Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotazník Strategického plánu rozvoje města Čelákovic

9. 3. 2011

Vážení spoluobčané,

dotazník Strategického plánu rozvoje města Čelákovic, který si klade za cíl zohlednit Vaše potřeby a přání při dalším směrování Čelákovic v následujících patnácti letech. Otázky pro dotazník pomohli formulovat členové Strategického týmu - zástupci významných institucí ve městě, spolků a neziskových organizací, podnikatelů a občanů města. Kromě otázek týkajících se budoucnosti města dostáváte možnost zamyslet se nad problémy běžného života ve městě. Dotazník proto obsahuje i otázky související s každodenním životem ve městě.
Tento dotazník a následující kroky jsou součástí projektu, který umožňuje všem občanům vyslovit svůj názor na další rozvoj města Čelákovic aosobně se tak podílet na tvorbě tzv. Strategického plánu rozvoje města. Strategický plán je moderní nástroj řízení rozvoje města, který říká, jak by se město mělo dále rozvíjet, co je pro jeho rozvoj důležité, co může ohrozit jeho budoucnost a naopak jakých možností může město pro svůj další rozvoj využít. Nechceme se spoléhat jen na názory odborníků, ale ve velké míře ve strategickém plánu zohlednit názor široké veřejnosti. Proto se obracíme přímo na Vás, obyvatele města, s výzvou zapojit se do přípravy tohoto plánu. Vždyť kdo jiný by se měl diskuse o budoucnosti města účastnit, než lidé, kteří v něm žijí.
Na dotazníkové šetření bude navazovat veřejné setkání občanů města, které proběhne 4. května v Kulturním domě Čelákovic od 18.00 hod. Na veřejném setkání se budou moci občané vyjádřit přímo k tomu, co jim ve městě vadí, nebo chybí a co by chtěli zlepšit. U kulatých stolů budou mít občané možnost o těchto otázkách diskutovat přímo na místě se zástupci úředníků a politiků. S výsledky názorového průzkumu a výstupy z veřejného setkání bude dále pracovat Strategický tým a pracovní skupiny, které budou následně zpracovávat jednotlivé části strategického plánu.

Věřím, že většina z Vás si najde čas a sdělí pomocí tohoto dotazníku svou vizi dalšího rozvoje města.

Za Váš názor děkuje Josef Pátek, starosta města


Dotazník Strategického plánu rozvoje města Čelákovice

Všechny odevzdané dotazníky půjdou do slosování o ceny (sada kronik Čelákovic, knihy o Čelákovicích, permanenty do bazénu a sauny).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vyplněné dotazníky mnoho napoví

(Mirek Iglo, 9. 3. 2011 14:51)

Vážení přátelé,

dotazníkové šetření je v Čelákovicích naprosto ojedinělou akcí a tak nyní záleží jen na Vás jak dopadne. Bylo rozdáno celkem asi 5.000 dotazníků a pokud bude návratnost pouhých 10% pak to bude největší kolekce názorů na potřeby města co pamatuji. Není to v zásadě nic převratného neboť podobné šetření prováděli již ve většině okolních měst a nám zde tzv. ujíždí vlak. Odevzdání je možné na celkem 19ti místech v Čelákovicích do tzv. sběrných boxů a to nejpozději do 18.března. Odborná firma zpracuje výsledky se kterými bude veřejnost seznámena na veřejném setkání 4.května v Kulturním domě. Přidejte se i Vy vyplněním svého dotazníku.

S přáním pěkného dne
Mirek Iglo