Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kamery na našem nádraží NEBUDOU!

12. 5. 2009

Oprava čelákovického nádraží se blíží do finále a jsme rádi, že brzy dostaneme do užívání čisté a upravené nádraží. Bohužel, investor stavby a majitel budovy, České dráhy, a.s., odmítá instalovat na své náklady přislíbený kamerový systém.

 

Jak jistě víte, v těchto měsících probíhá oprava čelákovického nádraží v hodnotě bezmála 20 milionů korun. Práce poměrně rychle postupují. Střecha budovy už je opravená, fasády téměř dokončeny a nyní se práce soustředí na rekonstrukci vnitřních prostor. Jsme rádi, že brzy dostaneme do užívání čisté a upravené nádraží. Přesto se během rekonstrukce objevil jeden zásadní problém. Investor stavby a majitel budovy, České dráhy, a.s., odmítá instalovat na své náklady kamerový systém.

A to přesto, že v rámci jednání s vedením města při plánování rekostrukce předběžně souhlasily, že kamerový systém vybudují a tento bude propojen se systémem užívaným Městskou policií v Čelákovicích. Argument zní, že kamery stojí příliš mnoho peněz. Nesouhlasíme. Absence kamerového systému povede k brzkému zmarnění investice. Špatně chráněné nádraží, zvláště ve večerních hodinách, se brzy stane, obětí vandalů a sprejerů, a po krátkém čase se vrátí ke stavu před rekonstrukcí. Špinavé, počmárané, páchnoucí. Zničená zastávka na Jiřině ukazuje, co se bude dít.

Naše sdružení nesouhlasí s absencí kamerového systému. Vyzýváme majitele objektu, České dráhy, k přehodnocení stanoviska. Žádáme rovněž vedení města Čelákovice o důrazné vymáhání předběžně uzavřené dohody ve smyslu, že kamerový systém implementován bude, a nadto rovněž o to, aby se snažilo samo (nalezením zdrojů v oblasti grantových programů např.) patovou situaci překonat.

Připomínáme, že přislíbená opatření, která měla zabránit brzké devastaci právě opravované budovy, byla:

a) zprovoznění kamerového systému s napojením na systém městské policie v Čelákovicích

b) výmalba vnitřních prostor formou uměleckého spreje nadanými tvůrci z výtvarné dílny Labyrint (i tento bod se vlastník objektu zdráhá realizovat), tak aby "divocí" sprejeři nebyli motivováni stěny zohyzďovat svými výtvory.

c) umístění obchodu (typu potraviny, smíšené zboží) do objektu nádraží s dlouhou provozní dobou, tak, aby přítomnost prodejce v objektu preventovala negativní činnost vandalů. V této věci jsme kontaktovali řetězce TESCO a ŽABKA a informovali je o začínající rekonstrukci nádraží s doporučením jednat s ČD ve věci pronájmu prodejní plochy. Jak tato jednání dopadla nemáme informaci.

Věříme, že společným tlakem s vedením města se nám podaří dosáhnout změny přístupu ČD. Realizace bodů a)-c) má jistě smysl. Umožní uchovat nádraží dlouho v uspokojivém stavu a tím ušetří náklady na budoucí další rekonstrukci, neboť nutnost jejího provedení podstatně oddálí.

O vývoji kauzy vás budeme informovat. Využijeme také všech prostředků, jak na případ možného svého druhu plýtvání veřejnými prostředky, upozornit veřejnost prostřednictvím médií".

Milan Kasimír,

člen kontrolního výboru o.s. NAŠE Čelákovice

 

Náhledy fotografií ze složky Nádraží, zastávky, trať

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář