Jdi na obsah Jdi na menu
 


Město stromů a skauti

Kampaň Čelákovice – město stromů ve skautském středisku Čelákovice

 Od října minulého roku do října tohoto roku probíhá v Čelákovicích kampaň zaměřená na stromy, jejich význam, ale i celkově na životní prostředí – kampaň Čelákovice město stromů. Naše město se tak řadí vedle dalších měst v naší republice, kterým téma stromů a přírody není lhostejné (Více informací o této kampani se dozvíte např. zde (přidat odkaz: http://www.celakovice.org/clanky/nase_aktuality/20.-rijna-slavime-den-stromu.html). O tom, jak tato kampaň probíhá v našem středisku, Vás budeme průběžně informovat.


Nejbližší plánované akce Junáka ke kampani Čelákovice – město stromů:

·         Sobota 31. 3.

Čelákovice - PR Lipovka – Grado

Skautské středisko Čelákovice Vás zve na exkurzi za poznáním krásy na jaře rozkvetlého lužního lesa. Vede Petr Jiras – Petr (tel.: 731 147 061). Akce je určená pro děti i dospělé, členy i nečleny Junáka. Sraz je v 9:00 u střediska (tedy u zelené branky na konci ulice Matěje Červenky; vedle vstupu k tělocvičně BIOS). Všichni jste srdečně zváni!

·         pátek 20. – neděle 22. 4.  ALKO

Kunětická hora, Pardubice

Alko je tradiční skautská akce a zároveň možnost jak oslavit Den Země. Probíhá na Kunětické hoře u Pardubic a tvoří ji různé soutěže s alobalovou koulí. Pro její uplácání je možné použít hliník z nejrůznějších výrobků (např. hliníková víčka od jogurtů, obaly od čokolády…), důležité je pouze to, aby byl čistě umytý a bez obsahu jiných materiálů. Po soutěži bude totiž použit k recyklaci.

Akce je určena pro členy Junáka – skauty, skautky, vlčata a světlušky. S sebou si vezměte jídlo na celou dobu akce, spacák a další potřebné věci na přespání. Cena: startovné 50 kč + přespání 50 kč na osobu a noc + cestovné do Pardubic (záleží na počtu účastníků). Odjezd a návrat bude ještě upřesněn. 

·         úterý 1. 5. (státní svátek)  Vyrábění rozkvetlého stromu

skautská klubovna, Čelákovice

Přijďte oslavit Svátek práce vyráběním rozkvetlého stromu z PET lahví! S sebou potřebujete: šikovné ruce, fantazii, přezůvky, případně nůžky a vymytou PET láhev. Tvořit začínáme v 9:30 a končíme ve 12:00 hodin (případně i dříve – podle potřeby). Akce je otevřená všem příchozím (členům i nečlenům Junáka), bez rozdílu věku.

(Pozn.: do klubovny se dostanete zelenou brankou u vchodu do tělocvičny BIOS z ulice Matěje Červenky. Poté pokračujte skrze další branku doleva).

o   Projekt  můj kamarád strom

skautská klubovna a okolí, Čelákovice

Můj kamarád strom je dlouhodobý projekt našeho střediska, jehož cílem je, aby děti navázaly vztah ke konkrétnímu "svému" stromu, který si vyberou, poznávaly ho všemi smysly (prohlédnout, poslouchat, ohmatat při frotáži kůry…) a přitom si cvičily dovednosti pro praktický život (vyhledávat informace, orientovat se, pracovat s výtvarnými materiály apod.).

Projekt tvoří řada úkolů, které si děti plní během pravidelných schůzek a zapisují do speciálních sešitků - deníčků stromů. Plán úkolů projektu je následující:

1. konec února:      

obalit si sešity (deníčky stromů), napsat si na ně své jméno a výtvarně je ozdobit

 2. březen:

vybrat si strom poblíž klubovny, zjistit v atlase jak se jmenuje (příp. najít jeho příbuzné), napsat to na první stránku deníčku, vyfotit se se stromem (později fotku do deníčku vlepit)

 3. konec března:

nakreslit plánek, kde se strom nachází + kolika let se dožívá, jaké max. výšky dorůstá, zjistit zemi původu, zajímavost (např. je-li léčivý) + změřit obvod kmene a zapsat jej

 4. duben:

vyfotit květ stromu, vlepit jen polovinu fotky a druhou dokreslit

 5. květen:

napsat, co vše je slyšet, když se chvíli pod strom posadíme

 6. konec května:

udělat frotáž kůry + pozorování živočichů na stromě a v kůře - nakreslit je nebo zapsat (všimnout si případných hnízd)

 7. červen:

vytvořit otisk listu stromu

 8. říjen:

vylisovat list a vlepit

 9. listopad až bude sníh:

pověsit ptačí zob, pozorovat, kdy bude vyzobaný + stopy ve sněhu kolem stromu

 10. prosinec:

změřit obvod stromu a zapsat jestli vyrostl + básnička pro strom na rozloučenou

Do projektu je zatím zapojeno sedmnáct dětí z našeho střediska (sedm vlčat a deset světlušek) a v současné době se nacházejí u úkolu č. 2. O jeho průběhu Vás budeme průběžně informovat.

Petr Jiras - Petr a Anna Radová – Netyka

 

JUNÁK

Svaz skautů a skautek ČR

středisko 219.05 Čelákovice

Matěje Červenky

e-mail: 219.05@seznam.cz

http://skaut.info