Jdi na obsah Jdi na menu
 


Petice ve věci odvolání ředitele Městského muzea v Čelákovicích /akt. 24.4. 09/

27. 4. 2009

Aktualita 24.4.2009: do sekce NAŠE_Dokumenty přidán dopis předsedkyně petičního výboru pí. Petiškové panu Mgr. Davidu Eisnerovi, kandidátu na ředitele Městského muzea v Čelákovicích.

Aktualita 2.3.2009: do sekce NAŠE_Dokumenty přidán dopis p.Burdy čtený na jednání zastupitelstva města. Doporučujeme i komentáře občanů za článkem.   

Aktualita 24.2.2009: dopisy zástupců České archeologické společnosti, Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR radě města a zastupitelstvu v sekci NAŠE_Dokumenty. Další doplnění informací naleznete také v komentářích k tomuto článku.

Zájemce o vývoj situace budou jistě zajímat dvě témata na Diskuzním fóru města jejihž obsah zde nemá smyslu přepisovat.

V diskuzním příspěvku p. Petra Polnického je uveden dopis dlouholeté zaměstnankyně muzea, paní Štěpánky Gebellové. V podstatně čtivějším formátu Vám jej přinášíme spolu s kopií průvodního dopisu zastupitelům v sekci NAŠE_Dokumenty.

Na fóru se hojně diskutuje o kvalitě výběrového řízení vypsaného v Čelákovicích zejména s ohledem na požadavky na uchazeče. Pro srovnání je možné se podívat na  vyhlášení výběrového řízení na ředitele muzea a galerie v Trutnově.

Text petice:

(Podpisy je možné přidat u členů petičního výboru a na 3 podpisových místech:

  • Spring centrum v Sedláčkově ulici,
  • Vinotéka pana Čermáka v Rybářské ulici č.p.157
  • samoobsluha v Jiřině.)

Žádost o projednání zastupitelstvem

podle §16 odst. 2 písm. f) a odst. 3 zákona o obcích

ve věci odvolání ředitele Městského muzea v Čelákovicích


Žádáme zastupitelstvo, aby projednalo na svém zasedání důvody odvolání ředitele muzea pana Jaroslava Špačka a zrušilo usnesení městské rady z jednání 8. 1. 2009. Muzeum pod vedením svého ředitele patří mezi málo institucí ve městě, na které může být každý jeho občan právem hrdý.
Pan Jaroslav Špaček svou svědomitou prací ve funkci ředitele muzea, při významných archeologických výzkumech a svou rozsáhlou publikační a ediční činností šířil dobré jméno našeho města po více než 35 let. Významně přispěl k rozvoji našeho muzea, které za jeho vedení několika násobně rozšířilo své sbírky. Jeho přínos pro českou kulturu byl vysoce ohodnocen již v roce 2003, kdy převzal z rukou ministra kultury vyznamenání – medaili ARTIS BOHEMIAE AMICIS. Město také díky jeho aktivitám bylo zastoupeno svými sbírkami na řadě výstav nejen na území naší republiky, ale i v různých místech Evropy.
Ředitel muzea Jaroslav Špaček vzhledem ke svému dobrému zdravotnímu stavu sdělil k žádosti vedení města dopisem ze dne 25. 11. 2008, že je připraven v období příštích 2-3 let ve své funkci pokračovat a svému nástupci s potřebnou kvalifikací předávat své zkušenosti spojené s funkcí ředitele muzea a odborných činností.
Muzeum má zpracovanou koncepci rozvoje na léta 2006 – 2012, se kterou byli již v roce 2005 seznámeni členové městské rady a ve které je řešena i personální otázka u všech oborů činnosti muzea včetně nástupce ředitele.
Považujeme proto s přihlédnutím ke shora uvedeným skutečnostem odvolání pana Jaroslava Špačka z funkce ředitele při nerespektování koncepce rozvoje muzea za ohrožení dosažené kvality jeho vedení a zároveň další odborné činnosti Městského muzea v Čelákovicích. 
 
                                   V Čelákovicích dne 18. ledna 2009

Petiční výbor :
Předseda : Mgr. Terezie Petišková
Členové : Ing.Vladimír Bašus, Václav Dragoun, Jan Ferles, Milan Tichý

Kontaktní adresa:   
Terezie Petišková
Palackého 267
250 88  Čelákovice                               

Příloha:  Podpisové archy

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Přivýdělek

(Pavla, 18. 3. 2013 12:03)

Čau všichi. Mám pro Vás tip, je to nová možnost, jak vydělávat z domova, skvělé na jaro, když je hodinka, dvě času! Už od začátku ledna si takto sama přivydělávám a penízky přibývají. Miliony z toho sice nejsou, ale dokud to jde, tak si tu chvilku na sebrání volných zlaťáků najdu. Píše o tom na www.CervenaCerna.cz

OTEVŘENÝ DOPIS RADNÍM MĚSTA ČELÁKOVICE

(Michal Burda, 2. 3. 2009 10:09)

Dobrý den,

jmenuji se Michal Burda a v Čelákovicích přebývám od podzimu 1968 – tedy přes čtyřicet let.

Když jsem se přistěhoval, byly Čelákovice pro okolní hlavně synonymem TOSu. Tak jako před válkou Čelákovice znamenaly Grádo a Volmana. V osmdesátých letech zase – až na východním Slovensku naskočila při vyslovení názvu města – ať se nám to líbí nebo ne – politická škola.

I dnes, když se o městě zmíníte 100 kilometrů za cedulí označující konec Čelákovic, dozvíte se dva zásadní údaje: že je tam vynikající restaurace „Na růžku“
a že tam mají vzorové městské muzeum – se vším všudy, sakum prásk a jak se patří.

Přiznám se, že já potřebuji k životu obě tyto nezbytnosti. Při vší úctě k ostatním podnikům. Vím, kde získám nejlepší potravu pro své tělo i kde zasytím svého ducha.

Ale ouha, na čelákovické radnici si to asi nějak popletli. V poslední době jim tam v žaludku leží muzeum. Tedy hlavně jeho ředitel – Jaroslav Špaček.

Důvody mohou být rozličné. Možná tvrz vrhá delší stín než radnice. Možná se archeolog hrabe v něčem v čem nemá. Nebo že by nehrabal tím správným směrem? Ne tam, kam a jak se hrabat má? A co víc, on ty předměty, které najde – k tomu ještě
i za městskou cedulí – očistí, popíše, zdokumentuje, uschovává, oprašuje, dokonce ukazuje. Navíc si nárokuje spolupracovníky a teplo a světlo. Pracuje pouhopouhých dvacet čtyři hodin denně. A ke všemu – skoro nestárne!

Inu, na každého jednou dojde… Došla gratulace řediteli muzea: „Milý Sokrate, posíláme bolehlav. Archeologu, přerostl jsi nám. Tak tě porazíme, pokácíme. My máme nezadatelné právo…“

Já občan, se ale obávám, abychom tím poraženým nebyli my všichni a tím pokáceným nebyl zdravý lidský rozum. A ani už nechci domyslet, kdo by se mohl v našich očích stát pařezem – jak ostatně zmiňuje Ladislav Stroupežnický ve svých Našich furiantech, ze kterých si závěrem dovoluji doslovně odcitovat:

DUBSKÁ (rázně)
… Já vám prála hned včera, že je Bláha nevinnej, – ale jako bych do pařezů mluvila!
KOŽENÝ (dopálen uhodí o stůl)
Poslouchejte, Dubská, my nejsme žádný pařezy, rozumíte – my jsme obecní radní!
DUBSKÁ (pohrdavě a ostře)
Radní nebo pařez – to je mi jedno!


Znamenám se, v Čelákovicích dne 26. února 2009

Michal Burda v. r.

K jednání ZM ve věci muzea

(Jaroslav Špaček, 2. 3. 2009 8:49)

Nevelký počet přítomných v sále KD v Čelákovicích na jednání Zastupitelstva města 26. 2. 2009 mj. vyslechlo „moudro“ několika radních, zdůvodňující moje odvolání z funkce ředitele muzea pro údajnou „manažerskou“ neschopnost řídit tuto organizaci. Pan místostarosta dr. Rýdlo se bez ostychu ujal mého odvolání z funkce ředitele. Na otázku zastupitele pana Pátka, zda ti, kteří usilují o moje odvolání za mnou zašli a jednali se mnou o problematice muzea, odpověděla jediná paní dr. Tichá, „muzejní odbornice na slovo vzatá“, které leží na srdci předně moje zdraví, že se bála se mnou o otázkách muzea diskutovat. Své si ale z jiného soudku přidal pan ing. Stuchlík, jehož jsem do té chvíle považoval za solidního člověka, který opětně a nepodloženě tvrdil, že archeologická činnost způsobila finanční ztráty muzea. Zajímavé také bylo sledovat jednoho rudolícího radního, sedícího po boku pana místostarosty, patrně postiženého jakýmisi „tiky“, o vrhaných grimasách nemluvě. A obětoval se i práce neschopný, jinak všeho schopný 1. pan místostarosta Bařina, aby svou mužnou paží dal v pozdních večerních hodinách najevo svůj postoj k neposlušnému Špačkovi. Bohužel, ale na dopis, který mu byl úředně přes podatelnu v červenci roku 2008 zaslán, jeho paže nedokázala dodnes odepsat. A další věrní a oddaní s klapkami na uších poslušně zvedali ruce. Úsměvné bláboly paní Bartošové k její nelibosti usměrnila paní Holá z kontrolního výboru a za můj unáhlený výrok při slovech paní Bartošové, že lže, se omlouvám, ale stojím si za ním.
Nebudu dál plýtvat slovy nechvály, ale naopak zde, bez jakéhokoliv zveličování jsem povinen alespoň touto cestou poděkovat opravdu všem, jak z řad zastupitelů, tak přítomným z pléna, kteří mi vyjádřili podporu a ocenili můj přínos jak pro naše muzeum, město, tak celou českou kulturu.
Jaroslav Špaček, dosud ještě ředitel muzea

Odvolání ředitele muzea

(Jaromír Bratka, 28. 2. 2009 23:52)

S jistým, avšak ne velkým překvapením jsem četl zprávu o tom, že ředitel muzea v Čelákovicích J. Špaček má být odvolán z funkce. Nebyl jsem tak velmi překvapen proto, že z Čelákovic přicházejí mnohé signály o tom, jak zdejší zastupitelstvo rozhoduje. Jedním z nich je věru pozoruhodné "výběrové řízení" na zpracování pasportu městské zeleně, které proběhlo v loňském roce. Atd. atd. Pana J. Špačka znám již 24 roků, takže mohu říci, že lepšího ředitele nemůže muzeum mít. Jedině horšího. A možná to je důvod, proč k odvolání dochází. Pokud bude nový ředitel neschopný,přivede brzo muzeum do takových nesnází, že "jedinou možností" bude jeho zrušení. A následné "lepší využití" jeho budovy.
Ovšem muzea jsou problematická, to vidíme všude, kde jsou muzea pod správou měst. Všude jsou na obtíž, přinášejí málo peněz, taková hospoda ve tvrzi (nebo hambinec) přinese určitě více. O tom rozhodují lidé, kteří dostali důvěru občanů na několik let. Ano - pár roků jsou ve funkci, ale mohou napáhat škody na dlouhé desítky let. Nemyslíte, občané Čelákovic, že to je důvod (a ne jediný) k úplně jinému odvolání ??

Jaromír Bratka, "Metropolitní region - sdružení ochránců přírody"

dodatek

(Miroslav Iglo, 26. 2. 2009 15:23)

Příspěvek Zn.hledáme manažera původně směřoval do diskuzního fora na internetových stránkách města , ale měl jsem dnes smůlu neboť obvyklou cestou jsem se do fora nedostal a když jsem zadal druhou přístupovou adresu tak mě počítač oznámil Vaše IP je na černé listině. Co způsobilo tu čest nevím. Nepíši hrubě, vulgárně a nevím čím bych porušil pravidla fora. Dávám si velký pozor. Možná je tam někde nepsané pravidlo : nedráždit vrchnost. No nevím budu se na to ptát. Omlouvám se všem kdo četli můj příspěvek za to, že jsem neupravil adresu čelákovického muzea do přijatelnější formy. Samozřejmě zde nemusíme dělat žádné úpravy a klidně napíšeme www.muzeum-celakovice.com a pak je to již jen na Vás jak dlouho vydržíte hledat.

Zn. hledáme manažera

(Miroslav Iglo, 26. 2. 2009 15:01)

Dnes bude projednávat zastupitelstvo petici občanů proti odvolání ředitele muzea, kterou až dosud podpořilo svým podpisem 437 občanů Čelákovic a další podpisy pod petici lze v brzké době očekávat. Věřím, že členové zastupitelstva vezmou petici na vědomí a bude při posuzování výběru nového ředitele brán v potaz výsledek 37 let trvající mimořádně kvalitní práce pana Jaroslava Špačka. Pro pamětníky není těžké vzpomenout na stav čelákovické tvrze v době kdy převzal řízení muzea p.Špaček. Zdaleka nebylo vše v takovém stavu jako dnes. Jen stavební práce trvaly 10 let a z několika tisíc sbírkových předmětů jsou dnes statisíce a jedno z největších muzeí v republice vůbec. Zkuste se zamyslet nad tím co máme v Čelákovicích takové, aby se mluvilo o špičce republiky. Jsou to nohejbalisté , aerobik a pak asi dlouho nic. Sportovní odvětví je však těžko srovnávat s kulturním pokladem, který může zůstat pro mnoho generací. Ano, může! Musí se však hledat odborník se vztahem k muzeu a ne manažer, jak někteří tvrdí. Manažer nebude pracovat v muzeu „za pár šupů“ vzat v nemilost každého momentálně zvoleného ramenáče. Je třeba hledat člověka který bude mít odpovědnost za to co v muzeu je uloženo a bude mít schopnosti nadále o sbírky pečovat. Způsob výběrového řízení byl pojat nešťastně, ale všechno zlé je k něčemu dobré. Mnozí z nás se teprve nyní začali zajímat podrobněji o to co vlastně v muzeu máme. Poznat všech evidovaných 471.645 sbírkových předmětů evidovaných v CES je opravdu těžké. Základním poznáním naši čelákovické muzejní sbírky lze projít lehce právě teď na počítači. Je třeba nahlédnout do centrální evidence sbírek na ministerstvu kultury a porovnat naše muzeum s muzei našeho kraje a pak to zkusit s dalšími muzei v republice. Spěchám na Vás příliš? Tedy usnadním Vám první krok. Nemusíte hledat na ministerstvu kultury, ale začněte na stránkách čelákovického muzea 3xwteckamuzeumpomlckacelakoviceteckacom a tam v odkazech kliknete na MK ČR centrální evidence sbírek a již se před Vámi otevře seznam kde na druhém místě figuruje právě archeologická sbírka našeho muzea. Zde bych však doporučil pokračovat dál a kliknout na vyhledávání pak podrobné vyhledávání až se před Vámi objeví pole s označením klíčové slovo. Zde zadejte Čelákovice, klikněte a již jste zcela správně a můžete nahlédnout nejen do popisu všech sbírek tj. archeologické , historické i přírodovědní, ale také nahlédnout do bohaté fotodokumentace. Mnozí z Vás jistě budou zvědaví na srovnání s jinými městskými muzei a pak stačí v místě pro klíčové slovo zadat jméno Vašeho města a již je před Vámi i příslušné muzeum a můžete srovnávat. Nevím jakého jste nabyli dojmu Vy. Já jsem hrdý na naše muzeum . Byl bych rád pokud by toho bylo v Čelákovicích víc. Jak poděkovat tomu, kdo Čelákovice do té první ligy dostal? Každý má svůj přístup. Já ředitele muzea trestat nebudu. Vděčnost a odměnu si představuji jinak.