Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je to MAS ?

MAS

V souvislosti se založením Místní akční skupiny, jíž je naše občanské sdružení členem, se Vám pokusíme vysvětlit několik základních pojmů.  Jedná se o definice z roku 2008 a některé níže popisované postupy doznaly jistých změn, ale pro základní orientaci v používaném názvosloví to takto podle našeho názoru plně vyhovuje.

 


Co je to MAS?

 

Co je to LEADER?

 

Co je INTEGROVANÁ ROZVOJOVÁ STRATEGIE?

 

Co je STRATEGICKÝ PLÁN LEADER?

Program LEADER je iniciativou Evropské unie, která již od roku 1991 pomáhá v rozvoji venkovských oblastí v celé Evropě. Název LEADER je zkratkou, která v překladu do češtiny znamená "Propojení aktivit rozvíjející venkovskou ekonomiku". V roce 2004 se poprvé program LEADER a jeho metody začaly uplatňovat i v České republice. Iniciativa LEADER svým způsobem navazuje na Program obnovy venkova, který byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v roce 1993 a po vzniku Ministerstva pro místní rozvoj byl přeřazen do jeho kompetence. Po vstupu do Evropské unie se Řídícím orgánem programu LEADER stalo Ministerstvo zemědělství, které na jeho administraci spolupracuje se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).

Smyslem programu LEADER je podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni, a to na základě principu zdola-nahoru. Zástupci veřejného, soukromého a neziskového sektoru mohou společně založit tzv. Místní akční skupinu - MAS (z anglického "local action group" - LAG). Každá MAS musí být  právnickým subjektem (občanským sdružením, obecně prospěšnou společností, zájmovým sdružením právnických osob), který na základě partnerského přístupu vypracuje vlastní integrovanou rozvojovou strategii daného území (regionu) - ISÚ. Tato strategie musí být tématicky zaměřená na určitý specifický problém daného území. Její podmínkou musí být územní celistvost regionu, počet obyvatel mezi 10 a 100 tisíci a nízká hustota osídlení.

Z integrované strategie pak může vycházet tzv. Strategický plán LEADER (SPL). Nejlépe zpracované strategické plány jsou vybrány Ministerstvem zemědělství k realizaci a podpořeny. Místní akční skupina poté vyhlásí výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci své rozvojové strategie a vybere ty, které doporučí národnímu řídícímu orgánu programu (MZe, resp. SZIF) k podpoře. Rozhodování o výběru samotných projektů tak zůstává decentralizovaně přímo v jednotlivých regionech, místních akčních skupinách.


Činnost MAS lze tedy připodobnit grantové agentuře, která si sama sobě vytváří grantový program (Strategický plán LEADER) a posléze, podle předem daných pravidel, distribuuje do svého území finanční prostředky.

Zdroj: zde

 

 

Jak je to MAS organizována:

org.struktura