované výstavby vůbec nic a již se jedná o prodeji pozemku na výstavbu čerpací stanice chladící vody v Sedlčánkách. Proběhly již 2 schůzky starosty s RWE a.s. a na říjen až listopad je plánována uzavřená schůzka zastupitelů s RWE a.s..      
Jsme znepokojeni tím, že vedení města již opakovaně jednalo se společností RWE a.s. aniž by s výsledky uvedených jednání byli seznámeni občané Čelákovic a Sedlčánek.  

My, níže podepsaní požadujeme : 
  1. vypsání  referenda s otázkou „Souhlasíte s výstavbou paroplynové elektrárny v Mochově ( ano/ne )?“
  1. Respektování  vůle občanů vyjádřené  v referendu a spolu s tím i odpovídající přístup k jednání s RWE a.s. o plánované výstavbě.
  1. Odložení veškerých zásadních rozhodnutí až po volbách v r.2010 ( tj. změna územního plánu ve prospěch elektrárny a prodej pozemků ) pro případ, že se k vypsanému referendu dostaví malý počet občanů a referendum bude uznáno jako neplatné.
  1. Transparentní  jednání se společností  RWE a.s. za účasti veřejnosti při všech setkáních spojených s přípravou stavební části na území města Čelákovice.
Organizátor žádosti: NAŠE  Čelákovice, o.s.
Kontaktní  adresa: NAŠE Čelákovice o.s., Na Stráni  673/14, 250 88 Čelákovice,   e-mail : nase@celakovice.org
Petiční výbor: Ing. Miloslav Uhlíř, Ing. Václav Vlasák, Ing. Ditmar Hadera, František Kodet, Petr Blažek 

Podpisové archy najdete: Růžová cukrárna, Železářství Uhlíř, Samoobsluha Holý v Jiřině 

Nové  informace o přípravě výstavby elektrárny a o počtu podpisů  této petice najdete na internetových stránkách občanského sdružení NAŠE Čelákovice www.celakovice.org  

Příloha: Podpisové archy
 

Náhledy fotografií ze složky Paroplynová elektrárna v obrazech

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Konfiskace našeho životního prostředí

(Ing. Josef Knap, 10. 12. 2009 18:44)

Musíme jako lidé bdít. RWE se jen tak lehce nevzdá naší lokality, na které by měla jasnou konkurenční výhodu a těžila by zde z výjimečné polohové renty tj. na pětníku by zde měla Transitní plynovod, vedení VVN, rozvodnu Čechy střed, chladicí vodu z Labe a poptávku po elektrické energii z Prahy. Kdybychom RWE dovolili postavit první elektrárnu - za pár let by ve stejné lokalitě právě vzhledem k té polohové rentě=mimořádné konkurenční výhody a z ní plynoucích fantastických dodatečných získů - následovaly elektrárny další. Proto si již RWE koupila více pozemků než postačují pro elektrárnu jednu !!! Ona totiž z hlediska technicko- technologicko-ekonomického je paroplynová elektrárna snadno opakovatelná a je to ve své podstatě kompaktní balená byť obrovská elektrocentrála a v investičních nákladech stojí "jen" 20mld. Kč. Taková částka je pro giganta RWE takřka směšná. Zato zisky z ní fantastické.
Nepodceňujme RWE, byť se mnohým účastníkům zastupitelstva Mochova 4.12.2009 mohla mise RWE jevit jen jako partička vyfešákovaných stréců totálně nepřipravených na diskusi s občany.
Mluvčí RWE Chalupský je nesmírně mediálně šikovný člověk a docela dobře mlží a odvádí pozornost např. včera na ČT24 http://www.ct24.cz/vysilani/10085208309-regiony-ct24/. Je to na tomto odkazu - archivu ČT24 cca od metráže 15min 45sec. Chalupský říká, že až budou mít zpracovanou EIA tak občany osloví znovu. A zde varuji Pozor !!! My dole tady budeme na RWE znovu řvát, ale bude to mnoho povyku pro nic neb RWE si zatím bude tiše připravovat cestičku na Stavebním odboru a Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje a též z hlediska enrgetické koncepce státu na Ministerstvu Průmyslu a Obchodu. Starostové Čelákovic a Mochova zřejmě až teprve od nynějška poznají, co je to za tíhu držet starostenskou funkci. Musíme zde dole po občanské cestě prosadit, aby od nejbližšího jednání Zastupitelsta nám starostové Mochova a Čelákovic dávali report na každém Zastupitelstvu o tom co pro nás občany ve věci paroplynové elektrárny konali na Kraji a na MPO a Ministerstvu životního prostředí, na kterých prostě páni starostové budou muset leštit kliky. A pokud nebudou konat, tak se proti nim vzepřeme tak, jako jsme to udělali v Mochově a občanskou cestou odzdola si vyžádáme odstoupení všech orgánů Mochova a Čelákovic tedy starostů, místostarostů rad i zastupitelstev a vypsání předčasných komunálních voleb v Mochově a Čelákovicích, z kterých vzejdou jasně vyprofilované orgány proti elektrárně bez Ing. Josefů Šaldů i Ing. Josefů Šaldů latentních. Čas totiž nepracuje pro nás a jen pasivně čekat a nic nekonat do řádných komunálních voleb na říjen 2010 si My občané ani námi zvolení zastupitelé nemohou dovolit.
Nedovolme cizákům zkonfiskovat naše životní prostředí ve prospěch jejich zisků z polohové renty !!!
Nedovolme cizákům "Skopčákům" zkonfiskovat naše životní prostředí ve prospěch jejich zisků za pomoci plynu od Rusáků !!!
Roztahovali se nám zde u nás v historii Skopčáci i Rusáci již dost !!
A Putin a Skopčák jsou dnes opět velkými Bratry jako za Molotova a Ribentroppa !!!

Lidé bděte !
Váš Ing. Josef K n a p

MOCHOVSKÉ NE JE JEN DÍLČÍM KROKEM II

(Ing. Josef Knap, 10. 12. 2009 18:38)

Dostal se mi do rukou Zpravodaj města Čelákovic 12/2009 a s velkým zájmem jsem si přečetl článek pana starosty Ing. Bohumila Klicpery 'ELEKTRÁRNU V NAŠEM SOUSEDSTVÍ ODMÍTÁME'.
Myslím si, že k tomuto článku pana starosty mohu tak trochu mluvit. Vím totiž, jak mocné páky umí nasadit RWE, když jí o něco jde, čehož jsem byl svědkem. V roce 2001 jsem pracoval na Ministerstvu Financí ČR ve funkci ředitele odboru podpory podnikání. V témže roce se Vláda ČR usnesla na tom, že zprivatizuje státní podnik TRANSGAS, který za účelem privatizace byl transformován na TRANSGAS, a.s. a já byl za MFČR zvolen do Představenstva "státní akciovky" TRANSGAS, a.s. Můj úkol v Představenstvu TRANSGAS, a.s. spolu s mými kolegy byl jasný. Připravit TRANSGAS, a.s. na privatizaci a připravovat veřejnou soutěž na odkup akcií firmy. V té době byla u moci a vládní stranou ČSSD a jelikož ve finále soutěže nabízela firma e.on lepší podmínky pro partajní ČSSD pokladnu než RWE a tudíž ČSSD partajně firmu e.on upřednostňovala, tak ve vlastní veřejné soutěži prodej/nákup akcií firmy TRANSGAS, a.s. to nakonec dopadlo pro ČSSD a její pokladnu jinak, než si ČSSD představovala. Nepomohlo dokonce ani to, že tehdejší šéfka Představenstva firmy TRANSGAS, a.s. byla přítelkyní ředitele e.on CZ. Takže ve finále soutěže nakonec zvítězila společnost RWE, když hodnotitelské firmě nezbylo objektivně nic jiného než vládě doporučit k privatizaci a odkupu akcií firmy TRANSGAS, a.s. právě firmu RWE.
I proto musíme být stále ve střehu, nesmí nás ukolébat sebevětší dílčí vítězství. Dokázal jsem Vám, jak v tom RWE umí perfektně chodit. Město Čelákovice by tedy mělo i nadále nasazovat všechny své páky a nyní zejména k tomu, aby obec Mochov si vedle EIA vyžádala i zpracování dokumentu SEA (Strategic Environmental Assessment), který komplexně posuzuje životní prostředí jako celek tedy i z hledisek klimatických. Posuzovatelem SEA je Ministerstvo životního prostředí. SEA je totiž proces posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí na rozdíl od EIA (Environmental Impact Assessment), což je jen proces posuzování vlivu (investičních) záměrů na životní prostředí.
S pozdravem,
Váš Ing. Josef K n a p

MOCHOVSKÉ NE JE JEN DÍLČÍM KROKEM I

(Ing. Josef Knap, 10. 12. 2009 18:36)

Je skvělé, že Zastupitelstvo Mochova řeklo " Ne Paroplynové elektráráně RWE ". Ale je to jen dílčí krok na naší cestě k definitivnímu vítězství. Jak jsem byl na zastupitelstvu Mochova 4.12.2009, tak si myslím, že si společnost RWE jen zatím u nás i v Mochově otestovala půdu, aby si podle toho, jak Mochovští i Čelákovičtí tuto elektrárnu odmítají a reagují, stanovila další taktiku na vyšších místech tedy na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje i na jeho Odboru výstavby. Nyní je třeba naše úsilí zaměřit na Krajský úřad Středočeského kraje a využít naší skvělé konexe neb Čelákovice mají místostarostu za ČSSD a na Středočeském Kraji vládne ČSSD v čele s hejtmanem MUDr. Davidem Rathem. Nyní půjde o územní plány a to nejen obcí, ale i Středočeského kraje, půjde i koncepci dalšího rozvoje energetiky na krajské i celorepublikové úrovni. Nesmíme se proto nechat ukolébat dílčími vítězstvími zde u nás tedy absolutně dole. Bohužel příští rok je opět po kolikáté už supervolebním a tak je dost dobře možné, že ta naše zatímní konstelace v Čelákovicích, že máme místostarostu za ČSSD a na Kraji vládne ČSSD by se mohla právě po komunálních volbách narušit a to z naší strany. Reviduji proto zde vzhledem k problematice boje proti paroplynové elektrárně svůj dřívější názor, že Čelákovicícm by stačil jeden místostarosta. Na Kraji bude ČSSD vládnout minimálně do r. 2012 a tak po našich komunálních volbách v r. 2010 bychom měli zachovat dva místostarosty, z nichž jeden by měl být za ČSSD (no snad se ČSSD do Zastupitelstva po volbách dostane) a měl prioritní úkol prosazovat naše "Ne elektrárně RWE" na úrovni Středočeského kraje i výše a to právě prostřednictvím svých partajních konexí za ČSSD. Měl by to být za ČSSD jakýsi specielní místostarosta, samozřejmě nikoliv Trafikant a NeBařina, člověk VŠ vzdělaný, optimálně s praxí ve státní správě.
V našem boji proti elektrárně bychom se vedle hlediska životního prostředí měli nyní více zaměřit i na hledisko bezpečnosti našich životů a nebezpečí, která nám od elektrárny v její synergií s blízkou Prahou hrozí. Synergií "komína" vzestupných vzdušných proudů velkoměstské betonové džungle Prahy a komínů elektrárny, z kterých bude do výše stoupat horká vodní pára vzniklá hořením zemního plynu, budou vznikat lokální bouřkové mraky dosahující tak obrovských výšek a naplněné takovým množstvím vody, že nepůjde jen o životní prostředí.
Půjde nám o naše životy při přechodech studených bouřkových front v létě doprovázených za takové synergie přívalovými dešti nebývalé intenzity, nebývalých krupobití krup velkých jak slepičí vejce, orkánů doprovázených mikrotornády, blesků nebývalé četnosti a zápalné schopnosti. Rozbitá auta, rozbité střechy od krup a sundané střechy mikrotornády, budovy zapálené blesky, létající auta, krávy a koně vzduchem - samozřejmě i my lidé, metr vody v ulicích měst a obcí, byť jsme v nížině. Šlo by nám o holé životy.
Váš Ing. Josef K n a p

Omluva a vysvětlení veřejnosti

(Ing. Josef Knap, 10. 12. 2009 18:34)

0mluva a vysvětlení veřejnosti

Omlouvám se tímto, že jsem zde, dále na diskusním foru Města Čelákovic i jiných diskusních forech a různých Facebooks týkajících se problematiky paroplynové elektrárny RWE bluffoval a stavěl se do pozice jejího stoupence. Chtěl jsem tím vyvolat zvýšení zdravého naštvání lidí proti této elektrárně a brain-storming nápadů proti elektrárně, což se mi podařilo. Můj argument proti ní je velmi pádný a dosud tady nepadl. Je sice pravdou, že exhalace CO2 a NOx by přispívaly k rychlejšímu růstu mého arboreta/bambusária, ale zároveň by od komínů elektrárny mému arboretu hrozilo v létě smrtelné nebezpečí a nejen jemu. Když totiž v létě od západu nad střední Čechy putuje studená fronta tak vlivem teplé advekce před ní putují bouřkové mraky nad území Čelákovic z výseče kruhu jih/západ. A mám již vypozorováno destiletími pozorování že vlivem "komínu" pražské betonové džungle právě ty mraky zdvižené do nejvyšších výšek putují nad Čelákovice nakonec od jihu vlivem advekce studené fronty. A k bouřkovému mraku zdviženému vvzestupnými proudy velkoměsta by se před jeho doražením od jihu nad Čelákovice přidaly gigantické vzestupné proudy z komínů elektrárny čímž by mrak byl zdvižen ještě do větší výše, tvořily by se v něm dodatečné kroupy a vlivem synergie s komínem velkoměstské džungle Prahy by krupobití z takového mraku nabývala fatálních rozměrů se všemi doprovodnými jevy, jako jsou přívalové srážky a mikrotornáda. Rozbité střechy, poničená auta, vyvrácené stromy, metr vody v ulicích Čelákovic, totálně zničená vegetace včetně mého arboreta - to přec nechci a nechceme. Z tohoto argumentu se nemůže RWE vykroutit.

Děkuji,
Ing. Josef K n a p

P.S. Hájení svého arboreta jsem hodně obětoval - pracovní kariéru, pohodlí rodiny, nechal jsem se kvůli němu i zbít Klimenťaty a čelil a čelím kvůli obhajobě svého arboreta trestním stíháním, takže mému argumentu určitě věříte. Stačí když mi arboretum ničí lidé a přibyla by k tomu i PPE RWE

Ze včerejšího projevu Václava Havla

(Jiří Zita, 15. 11. 2009 13:04)

ČT včera odvysílala projev bývalého prezidenta Václava Havla, přímo k energetice v ČR se vztahuje jedna z pasáží projevu. Cituji:

"Kolik krajiny zanecháme svým potomkům? A kde se berou tak báječné vztahy mezi globálními firmami a zvolenými zastupiteli, kteří schvalují územní
plány? Mohl bych mluvit o dalších věcech. O pozvolném upadání kvality masově vyráběných produktů zahaleném do hávu zdánlivě pestré nabídky, o nenápadném rdoušení malých soukromých živností a obchůdků, této tradiční bašty sociální sebekontroly i skutečné originality zboží. Mohl bych mluvit
o tom, jak spotřebováváme stále víc energie a ještě se tím chlubíme, místo abychom ji dovedněji šetřili, nebo o tom, jak se dost nesmyslně chceme stát energetickou velmocí, které nevadí, že kvůli zisku si znetvoří krajinu.

Celý projev je ke stažení v tomto článku:
http://zpravy.idnes.cz/v-roce-2029-budeme-dal-nastinil-havel-svoji-vizi-lepsiho-ceska-p4a-/domaci.asp?c=A091115_083856_domaci_top

Pane Knape, vy jste ve skutečnosti FUJI?

(Hyundai, 12. 11. 2009 11:09)

To konečně vysvětluje Vaši zálibu v bambusech!

EKOLOGIE

(FUJI, 11. 11. 2009 17:28)

Moderní společnost příštího desetiletí začne mít obrovské dodatečné nároky na elektrickou energii - již třeba proto že další rozvoj automobilismu založený na spalovacích motorech je neperspektivní a uvidíte, co za 10let ode dneška bude jezdit po našich silnicích elektromobilů, jejichž jediným způsobem "tankování" bude je prostě zapojit na noc do elektrické sítě. A víte jak titěrnou účinnost má spalovací motor automobilu byť by jezdil na ekologické palivo stlačený zemní plyn oproti paroplynové elektráráně, jejíž účinnost je 57% ? A elektromotor automobilu má mnohonásobně vyšší účinnost než spalovací motor automobilu. Nenechte se zmanipulovat do politické hry, v níž se někdo zviditelňuje proto, aby vyhrál příští volby na tom, jak hlučný umí být v protestech vůči paroplynové elektrárně. Uvažujte ekologicky a v širších souvislostech a snažte se sami učinit něco pro naši zdravější budoucnost. Současná hospodářská krize/recese byla m.j. způsobena i tím faktorem, že lidi již nemají takový sklon a ochotu kupovat neekologické automobily poháněné neúčinným spalovacím motorem a od výrobců očekávají elektromobily za cenu současného automobilu. Po faktickém zestátnění Obamovou administrativou přišla GM velice rychle na trh s elektromobilem Chevrolet VOLT. Jen takové automobilky se zachránějí,které si tuto ekologickou souvislost ve své praxi dokážou uvědomit.

info

(FUJI Heavy Industries, 11. 11. 2009 17:25)

By the way , jsem někde - kde nepovím - našel info, že o pozemky kolem plánované elektrárny má zájem jedna mamutí mexická firma vyrábějící hlavy motorů a s mexičany jedná jedna velice významná automobilka ze souhvězdí Plejády, která by chtěla na tuto výrobnu hlav motorů navázat kompletní motorárnou, v které bude vyrábět své ležaté boxery.

Akademičnost našich debat

(Ing. Josef Knap, 17. 10. 2009 17:14)

Vážení,
já si myslím, že naše úvahy a debaty na téma paroplynová elektrárna Mochov zde jsou čistě akademické. Budeme mít a RWE s námi brzo jiné starosti, až Julia Tymošenko a Viktor Juščenko zavřou opět kohouty transitního plynovodu z Ruska do Evropy. Já jen doufám, že tentokrát si to již Vladimir Putin líbit nenechá a vojensky nechá obsadit Ukrajinu a pak si ji Rusko na věčné časy přivtělí opět k sobě jako součást Ruska. Jen tak bude zaručena energetická bezpečnost EU a zbytku Evropy. Za CCCP bylo na dodávky sovětského plynu a ropy 100% spolehnutí. Takže já si myslím, že si nás RWE jen s plynovou elektrárnou osahává, co sneseme a ve skutečnosti má v plánu u Mochova postavit elektrárnu jadernou - a to i jako konkurenci ČEZu. Ta nebude mít žádné exhalace a závislost na plynu z bývalého CCCP. Ostatně Joe Biden má v ČR na téma Westinghouse a naše jaderná energetika jednat.

Co napsali novináři

(Mirek Iglo, 16. 10. 2009 7:27)

V tisku proběhla poměrně obsáhlá zpráva o plánované elektrárně v Mochově. Bylo zde uvedeno mnoho faktů, které stojí za povšimnutí. Není prý nic ještě rozhodnuto zatím se jen prověřují možnosti regionu .Co je tím myšleno možnosti regionu? Já to vidím tak, že zjišťují co všechno veřejnost ještě vydrží. Pro investora jde o ideální obchod, vždyť srovnatelná elektrárna v Počeradech má mít spotřebu plynu jako celá Praha. Spaliny budou dýchat všichni v okolí a není jich málo. Není divu, že v článku citovaný místostarosta Mochova p.Bezucha naznačuje, že v Mochově panuje nejistota. Mochováci zřejmě budou ti co díky převládajícímu směru větru dostanou největší porci. Co obdrží za zkažené ovzduší? Prý jim slíbili dotace do obecního rozpočtu. Jaké? Místostarosta dodává, že na půlku Temelína to zpočátku nevypadalo. Opět je na místě otázka : máte v Mochově něco na papíře a nebo jste rozhodli ve prospěch elektrárny a nevíte jakého výkonu a víte, alespoň za jaké dotace? Zvláštní rozhodnutí. Zastupitelé malé obce vydali rozhodnutí a vůbec jim nevadilo, že přijímají slib svých výhod a dopady jejich rozhodnutí budou mít vliv na desetitisíce lidí v okolí. Co řeknou svým známým a přátelům v Přerově, Nehvizdech, Kozovazech, Záluží a jinde. Máme dotace a Vy pár tun oxydu dusíku.Starosta Čelákovic v článku konečně promluvil a zjišťujeme, že i on má svůj názor. Je mi ale divné, že listopadové číslo Zpravodaje Města Čelákovic nepřineslo o elektrárně ani řádku a např. chataři o čerpací stanici také nebyli informováni. PROČ? Starosta se na jednání zastupitelstva v září přiznal, že již absolvoval s RWE 2 schůzky a ta první byla již před půl rokem. Zvláštní, že nikdo ze zastupitelů o tak závažném jednání nebyl informován. Pokud jste článek deníku E15 nečetli máte možnost jej přečíst na internetových stránkách občanského sdružení NAŠE Čelákovice 3xwtečkacelakovicetečkaorg . Podpisová akce NEJEDNEJTE ZA NÁS BEZ NÁS stále probíhá.Podpisů k dnešnímu dni je cca 220 a další přibývají. Přidejte se, nebo na utajených jednáních bude rozhodnuto!

Článek na iDnes

(Michal Horák, 15. 10. 2009 14:36)

Přečtěte si prosím aktuální článek zde http://ekonomika.idnes.cz/rwe-transgas-se-chysta-postavit-elektrarnu-pobliz-prahy-pev-/ekonomika.asp?c=A091015_083615_ekonomika_spi a využijte diskuzního fóra pro propagaci našich postojů proti nové elně.

reakce věž

(Mgr. Svoboda, 15. 10. 2009 11:51)

Ty věže musejí být minimálně 2 pro elektrárnu s takovým výkonem. Zastupitelé z Mochova asi měli představu, že prodávají pozemek na stavbu kolny na traktor. Nevěřím, že by pozemky prodali pouze za příslib výstavby obecního bazénu, ale nejspíš i nějaký osobní prospěch sehrál v rozhodování svoji roli.

Chladici vez 97m

(Marian Jamriska, 14. 10. 2009 21:43)

Dobrý večer,

dostal jsem adresu na provozovatele nedávno postavené elektrárny o menším výkonu: http://www.eckg.cz/. Myslím, že za zaznamenání stojí výška chladící věže - 97 m. To odpovídá věžáku o 30ti patrech. Nechce se mi věřit, že elektrárnu o výkonu 1000 MW lze chladit bez chladící věže, když ani na Mělníku ani ve Chvaleticích se bez ní neobešli. Přitom minimálně u Mělníka řeka Labe poskytne dvojnásob vody než u Čelákovic.

MJ

Odkaz na elektrárnu Csepel - Maďarsko

(Doktor 2, 12. 10. 2009 15:09)

Kdo hledá, najde

odkaz na elektrárnu Csepel
http://www.atel-csepel.hu/

no krásná to vyhlídka dvojnásob velikého monstra.
Krásné výhledy od Prahy po Hradec a od Mladé Boleslavi po Říčany...
Miluji jihočeské výhledy na Temelín, dočkám se i doma... :-(((

Poděkování p. Josefu Neumannovi

(Ing. Josef Knap, 8. 10. 2009 9:42)

Děkuji Vám za Váš příspěvek - dlouho jsme se ničemu tak nenasmál...

první odevzdané podpisy

(Mirek Iglo, 6. 10. 2009 9:10)

Včera tj.5.října byla odevzdána petice 62 podpisy občanů požadujících vypsání referenda ve věci výstavby paroplynové elektrárny.Další podpisy přibývají a tak snad vedení radnice bude názor občanů respektovat a jak říká zákon o obcích žádost bude nejpozději do 90ti dnů projednáná na veřejném zasedání zastupitelstva.Své podpisy můžete přidat i Vy na již uváděných podpisových místech tj.Růžová cukrárna manželů Karbanových, Železářství Uhlíř, samoobsluha p.Holého v Jiřině,Obchod v Sedlčánkách a v cukrárně p.Vocáska.

Pan Knap a referendum o elektrárně

(Josef Neumann, 5. 10. 2009 20:29)

Navrhuji vyhlásit referendum o otázce, zda občané města Čelákovic souhlasí s vybudováním paroplynové elektrárny v soukromém arboretu a bambusáriu pana Knapa na pozemku jeho dcery. Kýžený efekt na mikroklima tohoto oficiálními autoritami ignorovaného významného krajinného prvku by byl zcela bezprostřední a pan Knap by měl jedinečnou možnost vyjednat pro své arboretum a bambusárium bezpočet zajisté velmi atraktivních podpůrných programů.

Pan Iglo a referendum o elektrárně

(Ing. Josef Knap, 4. 10. 2009 19:32)

Vážený pane magistře,
nyní nevím z hlavy, kolik petičních podpisů je třeba pro vyvolání referenda. Já jsem pro referendum a tak petiční arch podepíši. Pan Iglo má jako zastupitel možnost na schůzi Zastupitelstva města požádat Zastupitelstvo, aby odhlasovalo uspořádání toho workshopu, ale nevím, zda-li je vzhledem ke svým etickým kvalitám pan Iglo vhodná osoba k tomu aby jménem občanů v tak důležité a delikátní věci jednal. Přečtěte si prosím na jiném vláknu fora jak zařízl žádost mé dcery o vyhlášení její zahrady=mého arboreta za významný krajinný prvek svým nehlasováním. A to jsem ještě nezmínil otázky, jaké mi tehdy kladl. Pan Iglo vodu káže víno pije.

diskuze

(Mgr. Svoboda, 4. 10. 2009 18:30)

Vážený pane inženýre,
obávám se, že bez silné aktivity ze strany občanů města se vedení města Čelákovic, včetně jeho Zastupitelstva k žádnému otevřenému jednání nerozhodne, naopak se bude snažit maximálně situaci kolem výstavby elektrárny zamlžit. Vzhledem k tomu, že zde diskutejem pouze my dva, obávám se, že probudit občany města bude možná trochu problém. Cením si toho, že nezavrhujete názory druhého.

Nutno konat workshop díl II

(Ing. Josef Knap, 4. 10. 2009 18:29)

Jedním z účelů takového workshopu musí být i problematika právního zakotvení záruk za parametry díla jko jsou exhalace, vibrace, magnetické resonance a levitace, hluk, apod. samozřejmě i vliv stavební činnosti a jeho minimalizace na obyvatelstvo a to vše formou vymahatelných kompenzací obyvatelstvu dotčenému stavbou a provozem díla z veřejnoprávních smluv uzavřených mezi Středočeským krajem a investorem-provozovatelem díla...pro případ, že by něco v takových smlouvách vůči dotčenému obyvatelstvu nebylo dodrženo ...