Jdi na obsah Jdi na menu
 


"Pracovití" zastupitelé města

Řádně svolaného jednání zastupitelstva města dne 15. května se zúčastnilo pouhých pět zastupitelů: starosta Pátek, místostarosta Sekyra, radní Volfová, zastupitelé Studnička a Skalický. Ostatní se omluvili krátce před jednáním. Pouze zastupitel Kolínko již při jednání ZM 25. dubna sdělil, že bude mimo republiku. U ostatních považujeme neúčast bez závažného důvodu za odporující slibu zastupitele a vyzýváme je, aby se vzdali svého mandátu.
Ke zvolení zastupitele Klicpery neuvolněným místostarostou 11 zastupiteli na jednání ZM 25. dubna, se 100% odměnou ve výši 28.834,- Kč měsíčně, navrženou zastupitelkou Tichou a občanům nesdělenou, uvádíme, že si nedovedeme představit kvalitu jím odvedené práce pro město, když se neúčastní ani řádného zastupitelstva města. Navíc při jednání ZM 12.12.2012, při projednávání rozpočtu města na rok 2013, se zastupitel Klicpera vyjádřil (cituji ze záznamu – 2 hodina 23 a další minuta): „Nezlobte se, já jsem teďkon de facto od pátku v permanenci do večera, to znamená, já jsem se uvolňoval i z pracovního jednání (zastupitelstva) … já jsem vytížen“. Jak může takto vytížený člověk odvádět solidní práci pro město?
Prosíme občany, aby sledovali práci svých zastupitelů a ohodnotili jejich chování v blížících se volbách do zastupitelstva města.

Členové občanského sdružení NAŠE Čelákovice
Polnický Petr
Čermák Ladislav
Fialová Renata
Chalupa Pavel
Jamriška Marian
Jiras Petr
Netušil Luboš
Uhlíř Miloslav
Vlasák Václav
Volín Jan