Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání zastupitelstva dne 24.června 2010 očima opozičního zastupitele

30. 6. 2010

 

Pozn. redakce: pozvánku na toto jednání naleznete ZDE - můžete tak posoudit předpokládaný a skutečný průběh jednání.

Zahájili jsme velmi příjemným zážitkem, jakých bych si přál víc. Přišli mezi nás nová mistryně Evropy pro v aerobiku Denisa Barešová ( tentokrát již kategorie žen tj. té nejvyšší úrovně ) a účastník mistrovství světa veteránů ve stolním tenisu Josef Seidl, který zde obsadil 3.místo ve čtyřhře. Obdrželi ocenění za vynikající reprezentaci dobrého jména Čelákovic a slova uznání od vedení města a tím ty příjemné okamžiky skončily.

Následovala kontrola plnění usnesení a opět a to již potřetí za sebou se zjistilo, že není uvedeno v kontrole plnění usnesení, jak to dopadlo s prodejem pozemků u Penny marketu, který schválili zastupitelé blízcí p.starostovi. Kupujícím je družstvo garážníků, které dosud nezaplatilo a jelikož ve špatně sestavené smlouvě chybí termín zaplacení ani zaplatit nemusí dokud nenajde zájemce, který jim dá víc a oni vydělají jen na svých známostech. Takto je lukrativní pozemek města blokován již několik let. Není náhodou, že statutárním orgánem družstva garážníků je zastupitel Rikl tj. jeden ze starostovy partičky. Dal jsem návrh na usnesení, aby smlouva byla pro závažný nedostatek zrušena( absenci termínu zaplacení ), ale přirozeně partička to neodsouhlasila.Starosta navrhl, že to prověří advokátní kancelář. Všichni víme, jak to dopadne. Jen bych asi nevyhazoval peníze za advokáta, neboť mohu slíbit, že pokud nám dají voliči hlas, bude tato smlouva zrušena a nic nepomůže dohodnuté vyjádření spřáteleného advokáta. Přirozeně jsou i advokáti jiní a především nezávislí a ti velmi odsuzují podobné způsoby prodeje viz. vyjádření protikorupční organizace Transparency Internacional.

Následoval bod, který je již dlouhou dobu provázený emocemi a nebylo tomu jinak i nyní. Již podruhé přišel na řadu dodatek ke smlouvě s investorem, který odkládá uplatnění sankcí dohodnutých v kupní smlouvě o prodeji pozemku v proluce náměstí. Je pozoruhodně, jak starosta mění názory a pružně se přizpůsobuje investorovi. V prosinci, když investor požádal o prodloužení termínu do listopadu 2011 starosta napsal investorovi dopis ve kterém zpochybňuje důvody pro prodloužení a zdálo by se, že bude bránit dohodnuté. Včera již hájil investora a přiznal, že díky archeologii uznává investorovo zpoždění a tak jeho věrní schválili na podruhé dodatek a tím město připravili minimálně o 9 mil.Kč sankcí za nedodržení smluvního termínu kolaudace. Nikdo si ani nevšimnul, že schválený dodatek posouvá termín dokončení ještě o další měsíc déle než investor žádal. V diskuzi vystoupil jeden z přítomných občanů a celou záležitost komentoval přibližně těmito slovy : jsem stavař a vím, že zde budou mokré procesy a tak není možné dokončit tuto velkou stavbu do konce příštího roku pokud jste ještě nezačali. Myslím si to také, ale zřejmě se spoléhají opět na partičku, co jim půjde na ruku. Zástupce investora kontroval, že si je vědomý současných problémů města s dokončením náměstí a jemně tím naznačoval, že se město zavázalo investorovi souběžně dokončit náměstí. Může zde paradoxně dojít k situaci, že investor začne svalovat vinu za svůj neúspěch na město a budou to nakonec Čelákovice, které budou hradit ušlý zisk investora neboť díky neutěšenému stavu náměstí nenaplnil potřebný počet zájemců o koupi bytů. Opozice opět při hlasování odešla ze sálu a její krok zdůvodnil bývalý starosta ing.Šalda přibližně těmito slovy : mohu hlasovat proti a často to i dělám, ale v tomto případě nemohu hlasovat vůbec. Některým se to nelíbilo a tak náš postoj kritizovali. Vynikl opět místostarosta Rýdlo svým komentářem ( cituji jak jsem si zapamatoval ): čekal jsem , že opět jako v případě Harmonie mě večer před hlasováním přijde e-mail od p.Iglo vyhrožující mě trestním oznámením pokud budu ve prospěch schválení hlasovat ( konec citace ).

Pana Rýdlo jsem trochu poopravil : trestní oznámení jsem podal na neznámého pachatele a je opravdu škoda, že jste se v tom neznámém pachateli Vy a Vám podobní poznali. Pan Rýdlo tehdy ( ZM 21.4.2006 ) byl mezi těmi co schválili podat trestní oznámení na zastupitele Iglo pro vydírání. Bylo před volbami a tak se docela hodilo udělat ze mě vyděrače a rozmáznout to ve Zpravodaji města Čelákovice , v usnesení zastupitelstva a podobně.Byl jsem vláčený po různých vyšetřováních, ale vždy se zjistilo, že jsem jako zastupitel měl dokonce povinnost chránit majetek města a panu Rýdlovi ani nikomu konkrétnímu jsem nevyhrožoval.Město obdrželo vyjádření státního zástupce a vyšetřovatele policie, ale již nikdo nikdy neuvedl, že jsem byl obviněný neprávem. Za advokáta se vyhodilo hodně peněz a jen pro dokreslení obrazu „milovníka pravdy p.Rýdla“ očekával jsem omluvu a té jsem se od něj ani od žádného z žalobců nedočkal. Proč se široce rozepisuji o této staré záležitosti? Něco podobného se opět děje v případě muzea, jak ke konci popíši a opět je hlavním aktérem místostarosta Rýdlo.

Zajímavé bylo schvalování  hospodaření města, kde jeden z přítomných občanů chtěl vědět jak vlastně je město zadlužené. V řadách vedení nastal zmatek a hledání čísel a ačkoliv nad čísly seděli městský ekonom a auditor nedokázali  a na tak zásadní otázku odpovědět. Současné vedení města končí a tak by bylo slušností dát informaci občanům, s jakými dluhy město předává nové samosprávě. Budeme odpověď urgovat a určitě ji zde zveřejníme.

V následující diskuzi opět přišlo na řadu životní prostředí a zajímavé informace. Občan se dotázal starosty jak se postupovalo v případě mimořádně vandalského činu likvidace 3 lip v Sukově ulici, které byly zřejmě navrtány a uschly. Zákon pamatuje pro takové případy trestní sazbou a město mělo podat oznámení na neznámého pachatele. Starosta nevěděl a to se prý musíme zeptat pí.Mutínské. Jsem přesvědčený, že nic podáno nebylo. Budeme sledovat a podáme informaci o případném šetření. Vždy je v takových případech hledání pachatele potřeba zkoumat motiv , tedy kdo z toho mohl mít prospěch. Pro mne je to celkem jasné, ale ať si to odvodí každý sám. Závěr této smutné události je však optimističtější neboť se nám již přihlásil sponzor, který městu přispěje významnou částkou na výsadbu nových lip.

Občané se ptali také na důvod, proč starosta píše společnosti RWE dopis. Starosta řekl, že je to tak velká společnost, že s ní musíme jednat. Většina z nás byla překvapena a nechtěla věřit tomu, že když zastupitelstvo odmítlo jakoukoli elektrárnu, starosta dál jedná. Je to hodně pokřivená optika, neboť pokud požaduje běžný občan cokoli je s ním okamžitě krátký proces. Chtěl jsem sousedovi prodat kus pole na rozšíření zahrady a to nešlo, jelikož by to byl zásah do urbanismu a nedovoluje to územní plán a bylo vyřízeno. O elektrárně bude nejvyšší představitel města jednat neboť on má jiný názor než ostatní. Je tentokrát v menšině, ale to mu nevadí. Zatím ani nepodepsal petici, a jelikož prý na něj činíme nátlak tak to ani nepodepíše. Co však dělal do té doby, než jsme nátlak činili, již neříká. Je to ostuda mít takového starostu. Korunu jednání o elektrárně však dal zastupitel Šíma on také nepodepíše, neboť nezná text petice, a co nezná to nepodepíše. Nechce znát, neboť pokud by jen trochu měl zájem pak by text znal.

Zlatým hřebem diskuze byl příspěvek p.Turečka, který připravil nástěnku s fotografiemi znázorňujícími pole u Sedlčánek a tzv. močůvkovou lagunu. Nazval svůj příspěvek Dopadnou Čelákovice jako Troubky? Upozornil na nevhodný způsob orání polí, kdy řádky brambor jsou vedeny směrem k Labi a při návalovém dešti přijde Jiřinským potokem takový příval, že se z toho …..em .Řekl : v našem případě nebudou nové domy u Jiřinského potoka vysoušeny, ale rovnou demolovány. Hrozí totiž splavení močůvkové laguny u Sedlčánek, která je jen pár desítek metrů od potoka. Starosta dal p.Turečkovi  jednu minutu na příspěvek a pak jako obvykle diskuze byla na základě hlasování starostových věrných ukončena. Nechtěli slyšet další nepříjemnosti.

Byl opět projednáván kontrolní výbor , který má odlišný názor na problematiku muzea a bylo zde zcela na rovinu řečeno : hledá se způsob jak se zbavit bývalého ředitele muzea p.Špačka. Hlavní „zločinem“ je neetické jednání, kdy nebylo při tisku kronik provedeno výběrové řízení a zakázka byla přidělena přímo synovi pana ředitele. Nic nezabralo když p.Špaček ubezpečil přítomné, že nebyly čerpány finance muzea a dokonce přítomný předseda Spolku přátel muzea dokladoval, že značná část peněz pocházela od sponzorů z řad Spolku. To, že dlouhodobě se nikdo nestaral ve vedení města z čeho má vlastně muzeum žít a museli jsme pomáhat jak finančně tak i fyzicky to nikoho nezajímalo. Nikdo nezjišťoval, kdo tiskne první díl kroniky a také se nezajímali, kdo dělá i jiné věci pro muzeum zdarma a mezi těmi byl nejčastěji právě syn ředitele. Jedna přítomná fanynka starosty odsoudila postup ředitele muzea a také předsedy kontrolního výboru a jelikož sama byla členkou kontrolního výboru chtěl jsem vědět jak bylo postupováno při kontrole, když věc vidí tak negativně. Dívala se na věc v širších souvislostech, a nebo jen tak, aby viděla to, co má být viděno? Ptal jsem se, zda si uvědomuje, že zde bylo odvedeno mimořádné dílo pro město a práce trvající déle než 1,5 roku byla odvedena bývalým ředitelem bez nároku na odměnu. Ne to nebrala v potaz. Jde o neetické chování. Bývalý radní p.Skalický si vzpomenul na smlouvu schválenou v městské radě bez výběrového řízení, kdy mezi firmou TOHOZ a městem byla uzavřena smlouva o výhradním odběru pohonných hmot ačkoliv tímto postupem byla poškozena minimálně druhá benzinová pumpa, která v Čelákovicích je. Majitel vybrané firmy je členem starostova sdružení PROČ a to vše vysvětluje. Přemýšlel jsem o dalších případech „etického jednání“ jak je vedením města praktikováno a mezi jinými vyniká způsob výběru zpracovatele návrhu přestavby našeho náměstí. Projektovat náměstí to je pro architekta pocta a sama komora architektů pořádá výběrová řízení, kterých se účastní někdy i velké množství soutěžících. My jsme vybrali podle nejasného klíče. Předvedený návrh podmínkou nebyl. Vítěz je mladý a perspektivní a má jednu přednost, je ze starostova sdružení PROČ. Podobných „etických“ vzorů je za současných mravokárců více a nestačil bych psát. Jeden však být zapomenut nesmí. Výběr firmy Harmonie. Jedině ona předložila podmínky splňující požadavky zadavatele tak to tehdy starosta psal ve Zpravodaji. Dokonce v zápise z městké rady jsou uvedena slova radního Bodláka, který odmítal vybírat další kandidáty. Dlouho jsme tomu nerozuměli až přišlo k soudu s Harmonií a bylo vše venku. Harmonie chtěla vrátit 160.000, - Kč zaplacených na účet města již 3 měsíce před tím než byla vybrána. VIVAT ÉTIKA.

Jak to vše souvisí s panem Rýdlem? Je odpovědný za kulturu a provoz muzea a většina velmi nepovedených návrhů je předkládána právě jím. Nic nevadí, že následně se bude muset schválené usnesení zrušit, jelikož pozbývá smysl. Při snaze likvidovat bývalého ředitele Špačka již nějak zapomenul na to, co by mělo být především jeho hlavní náplní a to je chod muzea. Po nešťastném výběrovém řízení, jehož podmínky byly za průběhu řízení změněny ( etika? ) ustavil místostarosta svého kandidáta do funkce. Dnes již je také potrestaný odejmutím osobního ohodnocení a nedivil bych se kdyby se musel hledat nový. Je cílem místostarosty i destabilizace dlouho vytvářeného kolektivu odborníků? Za to asi placen  není!!

Bylo toho více, ale asi bych svým popisem čelákovické reality mnohé unavil. Tak to vidím já opoziční zastupitel.

Přeji všem hodně optimismu, snad bude říjen lepším měsícem.

Mirek Iglo

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář