Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komise pro životní prostředí informuje – naše priority a ke kácení stromů ve městě

2. 2. 2011

Komise pro životní prostředí informuje – naše priority a ke kácení stromů ve městě

 
V komisi jsme se budeme soustředit na následující priority:
1. staré ekologické zátěže (tj., kde leží a jak se s nimi vypořádat),
2. sledování a vyhodnocování kvality životního prostředí (tj. zejména vody a vzduchu) a
3. zpracování koncepčních materiálů (tj. zejména zprávy o stavu životního prostředí ve městě, plán zeleně apod.).
 
Všechny postupně rozeberu v následujících odstavcích a nakonec se zastavím ještě u aktuálního tématu – kácení stromů.
 
Ve městě s průmyslovou historií jako je naše existuje velký počet starých nebezpečných skládek, ale jistě na nás čeká řada kostlivců. Na jejich odstranění je možno čerpat prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Víte, že v ČR funguje Systém evidence kontaminovaných míst? V něm se však na našem katastrálním území evidují zatím pouze dvě místa. Naším cílem je najít a zneškodnit pravděpodobné toxické zdroje tak, aby neohrožovaly např. podzemní vody. Pomozte nám i Vy vytipovat taková místa.
 
Žádat lze na Státním fondu životního prostředí i o podporu na omezení průmyslového znečištění. To vše se ale neobejde bez spolupráce města s průmyslovými podniky. V Čelákovicích se podle Integrovaného registru znečišťování (www.irz.cz) evidují velmi velké a velké zdroje znečištění. Zahájili jsme první kroky komunikace se zástupci podniků s cílem podpořit je v jejich úsilí při vyřizování dotací např. na čistší technologie provozu. K tomu, abychom věděli, co ve městě dýcháme, rozhodli jsme se také uskutečnit monitoring imisí (tj. zejména oxidů dusíku, síry, přízemního ozónu a pevných částic vzniklých nedokonalým spalováním) a o výsledcích budeme informovat.
 
Do třetice se chceme podílet na zpracování koncepčních materiálů. Zatím jsme se okrajově zabývali plánem odpadového hospodářství. Jsme si vědomi toho, že právě nakládání s odpady je významným příjmem pro město, které jeho zefektivněním může najít finance na potřebné projekty.
 
To jsou všechno dlouhodobé cíle. Máme období vegetačního klidu a na nás se obracejí orgány státní správy ale i samotní občané ve věcech povolování kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města. Navrhujeme radě města, abychom se vzhledem k naší koncepční práci vyjadřovali pouze v nejnutnějších případech. Chceme, aby se více využívalo náhradních výsadeb. Naším cílem je mít v ulicích zdravé stromy, které by plnily svou ekologickou funkci, byly pravidelně a odborně ošetřovány tak, aby nehrozilo nebezpečí úrazu. Na to je už připraveno několik dotací. Chci zdůraznit, že jako poradní orgán nemůžeme v žádném případě vydávat rozhodnutí o kácení. Naše místo je v přípravě koncepce (plánu) o zeleň ve spolupráci s orgány ochrany přírody. Osobně ale chci dohlédnout na možné zneužívání havarijního kácení zvlášť u zjevně zdravých starých stromů a budu vyžadovat dokumentaci stavu.
 
Petr Petřík, předseda komise pro životní prostředí
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář