Jdi na obsah Jdi na menu
 


PETICE za respektování práva občanů na kvalitní životní prostředí - NE elektrárně u Mochova

8. 6. 2010

petiční archy k tisku ZDE

Podpisové archy najdete v cukrárně p. Vocáska v Sedláčkově ulici, v železářství p.Uhlíře v Masarykově ulici, v Růžové cukrárně manželů Karbanových v Masarykově ulici, v Centru zdraví manželů Heroldových v Masarykově ulici a v samoobsluze p.Holého v Jiřině.

NE paroplynové elektrárně u obce Mochov!
    Petice za respektování práva občanů na kvalitní životní prostředí
 
Adresáti: Prezident ČR, Parlament ČR, Vláda ČR, ministr a Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká inspekce životního prostředí, hejtman a zastupitelé Středočeského kraje
  
Společnosti RWE Transgas a Alpiq stále pokračují v přípravě ryze komerční stavby obří paroplynové elektrárny o výkonu až 1 000 MW u obce Mochov ve Středočeském kraji a to  i přes nesouhlas obce Mochov vyjádřený usnesením č. 200910 zastupitelstva obce Mochov  ze dne 4.12. 2009 a  i přes odmítavé stanovisko desítek okolních obcí. Elektrárna by měla stát asi 850 m od stávající obytné zástavby a jen asi 8 km od okraje Prahy. Má být postavena  na úrodné, zemědělsky obdělávané půdě, v bezprostřední blízkosti několika chráněných území v rámci Natura 2000 (všechny do 5 km).
 
Děje se tak v době, kdy se vyspělé státy snaží o ochranu dosud nezničených částí přírody a navracení zdevastovaného životního prostředí do přijatelnějšího stavu. Paroplynová elektrárna sice znečišťuje životní prostředí méně než elektrárny uhelné, ale do regionu by přinesla dle dostupných údajů nové roční znečištění v řádech tisíců až milionů tun jednotlivých škodlivých látek. Již nyní je Středočeský kraj například na 3. místě v ČR v produkci toxických NOx a jejich nárůst v regionu se po dokončení elektrárny zvýší až  o 8 %. Dominantní investor na českém trhu s plynem  se tak snaží přenést další ekologickou zátěž na obyvatele regionu, kteří by se naopak rádi konečně zbavili stávajících zátěží.
 
Výstavbou tohoto zařízení dojde k nevratnému poškození životního prostředí v dané oblasti s přímým vlivem na zdraví a kvalitu života obyvatel. Vyzýváme vás proto, abyste se zasadili o respektování vůle občanů a pomohli zastavit případné nevratné kroky vedoucí k realizaci tohoto projektu.
 
 
Tato petice vznikla v Mochově 2. dubna 2010.
 
Petiční výbor:
Ing. Pavel Fišera, předseda občanského sdružení NAŠE Čelákovice
Martin Löser, předseda občanského sdružení Mochov – místo pro život
Mgr. Miloslav Oliva, ředitel Regionu Pošembeří, o.p.s.
Mgr. Terezie Petišková, historička umění
Jaroslav Špaček, archeolog a historik
Ing. Miloslav Uhlíř, mluvčí petičního výboru,                                                                   Pod Přerovskou cestou 1271, 250 88 Čelákovice, oprávněný jednat jménem petičního výboru
 
Více informací na:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                     Podpisový arch č. ….
PETICE
za respektování práva občanů na kvalitní životní prostředí
NE paroplynové elektrárně u obce Mochov!
 
Já, níže podepsaný občan, podporuji svým podpisem Petici za respektování práva občanů na kvalitní životní prostředí - Ne paroplynové elektrárně u obce Mochov!
                                                                                             

Jméno a příjmení
Adresa bydliště
Podpis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signatář této petice svým podpisem dává souhlas osobě zastupující petiční výbor, aby nakládala s jeho osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Petici může podepsat občan ČR starší 18 let.
Osoba zastupující petiční výbor: Ing. Miloslav Uhlíř, Pod Přerovskou cestou 1271, 250 88 Čelákovice.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ČSSD a RWE

(Ing. Josef Knap, člen SPO Zemanovci, 14. 4. 2010 13:04)

Jímá mne hrůza z volebního billboardu ČSSD "ČSSD proti růstu cen energií " neb nám tím ČSSD dává jasně najevo, jak to s paroplynovou elektrárnou RWE - Mochov skutečně myslí. Je to obří klientelismus ČSSD v praxi a tunelování ČSSD našeho životního prostředí v Čelákovicích, Mochově a okolí. ČSSD se před volbami do PSP ČR fatálně zadlužila neb vyhazuje obrovské sumy za svou volební kampaň a agitaci neb ty volby prostě vyhrát "musí". Bude tedy potřebovat penízky - a jak je získá? Snadno. ČSSD bude potřebovat pro splnění svého volebního slibu, jak sníží ceny energií, marketingový tah RWE, která nabídne ze své paroplynové elektrárny Mochov elektřinu domácnostem za nižší cenu než ČEZ a buďme upřímní, mnoha lidem dnes se proti tomuto projektu bouřícím tím RWE zacpe pusy. Dále nějaký bohatý strýček = RWE zaplatí za ČSSD její dluhy no a ČSSD tato strana pod Jyrkou alias Rocco e sui fratelli di Toscana mafiosi e camoranesi plna klientelismu na úrovni Kraje u von Neuratha i na úrovni státu posvětí RWE tento projekt za tyto dvě klientelistické služby.
Nepůjde nám ale jen o zdraví od plánované paroplynové elektrárány RWE nám hrozí smrtelné nebezpečí:
Když totiž v létě od západu nad střední Čechy putuje studená fronta tak vlivem teplé advekce před ní putují bouřkové mraky nad území Čelákovic z výseče kruhu jih/západ. A mám již vypozorováno destiletími pozorování že vlivem "komínu" pražské betonové džungle právě ty mraky zdvižené do nejvyšších výšek putují nad Čelákovice nakonec od jihu vlivem advekce studené fronty. A k bouřkovému mraku zdviženému vvzestupnými proudy velkoměsta by se před jeho doražením od jihu nad Čelákovice přidaly gigantické vzestupné proudy z komínů elektrárny čímž by mrak byl zdvižen ještě do větší výše, tvořily by se v něm dodatečné kroupy a vlivem synergie s komínem velkoměstské džungle Prahy by krupobití z takového mraku nabývala fatálních rozměrů se všemi doprovodnými jevy, jako jsou přívalové srážky a mikrotornáda. Rozbité střechy, poničená auta, vyvrácené stromy, metr vody v ulicích Čelákovic, totálně zničená vegetace včetně mého arboreta - to přec nechci a nechceme. Z tohoto argumentu se nemůže RWE vykroutit.

Děkuji,
Ing. Josef K n a p

P.S. Hájení svého arboreta jsem hodně obětoval - pracovní kariéru, pohodlí rodiny, nechal jsem se kvůli němu i zbít od souseda Klimenta a zkopat naposled dne 29.3.2010 a čelil a čelím kvůli obhajobě svého arboreta trestním stíháním, takže mému argumentu určitě věříte