Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis poslankyním a poslancům k novele zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

13. 10. 2010

převzato  z

 

Věc: Novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, 

již po pár týdnech působení nové Poslanecké sněmovny bude mít veřejnost možnost přesvědčit se, zda noví poslanci a poslankyně opravdu stojí za zájmy veřejnosti a nejsou pod tlakem průmyslu. Novela rozšiřující působnost zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury se dostává na pořad jednání s řadou pozměňovacích návrhů z dílny ČEZu. Má významně omezit evropským právem zaručenou možnost občanů vyjádřit se ke stavebním projektům, které se jich přímo dotýkají. Vaše politická strana slíbila voličům před volbami boj s korupcí a klientelismem. Schválení dotyčné novely by bylo z řady důvodů zcela v rozporu s tímto vaším předvolebním slibem.

Netransparentní legislativní proces
Novela byla předložena dne 22. června 2010 na senátních výborech senátorem Nedomou (ODS). Pozměňovací návrhy dodané na poslední chvíli společností ČEZ neměli senátoři před projednáváním k dispozici, byly jim nakopírované až během jednání. Senátoři tedy neměli možnost se s návrhem dostatečně seznámit, například Senátor Eybert (ODS) dokonce připustil, že návrhům ČEZu věcně zcela nerozumí. Přesto si je osvojil. Domníváme se, že takovéto netransparentní ovlivňování zákonodárného procesu musí být rázně ukončeno. 

Restrikce práv občanů namísto zkvalitnění práce úřadů
V důvodové zprávě novely se uvádí, že je třeba omezit občanům práva, protože soudní řízení trvají v České republice příliš dlouho. Takový způsob argumentace považujeme z hlediska českého práva i mezinárodních dohod za skandální. Objektivně špatnou situaci pomůže řešit pouze systémové zlepšování práce úřadů, nikoliv restrikce práv občanů. Díky té by se naopak Česká republika vystavila riziku sankcí ze strany EU. Z analýzy Ekologického právního servisu totiž vyplývá, že návrh novely je v přímém rozporu s právem Evropské unie (ve vztahu ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracování některých plánů a programů týkajících se životního prostředí) a závazky vyplývajícími s Aarhuské úmluvy. 

Zamítavé stanovisko vlády
Novela navrhuje spojit zcela nevyhovujícím způsobem řízení o vlivu na životní prostředí (EIA) s územním a stavebním řízením. Pokud by byl návrh schválen, mohli bychom očekávat chaos kompetencí a chaos v řízení samotného procesu schvalování staveb. Nedořešené v novele zůstává např. posuzování variant v rámci EIA. Stanovisko s podmínkami EIA by příslušný úřad dostal později, než investorovu finální podrobnou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení, které je mnohem náročnější na zpracování. Hrozilo by tedy, že vznikne formální či dokonce korupční tlak na to, aby kvůli EIA nemusela být dokumentace dodatečně měněna. EIA by se tak stala čistě formální procedurou, která by nemohla naplňovat svůj účel předběžného expertního posuzování a výběru nejvhodnější z více alternativ stavby. Na tento fakt upozornila ve svém zamítavém stanovisku ze dne 11. srpna 2010 i vláda, když uvedla, že “navrženým zahrnutím procesu EIA do dalších povolovacích řízení by byl popřen smysl posuzování vlivů na životní prostředí jako zdroje odborných podkladů pro rozhodování a smysl posouzení variant řešení.“ Podle názoru vlády by tato situace mohla vést k “zahájení řízení ze strany Komise pro absenci stanoviska EIA, případně ztížení možnosti čerpání finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie“.

Problematika výstavby liniových staveb si jistě zaslouží velkou pozornost a její stávající legislativní úprava není ideální. Proto také již současná vláda zahájila práci na velké novelizaci stavebního zákona. Ekologické organizace si uvědomují, že existují situace, kdy by urychlení výstavby bylo ve prospěch místních lidí a výrazněji nepoškodilo jejich životní prostředí. Rádi bychom proto nabídli k diskusi takový model legislativní úpravy, který by přinesl kýžené zlepšení a neomezil přitom možnosti místních lidí podílet se na rozhodování o svém okolí. Velmi rádi Vám k dané věci zašleme další podklady či odpovíme na Vaše otázky. 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, domníváme se, že při rozhodování o osudu této novely máte možnost vyjádřit Vaši politickou nezávislost a vzepřít se netransparentním pokusům o ovlivňování legislativy.

Petra Humlíčková 
Autorka je legislativní koordinátorkou Zeleného kruhu

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář