Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání zastupitelstva dne 25.2.2010 očima opozičního zastupitele

2. 3. 2010

Jednání zastupitelstva dne 25.2.2010 očima opozičního zastupitele.
autor: Miroslav L. Iglo

Na začátku se kontroluje, jak se plnilo usnesení ZM z minulých jednání a zpráva o výsledcích je předávána zastupitelům ještě před jednáním písemně.

Zarazilo mě , že již není uváděn případ prodeje lukrativního pozemku u Penny marketu. Prodej byl schválen v únoru 2009 a jelikož jednání s družstvem garážníků již trvá 9 let člověku to nedá a zkontroluje si, jak se věci mají. Minule nám v písemné zprávě vedení města uvedlo, že smlouva je již uzavřena a tak jsme se ptali PROČ není předána na Katastrální úřad? Starosta tehdy uvedl, že smlouva je sice uzavřena, ale jen ze strany kupující a jelikož nebylo ještě zaplaceno prodej není ukončen. Tím, že již případ nebyl uveden mezi neukončenými jsme zřejmě měli nabýt dojmu, že je vše vyřízeno. Počítač je však velkým pomocníkem a tak stačilo nahlédnutí a již bylo vše jasné. Na zastupitelstvu starosta ani moc nevysvětloval proč se stala chyba, ale snažil se svalit odpovědnost na jiné. Prý základ chybné smlouvy umožňující 11 let blokovat bez zaplacení jediné koruny majetek města spočívá již v chybné smlouvě o smlouvě budoucí schválené ještě za bývalého starosty. Může to pan starosta říkat, ale mě je jasné to, že kupní smlouva na jejímž základě má být proveden prodej je z 26.2.2009 a pro jeho uskutečnění zvedli ruku tito zastupitelé : Klicpera, Bukač, Bukačová, Šíma, Bodlák, Duník, Tichá, Rikl, Rýdlo, Bařina, Tangl, Stuchlík. Pan Rikl oznámil střet zájmu, ale pro kupní smlouvu nakonec hlasoval.

Je zajímavé, že si můžete v rok starém zápisu z jednání ZM přečíst slova starosty : , že se o pozemku jednalo již několikrát a je tu i právní názor JUDr.Ř…( konec citace ) , kterého si město na složitější případy najímá. Je tu sice uvedený právní názor, ale chybí ve smlouvě drobnost a to termín do kdy má kupující zaplatit. Příliš mnoho náhod? Ne. Pokud se jedná o střet zájmu je to velmi častý jev. No posuďte sami, náhodou je ve vedení družstva garážníků i zastupitel , který si prodej sám schválí a to jdou nějaké maličkosti stranou. Termín zaplacení? Co by jste ještě nechtěli?

Po vyřízení několika bodů opět přišla na řadu zajímavost. Schvalovaly se dotace pro občanská sdružení. Padla zde připomínka, zda by mohlo být v usnesení uvedeno, že dotace budou sdružením vyplaceny do poloviny roku, aby vůbec spolková činnost mohla být nějak plánována. Podle starosty to pro napjatou finanční situaci nebude letos možné a může se stát, že na dotace pro sdružení ani nezbudou peníze. Situace je všude vážná a tak jsem se prohlášení starosty ani moc nedivil. Trochu mne udivilo, že se hlasování pro možný střet zájmu vzdal p.Špringr a funkcionáři sportovních klubů p.Stuchlík a Tangl hlasovali pro své kluby bez ohlášení střetu zájmu. Asi již ve vedení fotbalu a volejbalu nefigurují. A nebo snad ano?

Zastupitelstvo dále projednávalo smlouvu s ČEZ o přeložce jeho kabelu v souvislosti s výstavbou lávky přes Labe. Přeložka má přijít na pouhých 853.573, - Kč + DPH a tedy není úplně zadarmo. Při schvalování jsem si vzpomenul na sportovce a jejich dotace. PROČ se musí mocí mermo dělat přeložka, když vůbec není jasné, zda budeme mít někdy potřebných cca 70 mil. Kč na stavbu lávky? Prý již nějaká firma v Brně posuzuje možnost zlevnění její výstavby. PROČ tedy nerozhodujeme o smlouvě na přeložku až poté, co bude zřejmé o kolik se výstavba lávky zlevnila? Přeložka je práce dle smlouvy na 2 měsíce a tak se mohla udělat až v tom roce co se bude lávka budovat!! No opět jsem neuspěl. Zřejmě přeložku kabelu bude dělat spřízněná firma a tak PROČ ji brát práci. Možná to tak není, ale já si to mohu myslet a se mnou i další lidé.

Asi si řeknete nejprve lávku chtěl a teď je proti. Ne nejsem proti výstavbě lávky, ale jsem proti podle mého názoru zbytečnému vyhazování peněz a za to přeložku kabelu v současné době považuji. Byl jsem několik let trenérem v místním sportovním oddíle a tak vím, jak jsou dotace z města očekávané a víc než potřebné. Považoval jsem za vhodnější dát peníze sportovcům než je zbytečně vkládat do nepotřebné přeložky.

Na pořad přišla diskuze a zde mnoho zajímavých bodů. Jednalo se o petici požadující zklidnění dopravy v lokalitě pod nádražím upozorňující též na potřebu vytvoření dopravní koncepce celého města. Vedení města dalo petici zastupitelům jen na vědomí jelikož již byla projednána na jednání městské rady. Petičníci požadovali veřejné projednání, ale toho se nedočkali. Není to prý možné neboť co patří na radu má být na radě a co na zastupitelstvu tak prý se tam dostane. Nevím kam patří např. ta zmíněná koncepce dopravy, ale řekl bych, že s určitostí na jednání zastupitelů. To by však každý musel mít sebou právníka a bránit se. Často již se stalo, že právní názory vedení města byly následně opraveny. Petičníci se nevzdali a před zastupiteli slíbili pokračovat ve svém úsilí a tak jim můžeme držet palce.

Zajímavé bylo zjištění, že nákup stroje na úklid chodníku od sněhu jak je o něm uvedeno v zápise z jednání zastupitelů dne 26.11.2009 ani nákupem nebyl. Místostarosta Bařina se asi spletl, nebo neví co je nákup. Smlouva byla uzavřena až 8.prosince s termínem dodání leden 2010. Je to zajímavé, že od dubna 2009 se vědělo o povinnosti města uklízet chodníky od sněhu a stroj se smluvně zajištoval až v prosinci. Není divu, že dodavatelská firma dodala stroj až 29.ledna, tedy po kalamitě a stroj je letošní zimu nanic. Stál přibližně milion. Prý je to pracant dokáže za hodinu uklidit cca 5km chodníků a tedy pokud dobře počítám 30km chodníků co jich naše město má zvládne za jednu směnu. Řekl bych, že některých chodníků se letos nikdo ani nedotkl a tak se můžeme těšit na příští zimu to již bude stroj a chodníky budou uklizeny do posledního centimetru. Zaplatili jsme si milion a tak to jistě bude vidět. Zodpovědnost za pozdní objednání? Ne to by jste moc chtěli. To jen v případě ředitele muzea se uplatňují sankce. Je to slušný člověk a tam se ty sankce ukládají nejlépe.

Kultura vůbec nemá na růžích v našem městě ustláno a tak jsem se ani nedivil rozhodnutí našich radních, neboť ti odmítli návrh na zařazení školy v Sedlčánkách mezi národní kulturní památky. Návrh jsem nedával já, ale státní památkový ústav a doložil vše řádnými argumenty. Škola tvoří dominantu Sedlčánek a je již 100 let stará a tedy její architektonický sloh by si zasloužil uchovat. Ptal jsem se na důvody zamítnutí a ty samozřejmě byly připraveny. Prý by po nás mohli chtít , aby tam byla škola stále a to by se pak nedalo uskutečnit přijaté usnesení zastupitelstva z června 2009 kdy se částečně má škola předělat na byty. Tehdy jsem se ptal zda zůstane zachován její dosavadní vzhled a bylo mě řečeno , že ano a tak nevidím důvod, proč by nemohla být zařazena mezi památky. Snad je to čelákovická tradice bourat vše staré a dělat z budov krabice. PROČ? Někdo potřebuje byt. Mohli jsme získat dotace na opravu kulturní památky z EU a ty těžko na nějaké byty dostaneme. Škola zatím spadne. Odpovědný p.Rýdlo stále o projektu jedná a to již 8 měsíců bez viditelného výsledku.

Snažil jsem se o posun ve zjištění, jak na tom vlastně jsme s budoucností životního prostředí. Na minulém jednání v listopadu přišlo několik občanů, kteří chtěli vědět co dýcháme a především v reakci na zveřejněnou zprávu o mimořádném úspěchu TOS-MET v žebříčku produkce dioxinů byly tyto dotazy na místě. Vedoucí odboru životního prostředí však odpověděla, že pravomoce města do této oblasti nesahají, jelikož se jedná o velké zdroje znečištění a ty si kontroluje Česká inspekce životního prostředí. Nic jsme se tedy nedozvěděli a tak jsem očekával, že se za 3 měsíce od minulého jednání něco změní a město bude reagovat na nepříznivé informace. Nic se však nestalo a tak jsem navrhl pozvat Českou inspekci životního prostředí na další jednání zastupitelstva v dubnu. Starosta oponoval, že by pravděpodobně stejně inspekce nepřijela a není zájem na nějakém teatrálním vystoupení. Sdružení NAŠE Čelákovice inspekci pozvalo na besedu s občany, ale na té vedení město nebylo. Inspekce přijela a tak proč by nepřijela na pozvání starosty? Na minulém jednání ZM byl v podobném duchu stažen návrh na zřízení výboru pro životní prostředí. Prý je to již jen rok do voleb a tak proč na tak krátkou dobu. Stejně jako u toho výboru si myslím, že každý krok ke zlepšení informovanosti ve věci životního prostředí a především možnost kontrolovat zda se i něco konkrétního děje, má svůj význam. Většina zastupitelů si to však na rozdíl ode mne nemyslela a tak jsme zase neudělali vůbec nic. Dioxiny, nedioxiny.

Projednával se audit muzea za r.2008, který byl z různých důvodů několikrát odložený. Původně se na projednání vázal nákup teréního auta pro archeology z jejich vydělaných peněz, ale na to se již nějak pozapomnělo. Stejně tak se mělo mluvit o sankci, kterou byl městskou radou postižen bývalý ředitel muzea p.Špaček. V auditu nebylo shledáno žádné závažné pochybení a tak jsem byl přesvědčený, že by mělo dojít k nápravě křivdy, která se bývalému řediteli stala. Očekával jsem též, že někdo z vedení města vystoupí a poděkuje za vydání kroniky Sedlčánek, ale to bych se načekal. Nikdo nepoděkoval za předchozí 2 díly kroniky a tak ani do třetice vedení města neporušilo tradici. Snad se dá říci, ano tradičně místo poděkování začínají mudrovat o tom jak měl ředitel vypsat výběrové řízení na tisk kroniky a kolik si na kronice vydělal. Tradice je tradice. Nikdo nevidí ty stovky hodin spojené s prací pro město po večerech a sobotách a nedělích. Oni do muzea moc nechodí a tak ani vidět nemohou.

Klasický taneček se odehrál kolem plánu kontrol a další činnosti kontrolního výboru. Zřejmě aktivita proti jeho činnosti byla spuštěna zjištěním uvedeným v zápise z jednání kontrolního výboru, že rada porušila zákon jmenováním současného starosty vedoucím hospodářského odboru ( pro jistotu v případě prohraných voleb ). Jmenování muselo být zrušeno a to je jak se říká šlápnutí na kuří oko. Snaha vedení města je pochopitelná -kontrolní výbore, budeš kontrolovat jen to, na co dostaneš pověření od zastupitelstva. Tedy od nás jelikož my ovládáme zastupitelstvo. Předseda kontrolního výboru dal návrh na hlasování o odvolání člena výboru, který je dlouhodobě v cizině. Parta ovládající zastupitelstvo se opět osvědčila a odvolání neschválila. Vyhovuje jim to. Nefunkční výbor jim nevadí.

Projednávala se v závěru i paroplynová elektrárna. Musel jsem si od starosty vyslechnout výtku, že by jsme byli pane Iglo mnohem dál pokud by jste proti mně na té demonstraci nebojoval. Chtěl jsem vyvést starostu z omylu a tak jsem řekl, že proti němu nebojuji ani na demonstraci ani jinde. Starosta to nějak nepochopil a asi ani nemohl. Místostarosta Rýdlo, který byl na diskuzním foru vyzván, aby citoval má slova, kterými jsem na demonstraci lhal nějak nedovede odpovědět a stejně je to se starostou. Jen štěknou a dál již nemluví. Mají všelijaké anonymní podporovatele a ti již jejich dílo vždy dokončí. Někdy si říkám, zda ty příšerné anonymy na diskuzním foru nepíšou sami. Přítomni byli i odpůrci elektrárny a ti mě sdělili svůj dojem ze starostových slov ve kterých naznačoval, zda se nestala chyba když jsme tak jednoznačně odmítli jednat s RWE. Každý má právo na svůj názor a tak jej starostovi nebudu vyvracet ten jeho. Starosta však s RWE jednal a poměrně dost dlouho.

Bylo toho málo? Je již jen několik měsíců do nových voleb a tak se snad začne více lidí zajímat o to co se ve veřejné správě našeho města děje. Na kandidátkách se opět objeví 147 až 168 občanů a tak by bylo vhodné přijít i na jednání ZM. Mimo zastupitelů bylo přítomno cca 20 lidí . Jedině na jednání ZM lze pochopit o co se jedná. Nebo opět se objeví zastupitelé co za 4 roky nepromluví? Sláva jim , nic nezkazili.

Hodně optimismu přeje

Mirek Iglo

redakční úprava: Pavel Fišera

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář