Jdi na obsah Jdi na menu
 


Logo zřejmě nenajde pochopení

Logo by mělo být vedle městského znaku symbolem pro všechny obyvatele města a jako takový by mělo vydržet mnoho let podobně, jako městský znak. Zdá se však, že značná část občanů má jiný názor. Poté co jsem si přečetl Zpravodaj města Čelákovice nabývám dojem, že názory "pro logo" mají zelenou a názory "proti logu" nejsou rovnocené. Příkladem je článek zastupitele Jaroslava Špačka zveřejněný na desáté straně ZMČ neboť vyslovuje pochybnosti a na prvé straně je uveden článek Petry Kolenské logo oslavující. Nechci dělat žádného rozhodčího sporu, neboť nemám žádné velké estetické cítění. Byl bych však rád, aby platilo pravidlo demokratických přístupů a mínění občanů nebylo přehlíženo. Nebude to ani možné neboť již cca 100 podpisů je připojeno pod peticí vyzývající zastupitele ke zrušení loga a jelikož počet podpisů splňuje zákonem danou hranici bude se muset příští zasedání zastupitelstva peticí zabývat. V článku zastupitele Petra Studničky zveřejněném na straně 3 Zpravodaje autor uvádí příklad velikostí srovnatelného města Kuřim, které od začátku letošního roku používá nové logo. Podívejte se spolu se mnou jakým způsobem v Kuřimi logo vybírali . Čtete zcela jasnou zprávu : z celkem 80ti návrhů od 50ti autorů vybírala odborná porota. V Olomoci vybírali z 245 návrhů od 137 autorů a opět jak jinak vybírala porota. V Havířově vybírali z 83 návrhů od 32 autorů.V Čelákovicích nejprve byla vybrána firma a ta dodala logo. Odbornou porotu v našem městě nahradila městská rada a ta se k výběru moc nehlásí neboť záznam z výběru uvedený v zápise z jednání rady je uveden jako informativní schůzka. Odborníky u nás máme také a jsou i zastoupeni v komisi kultury, ale poradní orgán rady nebyl tentokrát potřeba.  Možná si řeknete „jiný kraj jiný mrav“ a tak se pojďme podívat výběr Jednotného vizuálního stylu do Nového města nad Metují, kde se výběrem zabývají již od 1.7.2011 a dosud výběr neukončili. Naplánovali si dvě kola výběru , kdy v prvém kole vybrali vhodné náměty a užší okruh možných dodavatelů a ve druhém kole přijde na řadu cena a další nezbytnosti.V prvém kole přišlo 15 návrhů od 6ti autorů vše v zalepených obálkách, které byly otevřeny před komisí. Jak se to udělalo v Čelákovicích ? Firmy byly obeslány osobním dopisem PR manažerky a nabídku zaslaly ve stanovené lhůtě 7mi dnů na její e-mail. Ještě, že je spolehlivá a se smyslem pro fair play. Nebyla stanovena žádná kriteria a tak se nakonec vybíralo podle ceny a jako nejvýhodnější byla vybrána druhá nejlevnější firma ( rozdíl několika stokorun ), ale dosud jsem nikde nenašel v čem spočívá výhodnost vybrané firmy. Je dobré nahlédnout do vyhlášení stejné soutěže v Kolíně a porovnat si co vše měli v zadání. Také měli jen 60.000, - Kč , ale byli výrazně náročnější především na sebe. Ještě, že máme tu novou směrnici o veřejných zakázkách. Jak jsme ji dodrželi ? Návrh výběru v městské radě předkládal pan starosta a tak jsem věřil, že je vše v pořádku a až při návštěvě pracovníků vybrané firmy jsem začal pochybovat. Zásada transparentnosti ? Dodržena nebyla neboť nebyla jasně vymezena kriteria hodnocení nabídek. Zásada rovného zacházení? Dodržena nebyla neboť uchazeči nevěděli, jak bude probíhat hodnocení nabídek. Zásada zákazu diskriminace? Dodržena nebyla, neboť pro vybranou firmu platily jiné instrukce pro tvorbu loga než pro ostatní firmy.Podle údajů z výše uvedených měst mají občané možnost i zpětně kontrolovat průběh veřejných zakázek a i já z Čelákovic se dozvím podrobnosti.Nahlédl jsem i do informací o výběru loga ve Slaném, Dobříši ( 67 návrhů, 2 kola, porota ) i jinde. Směrnice o veřejných zakázkách platná v Čelákovicích říká : pokud zadavatel vyzve k podání nabídky více dodavatelů, bude průběh veřejné zakázky ( minimálně Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ) po ukončení zadávacího řízení zaznamenán na internetových stránkách města. Zkuste to někde v případě loga najít!!

Mirek Iglo

 

Náhledy fotografií ze složky logo