Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace ve věci rekonstrukce objektu hotelu Beránek - aktualizováno

22. 12. 2009

 Aktualizace 22.12.2009

Čelákovice opět v televizi - http://archiv.nova.cz/multimedia/obcanske-judo-20-12-2009.html  (od času 11:12).

Aktualizace 12.11.2009

From: SEN INVEST a.s. - Oldřich Šíl [mailto:sil@seninvest.cz] 
Sent: Thursday, November 12, 2009 11:50 AM
To: ppatek@volny.cz; josef.salda@o2active.cz; 'Miroslav Iglo'; milsek@seznam.cz; Studnicka.Petr@seznam.cz
Subject: MV - stížnost - odpověď

 

Dobrý den,

zasílám sdělení MV, které jsme obdrželi jako přílohu odpovědi na naši stížnost. Z tohoto dokumentu jasně vyplývá, že pan starosta nepostupoval správně a MV doporučuje panu starostovi, aby příště postupoval v intencích zákona a nikoliv řešit tyto věci ex post.

Myslím si, vzhledem k osobním zkušenostem, že takovýchto rozhodnutí by se našlo více.

S pozdravem

O. Šil

 

Aktualizace 10.11.2009

From: SEN INVEST a.s. - Oldřich Šíl [mailto:sil@seninvest.cz
Sent: Tuesday, November 10, 2009 8:21 AM
To: ppatek@volny.czjosef.salda@o2active.cz; 'Marek Skalický'; milsek@seznam.czpetr.studnicka@zelpage.cz; 'Miroslav Iglo'
Subject: vyjádření města č.25 / 2009
 
Dobrý den,
 
včera jsme obdrželi velmi překvapující vyjádření města č. 25/2009 (v příloze). V tomto vyjádření město Čelákovice opět nesouhlasí vůbec s ničím. Ani s umístěním trafostanice, ani s řešením parkoviště a požaduje opětovně, aby naše společnost opět projektovala varianty, a  pan starosta poté mohl říci, nechci to nalevo, ale napravo, a možná uprostřed, a my jsme opět projektovali, utráceli finanční prostředky a mrhali časem.
 
Vzhledem k tomu, že jsme v této době řešili návrh dohody o spolupráci, která měla predikovat další společný postup města a nás, jako investora, předpokládali jsme, že se město již zdrží jakéhokoliv jednání, které bude blokovat snahu o narovnání vztahu mezi městem a naší společností.
 
Toto vyjádření však naprosto jasným způsobem mění situaci a ukazuje jediné – pan starosta chce rekonstrukci našeho objektu pouze blokovat. O nic jiného mu nejde a nikdy nešlo.
Bohužel se ukázalo, že obavy našeho právního zástupce byly opodstatněné, a musel jsem mu dát za pravdu v tom, že veškeré návrhy dohod o spolupráci, které jsme se městu snažili v poslední době předložit, byly pouze ztrátou času, protože panu starostovi jde o jediné – náš projekt poškodit a  zastavit, protože jeho zájmy leží někde jinde.
 
S pozdravem
Oldřich Šil

 

Aktualizace 20.10.2009

 

Aktuální vyjádření starosty k záležitosti na webu města. Archivováno zde.

Založené diskusní vlákno na Diskusním fóru města.

Aktualizace 17.9.2009

uveřejňujeme dopis investora zastupitelům města Čelákovic který všichni obdrželi před jednáním ZM 16.9.2009.

 Vážení zastupitelé,

 dovolte mi, abych reagoval na zprávy o případné žalobě, která se má týkat platnosti certifikátu autorizovaného inspektora č.0024/04/2009.

 Rád bych se zeptal:

 1)      Z jakého důvodu chce pan starosta bránit rekonstrukci objektu, který stojí již téměř 30 let na stejném místě, v zástavbě určené k bydlení a který do chvíle, než jsme ho koupili ve veřejné dražbě, které se mimo jiných účastnili jako potenciální kupci i někteří zastupitelé města, chátral a byl problematickým místem z hlediska veřejného pořádku?

 2)      Proč chce pan starosta zatěžovat město případnými spory a náhradami škod, když se jedná o pouhou rekonstrukci stávajícího objektu na bytové jednotky v dostupné cenové kategorii?

 3)      Kvůli čemu, respektive kvůli komu se pan starosta snaží za každou cenu tuto akci, která udělá z ohyzdného a „vybydleného“ objektu zase čistou a udržovanou budovu plnou občanského života, pozastavit, zdržet a znemožnit? Upozorňuji zastupitele na fakt,že tato rekonstrukce nestojí město ani korunu, na rozdíl od akcí typu proluka náměstí – Harmonie Group, která skončila fiaskem a stála město 500 000,- Kč a pokračuje událostmi v podání STO PRO.

 4)      Parkoviště? Pan starosta dobře ví, že nebýt jeho, už by dávno stálo. Dohody byly jasné. Naše společnost je neporušila. Naopak, vypořádala i námitky občanů,kteří by byli účastníky řízení, kterými se pan starosta zaštiťuje.

 5)      Kvůli  občanům? To tedy občané města nechtějí, aby někdo na vlastní náklady, bez přispění obce zrekonstruoval chátrající objekt, udělal z něj místo, kde budou žít např. rodiny s dětmi – další občané Čelákovic a namísto toho město utrácelo velké peníze za nicotné studie všeho možného a za mimosoudní vyrovnání? Budou radši, když zde zůstane problematická ubytovna? Takovýto důvod asi nikdo se zdravým rozumem přijmout nemůže.

 6)      Je velice zajímavé, že se pan starosta takto razantně nechová (nemává žalobami) v případech, kdy se již prokazatelně městu stává újma (jako např. v případě proluky náměstí – Harmonie, STOPRO, kde město podle našeho názoru v podstatě pod cenou prodalo ty nejlukrativnější pozemky a místo samo zeje prázdnotou, přestože se na pozemcích mělo již pracovat).

Ale pan starosta v tomto případě nikoho žalovat nechce.

 Rekonstrukce objektu probíhá na základě platného povolení. Beze vší pochybnosti.

 Cílem této komunikační strategie je podle našeho názoru rozpoutat „humbuk“ kolem rekonstrukce bytového  domu TOS/Beránek a zakrýt tak jiné skutečnosti, které se ve Vašem městě dějí.

 Považuji také za svou povinnost upozornit Vás na důležitou skutečnost.

Navazuji na informaci, kterou jsem obdržel  dne 14.9.2009 od paní Ředitelky odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR o tom, že náš podnět a stížnost, která se týká výše zmíněných událostí v Čelákovicích přijala a bude se jimi zabývat.

Dovoluji si Vás informovat o tom, že budeme požadovat nejen prošetření činů pana starosty, ale také všech zastupitelů, kteří svým jednáním porušují platná pravidla, platné zákony a osobní zodpovědnost za způsobenou škodu budeme požadovat prioritně po nich.

Závěrem bych Vám rád sdělil, že není naším cílem s kýmkoliv vést „války“ a spory. Nečiníme nic, co by městu způsobilo újmu a chápeme, že se město prostřednictvím svých zastupitelů o náš projekt zajímá. Jedná se o objekt, který v Čelákovicích již pár desítek let stojí a dalších pár desítek let jistě stát bude. Proto jsme také od začátku s městem jednali a vždy jsme jednat chtěli.

 S pozdravem

 Mgr. O. Šil

SEN INVEST, a.s

Předseda představenstva

Rudných dolů 291

Jílové u Prahy

 

Aktualizace, Čelákovice 10.9.2009

Obdrželi jsme vyjádření právníka spol. SEN INVEST k zásahům města (starosty) do výkonu práv stavebníka - 1.část, 2.část ze  kterého vyplývá nezákonné jednání.

Dále jsme od p. Ing. Šaldy jsme obdrželi dopis zaslaný p. starostovi který je i podkladem pro jednání zastupitelstva - zde

Čelákovice, 27.5.2009

Na ZM dne 14.5. bylo přijato usnesení k dopisu spol. SEN INVEST. Pro vytvoření vlastního zdravého názoru přinášíme i informace ze strany investora. Záznam z jednání je možné shlédnout na celakovice.tv

Výzva ke zdržení se zásahů do výkonu práva stavebníka
Dopis zastupitelstvu
Vyjádření ke stížnosti na certifikát autorizovaného inspektora

 

Sdělení Zastupitelstva města Čelákovic

Bod č. 10. usnesení č. 16 ZM ze 14. 5. 2009

Město Čelákovice obdrželo výzvu ke zdržení se zásahů do výkonu práva stavebníka od právního zástupce společnosti SEN INVEST, a. s., Jílové u Prahy (stavebník) ve věci rekonstrukce objektu hotelu Beránek - bývalé svobodárny TOS - a k tomu sděluje následující:
Město Čelákovice zásadně nesouhlasí s tím, že by neoprávněně  zasahovalo do práv stavebníka nebo do práv vlastníka budovy č.p. 1469 - společnosti Phoenix Property, s.r.o., Praha 4. Naopak Rada města svým usnesením ze dne 5.3. 2009 vyjádřila podporu rekonstrukci bývalé svobodárny TOS na bytový dům. Tato rekonstrukce však musí respektovat příslušná zákonná ustanovení. Město Čelákovice namítá u státních orgánů neplatnost Certifikátu, podle něhož stavba probíhá, vydaného autorizovaným inspektorem ve zkráceném stavebním řízení, a to pro porušení platných právních předpisů (zejména stavebního zákona a zákona o obcích), neboť ne všechny skutečnosti uvedené v Certifikátu, kterým se povoluje stavba a který nahrazuje stavební povolení,  se zakládají na pravdě a některá tvrzení a závěry vycházejí z mylných nebo neexistujících předpokladů. Zkrácené stavební řízení, na jehož základě byl vydán Certifikát, neproběhlo dle tvrzení města řádně, Městu Čelákovice jako účastníku řízení nebylo zahájení tohoto zkráceného řízení oznámeno, ani v jeho průběhu nebylo nijak vyzváno k vyjádření, aniž mu byla předložena k vyjádření prováděcí dokumentace.
Za nepravdivé považujeme i zásadní tvrzení, že účinky budoucího užívání stavby neohrožují veřejné zájmy ani zájmy dotčených osob. V době vydání Certifikátu autorizovaným inspektorem bylo všeobecně známo (a to i stavebníkovi), že občané bydlící v této oblasti v souvislosti se stavební činností - přípravnými pracemi stavebníka - několikrát se stížnostmi na stavbu kontaktovali stavební úřad a Městu Čelákovice zaslali nesouhlasná vyjádření a petici v souvislosti s namítaným poškozováním jejich práv. Dále stavebník neřeší požadavek města na řešení dopravy v klidu (parkování) - dle názoru stavebníka toto není třeba řešit.
Postup Města Čelákovic, kterým upozornilo na porušování práv a zákonných norem při vydání předmětného Certifikátu, a kterým ochraňuje veřejný zájem svých občanů, nemůže být charakterizován jako neoprávněný zásah do práv stavebníka a vlastníka, pokud tyto nejsou v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Šíří se rychle

(Katka, 12. 4. 2013 11:55)

Ahoj, máte se? Mezi čtenáři se právě šíří nová forma přivýdělku, velice snadná na pochopení :-) Sama si takto vydělávám už od ledna a jsem tím fascinována! Milionářku to ze mě sice neudělá, ale když to jde, tak mám radost ze snadno vydělaných kaček... Přečtěte si to taky na Nadhled.Web2001.cz

Občansé džudo

(Mirek Iglo, 23. 12. 2009 7:33)

zveřejněním svého případu v televizi ukázal investor jak moc je jednáním našeho starosty ovlivněno dokončení rekonstrukce hotelu Beránek a co to bude stát investra a následně i pokladnu města Čelákovice. Měsíčně na úrocích přijdou 300.000, - Kč a pokd popraskají omítky vlivem mrazu v neytopené budově pak to budou další veké peníze.Investor již přistoupil i na koupi pozemku, ale zřejmě dohoda se starostou je v nedohlednu.Nemáme dost jiných výdajů? Bude zřejmě soud a placením bude zatížena až příští samospráva a to zřejmě současného starostu již netíží.

stejný metr pro všechny?

(Jiří Kubr, 26. 10. 2009 6:57)

Zaujaly mne podmínky města vůči investorovi. Za každou cenu hodlá město odprodat pozemky pod bývalým hotelem a jejich prodej dává jako podmínku pro vydání svého souhlasu s výstavbou trafostanice nutné pro napojení hotelu na el.energii. Mě to připadá jako vydírání. Představte si, že jste majitelem domu na náměstí a starosta Vám řekne : my Vám nepovolíme rekonstrukci domu pokud nezaplatíte fontánu, kterou na náměstí plánujeme!!! Asi by jste se divili a tady je to stejné. Co je společnosti SEN INVEST do toho že město vlastní pozemek pod hotelem.Je zajímavé, že budova v proluce náměstí bude stát na pozemku investora a zbytek původně prodávaného pozemku si nechalo město. Dvojí metr je v Čelákovicíh stále obvyklý!!!

Širší kontext

(Dotčený obyvatel, 21. 10. 2009 23:12)

Vážení,
dovoluji si dodat doplňující informace k tomu, co předcházelo krokům popisovaným zde. Nevím, zda město samo o své vůli nebo po dohodě s investorem Beránka připravilo návrh zastavění travnatého prostoru za ex-hotelem Č.Beránek parkovištěm, a to tak, že bude plně využito a bude přiléhat těsně k sousedícím soukromým pozemků s tím, že jedna z příjezdových cest povede za bytovým domem v Rumunské ulici. Toto řešení bylo připraveno (a zřejmě i zaplaceno městem) bez toho, že by se kdokoliv obtěžoval se místních obyvatel (v rodinných domech i bytovém domě) na cokoliv zeptat. Nutno dodat, že tato povinnost explicitně neexistovala, neboť vše by se řešilo až formou místního šetření při rozhodování u umístění parkoviště. O to více překvapovalo skutečné či domnělé překvapení některých představitelů města a investora, když se obyvatelé ozvali. Město následně vzalo v potaz zájmy místních obyvatel, což dostalo investora do problému v okamžiku, kdy žádal o změnu účelu stavby (prakticky rekonstrukci objektu na bytový). Podle používané praxe je výstavba (a zřejmě i rekonstrukce) bytových objektů podmíněna zajištěním dostatečného prostoru pro parkování. Toto investor v daném okamžiku neměl zajištěno. Proto začal najednou jednat s dotčenými vlastníky. Díky jejich ústupkům bylo možné umístit určitý počet parkovacích míst za budovou. Je však otázkou, zda v dostatečném počtu. Tento problém a rizika prodlužování ohrožující financování investora pak mohla vést k tomu, že se odklonil od klasického správního řízení na st. úřadě a využil novinky ve stavebním zákoně, tj. institut autorizovaného inspektora, který se ve svém stanovisko vypořádal s problematikou parkování vskutku originálním způsobem, neboť parkování vůbec neřešil. Doufám jenom, že po dokončení rekonstrukce stavby na bytový dům, nebudou kýmkoliv vzneseny námitky, že stavba je postavena a její obyvatelé potřebují někde parkovat. Doufám, že město bude resisentní vůči tlakům a snahám investora toto za každou cenu prosadit. Zcela na závěr pak jenom dvě poznámky: při jednání investora s dotčenými obyvateli byli vynecháni zcela nájemníci bytového domu Rumunská, kteří nejsou dle zákona účastníky řízení, nicméně jsou danou úpravou ovlivněni, tudíž by jejich zájmy měly být hájeny městem. Druhá poznámka se týká hysterie ohledně aktivit města vůči vydanému certifikátu. Vzhledem k takto originálními přístupu pana autorizovaného inspektora není od věci věc nezávisle přezkoumat, což může provést exekutivní orgán (ministerstvo) či v případě jeho nečinnosti nezávislý soud. Příslušná judikatura by pak mohla ujednotit výklad sporných situací.