Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historicky první exkurze do podniku TOS-MET slévárna a.s. v Čelákovicích

4. října 2012 se díky veliké vstřícnosti nového vedení společnosti TOS-MET slévárna a.s. uskutečnila historicky první exkurze do provozu podniku.

Po úvodním uvítání účastníků (mezi kterými byli p. starosta a místostarosta, vedoucí OŽP, zástupci komise pro životní prostředí a sousedé, ze strany podniku pak vedoucí technického útvaru a technolog pískového hospodářství) ředitelkou podniku se rozvinula diskuse na současným stavem správního řízení žádosti o 4. změnu IPPC. V něm společnost žádá o odklad výměny odlučovačů prachu, aby mohla získat dotaci. S dalším odkladem nesouhlasí Město. Nyní je vše v rukách správního orgánu, který cca 21. 10. vydá rozhodnutí. Dále se jednalo i o ekonomické stránce technologických opatření pro snížení vlivů na životní prostředí. Byly poodhaleny investiční záměry provozovatele i možnosti získání dotací z fondů a operačních programů, jejichž administrativní náročnost a časová nepředvídatelnost vedly až k žádosti o prodloužení termínu realizace opatření. Zástupci veřejnosti zopakovali největší výhrady k vlivům podniku na okolí – především prašnost, zápach a hluk.
Ve stručnosti byla zmíněna technologie, technologické možnosti a vlastnosti odlučovačů prachu, a potom jsme se již vydali do provozu.

První pocity, které účastníky ve výrobní hale napadly, by se daly přirovnat k ocitnutí se v kulisách známé české pohádky S čerty nejsou žerty. Všudypřítomný prach a hluk naplňovaly představy o těžkém hutním provozu.

Výroba odlitků (odkaz na popis technologie na IPPC) začíná vsázkou suroviny, pokračuje tavbou a udržováním v elektrických tavicích pecích. Následuje odlévání do pískových forem. Písek z forem je recyklován. Odlitky jsou následně cíděny a opatřeny základním nátěrem, případně dalším nátěrem v lakovacích kabinách. Až 80 % dnes používaných barev je na vodní bázi. Finální výrobek je zabalen a připraven k expedici.

Každý z technologických celků je vybaven lokálním zařízením na odtah. Výjimkou jsou nízkofrekvenční pece, u kterých se předpokládá jejich postupná výměna. Většinu návštěvníků však udivil především způsob větrání haly volným odvětráním otevřenými okny ve střeše a vraty.
Následná debata se již točila především kolem potencionálních možností zavedení dalších opatření a výhodnosti zavedení účinnějších odlučovačů vzhledem k tomu, že i drobnějšími a levnějšími úpravami by bylo možno dosáhnout výraznějšího zlepšení situace. Provozovatel v tuto chvíli žádnou takovou možnost nyní nevidí. Zkušenosti z obdobných případů hovoří o tom, že omezením sekundární prašnosti lze dosáhnout zlepšení emisí tuhých znečišťujících látek až o několik řádů.

Čas vyhrazený setkání se naplnil, a tak účastníci dospěli k dohodě o následném postupu a shrnutí. Představitelé obou stran vyjádřili spokojenost nad tím, že se podařilo zahájit otevřenou debatu, která snad do budoucna přejde ve spolupráci a bude tak omezena komunikace čistě prostřednictvím správních řízení. Otevřenost podniku a ochota k jednání je v Čelákovicích naprosto bezprecedentní a do budoucna je jistě na co navazovat.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky 201210_tosmet