Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání ZM 28.4.2010 očima opozičního zastupitele

30. 4. 2010

Jednání ZM 28.4.2010 očima opozičního zastupitele

Již na úvod jednání zazněl zajímavý návrh zrušit usnesení z 26.2.2009 o prodeji pozemků u Penny marketu z důvodu nezaplacení kupní ceny kupujícím Družstvem garážníků a tím zabránit narůstající škodě na majetku města z důvodu nemožnosti využít úroky z kupní ceny a samotnou kupní cenu ve prospěch hospodaření města. Hlasovalo se a opět parta kolem starosty spolehlivě zajistila zvednutím svých paží další pokračování „dobrého“ obchodu. Trochu se o případu diskutovalo a starosta se snažil vymluvit na pouhé pokračování chyby, která se stala dříve. Prý má několik vyjádření právníků a ti potvrdili, že již uzavřená smlouva o smlouvě budoucí pojednávající o stavbě garáží je důvodem proč od r.2001 je držen pozemek města pro garážníky aniž museli zaplatit jednu korunu. Pro nezasvěcené je třeba dodat, že v čele družstva garážníků stojí zastupitel ing.Rikl , který je členem starostova sdružení a v současné době již garážníci na stavbu garáží zapoměli a má zde stát dům s byty.Připomenul jsem starostovi, že velmi dobře znám právníky a ti většinou umí pravdu řádně tvarovat a vždy pracují dle zaplaceného zadání. Smlouvu také posuzovala protikorupční Transparency Internacional a ta se ke smlouvě vyjádřila záporně. Ti co podobnou smlouvu minulý rok odhlasovali mají zodpovědnost a v žádném případě se nemohou vymlouvat na to co bylo. Zřejmě jim však nedostatek peněz v kase města nevadí a hlavní je pomoci svému kolegovi.

Poté již přišel hlavní bod jednání dodatek ke smlouvě s firmou STOPRO INVEST, která by měla do konce května 2010 dokončit budovu na náměstí a ještě nezačala stavět. Smlouva dobrovolně podepsaná z obou stran uvádí za každý měsíc prodlení sankci 500.000, - Kč, kterou město obdrží a jelikož již nyní je jasné zpoždění o 18 měsíců bude pokuta minimálně 9.000.000, - Kč. Bude? Ne, není to tak jisté. Starosta předložil návrh dodatku smlouvy umožňující firmě vesele nestavět dál a pokud to půjde stejně jako s předcházejícím investorem bude celkem 5 dodatků a pak se s firmou rozejdeme a ještě ji zaplatíme mimosoudní vyrovnání, jako v případě Harmonie. Hlavní volební heslo sdružení PROČ pro volby v r.2002 dostavba náměstí má vážné problémy. Dodatek je jedna věc a stavění druhá. Potřebných asi 150 mil.Kč se nikde na poli nenajde a tak firma bude muset žádat o úvěr. Jsou dnes velmi přísné podmínky a musí se doložit 50% rezervací bytů a to by znamenalo mít v případě na náměstí asi 30 rezervací a těch je zatím vykazováno jen 8 za 8 měsíců inzerování prodeje. Firma musí mít i vlastní kapitál ve výši 40% hodnoty budovy a to je v našem případě 60 mil.Kč a to také nemá. Starosta psal v prosinci firmě dopis a v něm se celkem realisticky stavěl ke zdržení výstavby a odmítl všechny udávané výmluvy na zpoždění díky archeologům a hospodářskou krizi. Firma má byty dražší než mnoho lokalit v Praze a tak není divu, že se sem mnoho lidí nehrne. Hlasovalo se o dodatku a starostovi lidé jej neprosadili. Odsouhlasili, ale ješte firmě STOPRO INVEST další rozšíření zakoupených pozemků. Trochu jsem znejistěl když jsem viděl cenu za kterou se nejlepší pozemek v centru města prodává. Pouhých 2.800, - Kč/m2 a to mě přimělo k otevřenému protestu. Namítal jsem, že není možné v centru prodat levněji než na okraji, copak je Václavské náměstí levnější než pozemek ve Vysočanech? Nic se nedalo dělat bylo odhlasováno. Nějaký posudek soudního znalce jinde obvyklý to není třeba, máme odborníky v městské radě. Pak mají být v obecní kase peníze na sport , kulturu a chodníky. Bylo to jen 150 m2 a tak přijdeme jen o pakatel asi 500.000, - Kč. Co to je proti prodeji pozemku v proluce za asi 7 mil.Kč, který byl prodán mnohem s větším rozdílem. V Čelákovicích je běžné, že chybí posudek soudního znalce a nebo se starosta odvolává na posudek 2 roky starý a mezi tím narostly výrazně ceny. Je registrovaný i případ, kdy ve Zpravodaji bylo starostou argumentováno posudkem na evidenční místo na tržní cenu. Lidé to nepoznají a do Zpravodaje nikdo z opozice raději nepíše a pokud by i chtěl tak to nějak uděláme( cenzura zafunguje ). V bance, kde jsem konzultoval prodej proluky se mě zeptali a za kolik jste to prodali? Sdělil jsem cifru a pracovník banky zalapal po dechu a ptal se : prodali jste to asi někomu ze známosti levně? Nerozuměl jsem a tak mi to vysvětlil. Víte mi zde v bance používáme velmi jednoduché posouzení hodnoty pozemku. Vezmeme celkovou hodnotu plánované stavby ( v případě STOPRO INVEST 150 mil.Kč ) a hodnotu pozemku pod budovou dostaneme když vyčíslíme 20% hodnoty budovy tj. v případě proluky 30 mil.Kč. Zřejmě jste prodali o pouhých 23 mil.Kč levněji. Moc jsem se nedivil neboť poměry při prodeji nemovitostí města znám již delší čas.

Následovalo jednání o rekonstrukci čističky, kde již v r.2004 upozornil VAK Mladá Boleslav na nutnost provést nutné úpravy, které by reagovaly na nárůst počtu občanů. Tehdy jsme měli cíl dokončit práce do r.2005. Cíl nebyl brán moc vážně a tak byl stanovený jiný a to do konce 2008 a to se nějak městu nepodařilo získat dotace, nebo lépe zklamala najatá firma a dle mého názoru i ten ve městě, který měl být s firmou v kontaktu. Další termín byl konec r.2010 a včera jsem se dozvěděl, že asi ani ten nebude splněn. Nevadí můžeme se pokoušet častěji, snad to již jednou vyjde. Peníze jsou již téměř zajištěny a byla vybrána ( byť s drobnými vadami na kráse výběrového řízení ) i dodavatelská firma. Čistička bude, tedy spíše být musí.

V bodu diskuze opět přišla řeč na elektrárnu. Občané se dotazovali, zda p.starosta urgoval krajský úřad zasílající odpovědi na otázky způsobem „Chytrá horákyně“ kdy máte pocit, že asi mluví o něčem jiném než se ptáte. Chceme vědět, proč krajský úřad vyslal do Čelákovic svého pracovníka na jednání o změně energetické koncepce kraje ve smyslu zařazení elektrárny do této koncepce, když tvrdí, že žádná jednání o elektrárně na kraji neprobíhají. Starosta odpověděl, že nyní není vhodná doba, neboť do voleb stejně nikdo nic neřekne. Občané se ptali, zda město podpoří petici tak, jak to obratem udělali např. v Mochově, Lázních Toušeň, Nehvizdech, Horoušanech a Vyšehořovicích. Musí o tom jednat rada a ta zasedne až 6.května. Občanská sdružení podala žádost o zapůjčení kulturního domu pro besedu o aktuálním vývoji kolem odporu proti výstavbě elektrárny. Starosta zase odkázal na projednání radou a připojil malou poznámku, která se mnohým z nás zdála být velkou. Prý by takové besedě mělo být přítomné RWE. Je to prý velmi špatné když jsme s RWE přerušili jednání, neboť nevíme co připravují. Pomyslel jsem si, že z toho nejsem smutný. Neodmítli jsme výstavbu elektrárny ? O čem by jsme s nimi tedy jednali? Cituji starostu z dřívějšího vyjádření : Vedení města využije všech možností, aby se záměr elektrárny v této lokalitě neuskutečnil. Nevím co si o tvrzení pana starosty pomyslí občané. Minimálně, že je to podivné.

Dále se v diskuzi opět na popud občanů jednalo o životním prostředí. Jeden z občanů bydlící u Kovohutí si nechal udělat v renomované laboratoři rozbor spadu vzduchem přilétajícího z areálu Kovohutí. Rozbor přináší celkem očekávané výsledky, ale je s podivem, že podobný rozbor v ceně cca 1.500, - Kč si nenechala dosud vyrobit radnice a neví co padá na naše zahrady a co zde musí lidé každodenně dýchat .Pokud si dobře pamatuji v r.2008 již na popud občanů bylo v rozpočtu města vyčleněno 200.000, - Kč na měření kvality ovzduší a tehdy vedoucí odboru životního prostředí prohlásila, že se z kraje dozvěděla, že to u nás není tak špatné a tak se měření zrušilo.

Nechci zatím šířit výsledky rozboru, protože bude vhodnější tyto zveřejnit až poté co stejný rozbor bude mít k dispozici město. V každém případě však dojdeme k výraznému překročení norem u některých velmi škodlivých látek. Můžete se spolehnout, že naměřené hodnoty zveřejníme. Odpovědnost jde plně za lidmi, kteří vedou toto město. Snažili jsme se po celé volební období o ustavení orgánu samosprávy pro životní prostředí a tam již dávno mohlo být něco podobného řešeno. Všechna srovnatelná města životní prostředí sledují. Navrhl jsem pozvat ředitele Kovohutí, ale můj návrh nebyl odsouhlasen. Zřejmě zdraví občanů může počkat.

Závěrečným bodem jednání byla činnost kontrolního výboru a především nařízená kontrola v muzeu, kde lidé kolem starosty poukazují na vydání kroniky, kdy tisk kroniky zajišťovala firma syna odvolaného ředitele p.Špačka. Jednalo se prý o 700.000, - Kč a tak by mělo být doloženo poptávkové řízení a jiné argumenty.Nic jim nevadilo, že ta částka byla za několik let a předsedou kontrolního výboru udělaný průzkum doložil naprosto srovnatelné ceny u jiných stejně hodnotných publikací. Mimo jiné navrhli hlasovat o usnesní, které zhodnotil zastupitel Pátek takto: dosud jsem se nesetkal s usnesením o rozsahu strany A4 a s argumenty které jsou nepravdivé a mohou m.j.poškodit např. i syna p.Špačka, kdy se zde uvádí, že nemá pro podobnou činnost živnostenské oprávnění. Pan Pátek se odmítl podobného hlasování zúčastnit. Jeho argumenty jsem ještě rozšířil o další jako např. peníze za které kronika byla vydána nebyly z dotace města, které poskytuje město a předešlé audity provedené v muzeu neshledali na vydání předešlých dílů nic závadného. Navíc v usnesení kritizovanou absenci živnostenského oprávnění již dávno mohli zjistit jako nesmyslnou neboť současný ředitel muzea již živnostenské oprávnění předložil vedení města k dispozici .Poukázal jsem též na skutečnost, že se nikdo nezajímal o to zda byla p.Špačkovi a kolektivu vyplacena nějaká odměna za náročnou práci a nikdo ani nepoděkoval.Zjišťoval jsem si jak dlouho by jinde podobnou kroniku připravovali a došel jsem k zajímavému zjištění. Odborník by na kronice pracoval při 8 hodinové pracovní době půl roku tj. v našem případě zcela zdarma odpracoval p.Špaček 1,5 roku na vydání 3 kronik po večerech a nedělích. Po vydání II.dílu kroniky jsem na zastupitelstvu žádal, aby vedení města p.Špačkovi ve Zpravodaji poděkovalo. Starosta tehdy prohlásil, že to provede p. místostarosta odpovědný za kulturu. Na dalším jednání zastupitelstva mě p.Bařina sdělil, že ještě kroniku nepřečetl. Je smůla, že člověk v našem městě odpovědný za kulturu pomalu čte. Jakého si starosta vybral takového máme. Stejné to však je i s novým mužem odpovědným za kulturu. Pan Rýdlo povoláním učitel by snad mohl mít již kroniku přečtenou, ale ani on nenašel čas na pár řádků poděkování a o odměně již ani nemluvím. Naopak naši manažeři postihli p.Špačka odejmutím osobního ohodnocení , kterým ho připravili tak asi o 140.000, - Kč. Ptal jsem se, zda jsou i k sobě tak přísní. Ne za jejich prohřešky se netrestá. No vzpomeňte např. jak nám pěkně zajistili odklízení sněhu. Úklidový stroj objednali 8.prosince s dodáním leden .Přes naše protesty se stejně hlasovalo o tom úžasném usnesení. Nakonec nebylo schváleno neboť i zde starostovi a jeho věrným chyběl zastupitel Tangl. V televizi ten večer hrála Barcelona.

Navrhl jsem usnesení ukládající místostarostovi napsat do státního archivu dopis s dotazem, jak dlouho by oni zpracovávali podobné kroniky. Opět zafungoval spolehlivý mechanismus a starostovi lidé byli proti. Snad to nechtějí mít černé na bílém, že nejsou schopni ocenit práci odborníka pracujícího pro město 1,5 roku zdarma.

Odcházel jsem znechucený.

Mirek Iglo

Člen městského zastupitelstva

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář