Jdi na obsah Jdi na menu
 


Budoucnost objektu bývalé školy v Sedlčánkách

27. 3. 2009

 

30.3.2009 - Využití objektu bývalé školy v Sedlčánkách

Město Čelákovice zve, v návaznosti na WORKSHOP, všechny zájemce o prohlídku objektu čp. 45 - bývalé školy v Sedlčánkách, dne 15. dubna 2009 v 18.00 hodin. Sraz před budovou školy. O problematice více>>

Do diskuze se může zapojit každý prostřednictvím Diskuzního fóra města.

Pohled jednoho z účastníků diskuze dne 26.3.2009:

Ve středu 26.března se konalo setkání o budoucím využití budovy školy v Sedlčánkách.

Za vedení města se zúčastnili p.Klicpera, p.Rýdlo, pí.Tichá a pí.Vávrová. Vedení diskuze se ujal p.Rýdlo, který naznačil historii jednání o rekonstrukci budovy a promluvil k již řešeným studiím přestavby na byty ( projednáváno již v r.2005 ) a pro mateřskou školku . Přestavba školy na mateřskou školku naráží především na potřebu vybudování kuchyně neboť dovážení jídla dle současných norem není možné. Zde došlo k drobným rozporům o potřebných nákladech neboť z úst p.starosty vyšlo číslo 20 mil.Kč, které jsem rozporoval částkou 6 mil.Kč uvedenou v r.2008 při projednávání v ZM. Starosta kontroval navýšením cen a dodatečně se zjistilo, že 6.milionů bylo v materiálech pro zastupitele uvedeno zřejmě bez vybavení . Z poletování milionů zůstaly určité pochybnosti. Mezi diskutujícími se objevily zajímavé návrhy na využití prostoru školy od zázemí pro maminky, skauta, mateřské centrum až po služební byty pro učitele. Vedení města citovalo z demografické prognozy vývoje nárůstu obyvatel a připustilo, že nebude možné uspokojit všechny zájemce o školku a ani není povinno všem rodičům zajistit umístění dítěte. V letošním roce prý je neumístěno 113 dětí a také je známé, že cca 19 jich jezdí např. do Přerova nad Labem a zřejmě i do jiných míst. Největší nárůst dětí se dá předpokládat v r.2015, kdy neumístěných dětí bude ještě cca o 100 víc a pak bude pozvolně nárůst dětí klesat. Vedení města uvedlo mnohem větší problémy se školními dětmi, kterých bude cca o 100% více a také se seniory, jejichž otázka je zatím v Čelákovicích řešena jen velmi málo. Přítomní vyjádřili pochybnosti o možnosti využití podkroví a patra budovy pro starší spoluobčany jelikož to by nutně představovalo vybudování výtahu a pokud by se měly byty vytápět zřejmě by muselo dojít ke snížení stropů a tím k podstatné přestavbě budovy. Já jsem připomenul, že přestože se problém školy řeší již od r.2005 je toto setkání vůbec první , které informuje občany a dává jim možnost k vyjádření. Moje snaha o diskuzi byla jedním z diskutujících odmítnuta a bylo sděleno, že p.Iglo bude 10 let diskutovat a ona nám ta budova spadne. Reagoval jsem tím, že diskuze je potřebná pro získání více námětů a tu bych nechal intenzivně proběhnout po dobu max 3 měsíců např. na internetu města, kde by se měly objevit plánky na přestavbu z již provedených studií. Lidé by zde mohli vyjádřit své představy a mohlo by být o smysluplnosti jednotlivých návrhů jednáno. Důležitým momentem diskuze bylo i vyjádření některých signatářů petice na jejichž popud bylo jednání svoláno, že vybudování školky je jen jednou z možných alternativ a jediné na čem striktně trvají je budoucí využití školy pro veřejné účely a ne na byty. Přítomným bylo místostarostou Rýdlem slíbeno, že bude uspořádán „Den otevřených dveří“ a zájemci si budou moci školu od půdy po sklep projít, aby měli představu o nutných opravách a budoucích možnostech využití. Starosta vyjádřil potřebu uzavřít diskuzi cca v červnu a ve vedení města schválit výběrové řízení na projektanta přestavby školy. Tedy do června máme možnost aktivně přispět k tomu, aby stoletá historie školy v Sedlčánkách navázala na své lepší časy a skončila současná devastace budovy. Vedení města zřejmě splní svůj slib a na stránkách města budou mít lidé prostor k vyjádření a i k položení případných otázek. Myslím, že takto by se v budoucnu mělo řešit vše i třeba zda za současné krize je vhodné utrácet za kašny na náměstí, když není na vybudování kanalizace v Záluží a propadají se ulice ve staré části Jiřiny. Uvidíme. Nesmíme být lhostejní. Pokud jsem na něco zapomněl jistě se najde ten co mne doplní. Nemám patent na rozum a ani jsem si nepořídil zvukový záznam a tedy to co zde píši může být v očích dalších účastníků nedokonalé.

Zaznamenal : Mirek Iglo člen zastupitelstva

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář