Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání zastupitelstva města 17.6.2009 očima opozičního zastupitele

19. 6. 2009
Jednání zastupitelů se konalo již podruhé mimo plánovaný termín a celkem netradičně cca po 1 měsíci od jednání předešlého. Na programu bylo méně věcí, ale stejně bylo o čem jednat a jak poznáte, mnohé bylo mimořádně zajímavé.

Začali jsme poděkování ředitelům ZUŠ p.Hanžlíkovi a ředitelce mateřské školy pí.Vlčkové při příležitosti ukončení jejich činnosti ve funkci ředitelů. Poděkování se mělo dostat i řediteli muzea p.Špačkovi, který byl ze své funkce odvolán k 31.8.2009. Pan Špaček nebyl přítomen prý z důvodu dovolené, ale já mám dojem, že by asi musel říci něco peprného těm, kteří děkují a přitom mu odejmuli osobní ohodnocení a již 2 roky jej zcela bez řádného zdůvodnění nemá (připoměňme 37 let ve funkci ředitele, velmi vydařená muzejní noc, bestseller kronika města,  muzeum pod jeho vedením se stalo chloubou Čelákovic, ..) tj. připravili jej o cca 140 tis.Kč a nyní mu chtěli dát „od srdce“ za odměnu kytku.

V úvodu jednání zastupitel Pátek připoměl svůj dotaz týkající se již vynaložených nákladů na přípravu výstavby lávky přes Labe (zatím cca 3 mil.Kč ) Podle jednacího řádu měl písemnou zprávu obdržet do 30ti dnů. Jelikož se jedná o mimořádně nepodařenou akci není divu, že nic nedostal. Starosta, ačkoliv právě on to byl, kdo detailní upřesnění nákladů včetně nákupu pozemků slíbil se podivil nad jejím nedodáním a já jsem se v duchu podivil nad jeho nedostatečnou přípravou, neboť minimálně plnění svých slibů by si měl kontrolovat. Manažér s jeho platem by si to neměl dovolit. Jsme však již na takové jednání zvyklí a tak PROČ se divit. Pan Pátek jistě zprávu obdržet musí a divadelní vystoupení starosty bylo jen zkouškou zastupitelovy paměti.

Zásadním bodem byl závěrečný účet města za r.2008, kde mne zaujalo několik čísel a informací. V příjmové části nebyla naplněna hodnota poplatků za uložení odpadů, kde společnost TOS-MET má již několik let dluh, který řádně neplatí. Výdaje nebyly žádným překvapením např. u komunikací, kde se podstatná část vynaložila na rekonstrukci části ul. Na Stráni. Nemile mne ale překvapilo snížení výdajů na opravu (68% plánu) a investice do bytového fondu (60%). Vypadá to, jako by nebyl zájem o zlepšení neutěšeného stavu mnoha bytů a domů. Nedá se to však tvrdit o podmínkách na radnici, kde si vedení na dobré prostředí potrpí a instalovalo si mj. klimatizaci. Nenaplněný plán výdajů byl vykázán i v případě ochrany životního prostředí (87%) a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň ( např. plán výsadby stromů byl naplněn jen z 29% ). Zajímavé bylo vyčíslení výdajů na sekání trávy, které činí 1.422 tis.Kč což představuje 115% plánu a to se mě opravdu při někdy až zoufalé údržbě trávníků vůbec nelíbí. Vzniká dojem, že je zaplacena neodvedená práce. Výdaje na ekologickou výchovu byly též nedočerpány a bylo vynaloženo jen 87% plánu. Zaujalo mne opakované podcenění příjmů ze zápisného, které v případě Domu dětí a mládeže dosahuje za r.2008 až 366 tis.Kč, ale v plánu bylo uvedeno jen 125 tis.Kč. Přítomná ředitelka vysvětlila, že se jedná o dvě různé období a tak tyto částky prý nemohou být srovnávány. Nějak to nemohu pochopit a mám dojem, že se takto vytváří potřebná rezerva a vedení města akceptuje to, co v jiných případech není ani zdaleka možné. Jsou prostě různé přístupy a lidé jsou si stále rovní a někteří rovnější. Dvě srovnatelné akce, jako např. Muzejní noc a Advent měly zcela jiné finanční zabezpečení od města. Nedejme se zmást, že v názvu je uvedeno muzeum neboť na akci spolupracovala též ZUŠ, MDDM, výtvarná dílna Labyrint a jiní. Muzejní noc byla dotována městem částkou 15 tis.Kč a Advent a sním spojené rozsvícení vánočního stromu bylo dotováno 113 tis.Kč. Přirozeně, vždyť tam se presentovali představitelé vedení města a tedy co bych chtěl. Pohár starosty ve fotbale, tj. jediný den, je každoročně dotován částkou 15 tis.Kč a na celoroční činnost Junáka patřícího výkonností mezi špičku republiky (loni mezi prvními 10ti ve Svojsíkově závodě skautů z celé ČR) je dotace 80 tis.Kč. Zajímavé bylo zjištění bývalého starosty ing.Šaldy, že některá čísla ve zprávě o hospodaření nehrají dohromady. Ptal jsem se jak je to možné. Prý se o tom vědělo, ale vše již bylo vytištěné a tak jsme dostali zmetek bez upozornění a čekalo se, že si toho nikdo nevšimne. Asi by se mělo sáhnout na platy za nekvalitní práci, ale jak? Vrána vráně oči nevyklove a partička chyby vidět nebude. Já bych se styděl. Čísla byla trochu nad mé chápání v případě úpravy rozpočtu na r.2009. Na letošní rok je plánováno vydání 1.100 tis.Kč na přeložky kabelů spojených s výstavbou lávky přes Labe. Na přípravu této nerealizovatelné akce se již vydalo cca 3 mil.Kč a nyní, když víme, že na to nemáme finance ještě navíc vydáme přes milion. Dal jsem návrh na zastavení všech dalších vydání ve věci lávky, ale partička kolem starosty dosáhla svého a další milion dle mého názoru odplouvá vodou. Možná se na ty chybějící miliony složí.

V diskuzi bylo několik připomínek občanů a zastupitelů, které stojí za povšimnutí. Občan si stěžoval na nedůstojné podmínky na hřbitově kdy při pohřbu se do tzv. smuteční síně nevešlo cca 50 lidí a stáli v dešti nic neslyšíce. Mluvilo se i o vyhlášených výběrových řízeních na funkci tajemníka a vedoucího hospodářského odboru. Na tajemníka se opakuje již po šesté a nemám dojem, že jsem inzerci této funkce viděl někde v novinách, Vy jste to někde mimo internetu města četli? Starostovi se uchazeči stále nezamlouvají, asi je srovnává s geniálním tajemníkem, kterého město mělo za starostování ing.Šaldy . Skutečná bomba bylo zjištění z druhého výběrového řízení, kde se dotazem na starostu zjistilo, že je uchazečem o místo vedoucího hospodářského odboru. Prý již tajemníka dělat nechce a tak si vytkl cíl stát se vedoucím na uvedeném místě a teď s napětím očekává , zda bude komisí vybrán. Má sice vysokoškolské vzdělání elektro se zaměřením na ekonomii, ale mě je to divné vždyť školy produkují tolik specializovaných hospodářsky zaměřených ekonomů a tak proč by u nás měl toto místo zastávat elektrikář. Je to asi stejně jako když ředitele muzea bude dělat učitel dějepisu. Třeba nebude vybrán, Já bych pana starostu nevybral, jelikož na místě kde se pracuje s majetkem města musí být lidé držící slovo a v tom pan starosta právě nevyniká. Nejsem v komisi a tak to asi neovlivním. Spekuluje se hodně PROČ to dělá, že by se projevil neúspěch ve výstavbě lávky či malá naděje na 5 let připravovanou zástavbu proluky?

Po diskuzi přišla na řadu škola v Sedlčánkách. Zde stále trvá snaha vedení města podstatnou část budovy využít pro byty a tak při hlasování o usnesení byla většina opozice proti. Projektant prý vyřeší problém vysokých stropů a lidé zde prý dle starosty mohou mít v bytech např. palandy a tím ten vysoký strop nebude až tak vadit. Máme to prý nechat na projektantovi, on si poradí. Mělo se jednat o jednacím řádu zastupitelstva, ale nejednalo se a tak nápravu čekáme již déle než 1 rok a výsledek v nedohlednu.

V závěru jednání se uskutečnila opakovaná volba předsedy kontrolního výboru. Jediným kandidátem byl ing.Šalda a tak zdánlivě nebylo co řešit. Jenže již na minulém jednání byl jeho výběr hlasováním těsnou většinou odmítnut. Navíc po jeho opakované nominaci obdrželi členové zastupitelstva e-maily od starosty Klicpery, místostarosty Rýdla a členky městské rady pí.Tiché ve kterých pisatelé upozorňovali na nedostatek schopností bývalého starosty a služebně nejstaršího zastupitele vykonávat tuto funkci a dokonce ing.Klicpera ve svém výlevu označil ing.Šaldu odpovědného za mnoho problémů cituji … Vámi navrhovaný zastupitel zapříčinil jako starosta ve svých dvou volebních období v téměř všech přijatých dotačních titulech porušování dotačních pravidel včetně rozpočtové kázně( konec citace ). Dodávám, že jaksi současný starosta zapomněl na „třísku ve svém oku“ a na skutečnosti, že ne vše co dělá snese značku kvality. Přišlo na hlasování tajnou volbou a rozdílem jednoho hlasu byl ing.Šalda zvolen.

Tolik ve zkratce. Příští jednání bude v snad září. Přijďte se podívat.

Příjemné prožití prázdnin a dovolených přeje Mirek Iglo
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Tajemník MěÚ

(Jaroslav Hodyc, 7. 7. 2009 19:52)

Dobrý den,
reaguji na Váš příspěvek, týkající se, mj. i volby tajemníka.
Na tuto pozici jsem se hlásil již dvakrát - a prozatím se mi nepodařilo VŘ vyhrát.
(Musím ale objektivně přiznat, že inzerát na toto místo ale byl skutečně v novinách, tuším, že v MFDnes).
Z výběrových řízení jsem měl rozporuplné pocity. Domníval jsem se, že o mých cca 20 let manažerských zkušeností a znalostí z oblasti marketingu (a s tím souvisejících všech dalších - tedy právních, obchodních, veřejno-správních atd.) by mohl být zájem a že je to nejenom vysoká kvalifikace, ale současně i deviza - která v kombinaci s mým zájmem být "posilou" pro Městský úřad by mohla městu Čelákovice jenom prospět.
To bylo také hlavním důvodem, proč jsem se do výběrového řízení (a opakovaně) přihlašoval.
Když jsem však zjistil důvody, proč není tajemník doposud pořád vybrán (snad již několik let?), a že musí pan starosta sám tuto nesmírně důležitou a především náročnou funkci zastávat - do dalších zbytečných VŘ se již nehodlám přihlašovat.
Být statistou v inscenaci, která nemá žádný ohlas je zbytečná ztráta času a energie.
Chtěl jsem pomoci městu - městu, ve kterém žiju, ke kterému mám kladný vztah, ve kterém chci nejenom bydlet, ale především smysluplně žít a trávit i svůj volný čas.
Moje nápady, zkušenosti a moderní aplikace z oboru by mohly město dostat na to místo, které mu po právu náleží - na výsluní Středočeského kraje.
A z toho by samozřejmě plynuly nejenom mediální a společenské benefity, ale také finance. Ať už ze zvýšeného turistického ruchu, dotací EU, obchodního anebo komunikačního styku, ale i ze všech dalších s tím spojených aktivit.
Takhle město jakž takž přežívá a pomalu usíná - a je to škoda, neboť jeho potenciál je mnohem, mnohem vyšší.
Jsem zvědav, jaké budou na podzim změny!
Jestli k lepšímu ... anebo se jenom vymění stávající garnitura.
Přesto přeji Čelákovicím (a nám všem) jen to nejlepší.