Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k úniku ze slévárny Kovohutě

14. 9. 2009
Informace k úniku kouře ze slévárny KOVOHUTĚ  HOLDING DT, a.s. (dále jen Kovohutě) Divize Kovohutě  Čelákovice, Křižíkova 270, 250 88  Čelákovice 


V průběhu  noční směny z 22.8. na 23.8. občané zaregistrovali  mimořádnou situaci (viz. vysvětlení níže), tj. únik kouře ze slévárny Kovohutě a.s..  Podali jsme žádost o prověření stavu věci a podání vysvětlení starostovi města.  

Z tohoto důvodu požádal Odbor životního prostředí  m. Čelákovice zástupce podniku Kovohutě o vysvětlení, které obdržel od Ing.Brdičkové, která je manažerem jakosti a ekologem firmy. Poskytla nám následující vysvětlení:
Na noční  směně z 22. na 23.8. 2009 bylo v provozu kontilití.Vyráběly se běžné slitiny (MsPb), do několika (cca 3) vsádek byl použit měděný šrot obsahující lakovanou papírovou izolaci. Při nasazování tohoto šrotu do pece může docházet k prudkému hoření, kdy část vznikajícího kouře nezachytí odsávání a unikne světlíky do okolí. Jednalo se o krátkodobý jev, jemuž nelze 100% zabránit. O události Kovohutě následně informovali ČIŽP i město, odbor ŽP e-mailem. Další den proběhla ve firmě velká kontrola ČIŽP, všech složek.
Takto klasifikovanou  mimořádnou situaci dle Provozního řádu ovzduší (vysvětlení viz. níže) zřejmě zaregistrovali občané v nejbližším okolí.
V současné  době  tedy může dojít k úniku kouře  ( zplodin ) z  kontilití (nová slévárna), které jede nepřetržitě. Stará slévárna jede pouze v ranní směně a to jen občas a v  průměru 1 - 2pece ( z celkem 7pecí). Z jiného zdroje k únikům nemůže dojít.
Pro slévárnu jako celek a velký zdroj znečišťování ovzduší mají Kovohutě v Provozním řádu zdrojů znečišťování ovzduší rozlišeny pojmy jako havárie, porucha a mimořádná situace.
Výňatek z provozního řádu:
Náhlý výron plynů či aerosolů vlivem nestandardních vlastností vsázky -sázení je ihned přerušeno a zjišťuje se příčina. Porušení provozních  předpisů s  tímto následkem není možno považovat za poruchu,ale za mimořádnou situaci.“
Vlivem úniku zplodin mimo odlučovače ( tedy v tomto případě světlíky na  střeše haly ) může dojít ke zvýšenému množství prachu (TZL) a jeho rozptylu po okolí, kouř mimo odsávání trvá většinou krátkou dobu při vsázení (počítáno minutově - max. 1-3min.).
Dle konstatování Kovohutí nakupovaný materiál, v tomto případě nalakovaný drát potažený slídou, není z hlediska ŽP ideální, ale v dnešní době je velice levný.
Celoročně emisní limity  Kovohutě plní dle  integrovaného  povolení (viz. Výňatek  z protokolu o průběhu kontroly - kontilití). 

Látka     Emisní limit (mg/m3)        Naměřené hodnoty
TZL                30                     0,14  (tuhé znečišťující látky)
Zn                  5                        0,252
NOx               200                  15
CO                400                   33
TOC                30                   11    (těkavé organické látky)
F-                 5                          0,068
Cu                 2                         0,176
PCDD/F        0,1ng/m3           0,0000876  (polychlorované difenzodioxiny a  difenzofurany)*
PCB              0,2                      0,00000538   (polychlorované bifenyly)
PAH              0,1                      0,000168   (polycyklické aromatické uhlovodíky) 

zpracovala Z.Mutínská  podle podkladů Ing.Brdičkové

Ná základě výše uvedené zprávy vedoucí odboru životního prostředí  jsme se opět začetli do prvotní informace zveřejněné na difuzním foru :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
od občanka z Jiřiny » ned srp 23, 2009 10:45 pm
Vážení spoluobčané  bydlící v blízkosti Kovohutí, 
co říkáte na to,co vypouští Kovohutě do ovzduší-hlavně v noci? 
Naposledy v noci z 22.8. na 23.8. 09 - dým ze slévárny vypuštěný opět mimo filtry a to od 23.hod v noci byl tak hustý, že nebylo vidět od samoobsluhy v Jiřině na vlakovou zastávku a topoly u Kovohutí. Nedalo se dýchat, dým dráždil ke kašli. Byly zasaženy ulice Polská, Žižkova, J.Wolkera-parčík u Kubelků. Dělo se tak celou noc, naposledy v 6.30 ráno - kouř nám šel oknem do bytu a zápach nás vzbudil. 

Udělá už konečně někdo něco nebo se tu máme udusit? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Něco zde tedy nehraje. Občanka z Jiřiny píše, že dým vypouštěný mimo filtry a to od 23 hodin se nedal dýchat až do 6,30 hod ráno. Ekolog Kovohutí ing.Brdičková uvádí, že cituji … kouř mimo odsávání trvá většinou krátkou dobu při vsázení (počítáno minutově - max. 1-3min.).

Výňatek z provozního řádu : sázení je ihned přerušeno a zjišťuje se příčina. Možná trvá skutečně krátký okamžik, ale pak museli opakovaně celou noc provádět vědomě vsádku a občany obtěžovat kouřem zcela vědomě, zřejmě porušili provozní řád. Co udělali odpovědní pracovníci Kovohutí pro informování občanů o zdroji kouře a jejich možném ohrožení? Napsali e-mail na městský úřad ? Kdy ?
Jistě všichni pochopíme, že se nějaké mimořádné události stát mohou. Jde tu však o slušné chování k občanům sousední zástavby a ochranu jejich zdraví. Jsou uváděny hodnoty měření. Jak moc jim můžeme věřit? Kdo měření prováděl? Jaký postup má volit občan při svém možném ohrožení? Nejde jen o případ Kovohutí? Co na to říká vedení města? Jak to je připraveno na možné mimořádné události?
Občanské sdružení  NAŠE Čelákovice se bude ptát za Vás. Již na jednání zastupitelstva dne 16.září 2009 bude možné slyšet odpovědi vedení města.
Přijďte, jedná se i o Vaše zdraví.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

problém Kovohutě

(občanka z jiřiny, 2. 10. 2009 20:57)

Zdravím všechny,kteří to v daném problému nevzdávají.
Bohužel jsem se nemohla zúčastnit výše zmíněného jednání zastupitelstva,ale zajímá mě,co odpověděli zastupitelé na Vaše dotazy. Je možné si to někde přečíst?