Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čestné občanství

Čestné občanství

Čelákovice již od 19. století udělují čestné měšťanství, později občanství a mezi oceněnými nacházíme významné osobnosti, jakými jsou např. František Palacký, T. G. Masaryk, Alois Jirásek, Edvard Beneš a bohužel dosud také Josif Vissarionovič Stalin a Klement Gottwald. V roce 1993 schválilo Zastupitelstvo města nový „Statut čestného občanství města Čelákovic“, ale nikomu zatím čestné občanství nově uděleno nebylo.

V současné době jsou diskutovány dva návrhy na udělení čestného občanství, a to plk. Karlovi Ottovi a již před úmrtím dnes zemřelému prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi. Mluvit o nepochybných zásluhách Václava Havla, který 27. října 1990 navštívil Čelákovice jako jedno z prvních měst, je zbytečné, neboť při různých příležitostech uvedla o něm mnohé již celostátní média, a proto ve stručnosti k osobnosti plk. Karla Otty. Narodil se r. 1910 ve Skřivanech u Nového Bydžova a původním povoláním byl učitel. V Čelákovicích žil od r. 1927 se svými rodiči a ihned se zde zapojil do veřejné činnosti. Stál při zrodu Studentského spolku, věnoval se práci v Sokole, ochotnickému divadlu aj. Svoji pedagogickou činnost krátce uplatňoval i jako zahraniční učitel na české škole v Rumunsku, ze kterého po obsazení Hitlerem emigroval k britské armádě operující na Středním východě. Jako zpravodajský důstojník byl  v roce 1942  přeložen do nově tvořené Čsl. jednotky v Egyptě a zastával funkci redaktora, kameramana a hlasatele Československého rozhlasu v Káhiře. Po válce se stal vedoucím Čsl. armádního rozhlasu a tuto funkci vykonával až do zatčení dne 9. května 1950, kdy byl odvezen do Litoměřic a tam krutě týrán a vyslýchán pro údajný zločin vojenské zrady. Následně pobýval v nechvalně známém pražském domečku na Loretě, odkud byl v těžkém zdravotním stavu převezen na vězeňské odd. střešovické nemocnice,  kde na následky „výslechů“ ve věku nedožitých 41 let zemřel. Dne 12. ledna 1951 byl pochován do rodinné hrobky na čelákovickém hřbitově. V únoru 1994 byl mjr. Karel Otta plně rehabilitován a v roce 1999 rozkazem ministra obrany byl povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam.

Současně s návrhem na udělení čestného občanství je předkládán i návrh na odebrání čestného občanství i J. V. Stalinovi a K. Gottwaldovi, ke kterým není třeba více sdělovat.

Vše se bude projednávat na jednání Zastupitelstva města 29. února 2012 a jistě bude zajímavé sledovat, jak se k udílení a odejmutí čestného občanství postaví jednotliví zastupitelé. Jelikož ke každému bodu jednání zastupitelstva může říci své náměty každý občan Čelákovic, přijďte i Vy a nijak se neostýchejte říci, co si myslíte.

 

Jaroslav Špaček