Jdi na obsah Jdi na menu
 


Petice Za zklidnění dopravy

26. 10. 2009

Petice Za zklidnění dopravy.

Jste znechuceni hlučnou a prašnou dopravou v Čelákovicích? Vadí Vám bezohlední řidiči, kteří ohrožují chodce a cyklisty? Hledáte marně místo k parkování v oblasti nádraží? Chtěli byste být při tom, když se bude vytvářet nová dopravní koncepce našeho města? Pak připojte svůj podpis pod petici za zklidnění provozu a bezpečnost chodců v Čelákovicích. Doposud ji podepsalo 99 čelákovických občanů. Podepsané archy již leží na Městském úřadě, ale podpisová akce pokračuje dál!

  ke stažení ZDE

Zastupitelstvu města Čelákovice

Petice za zklidnění provozu a bezpečnost chodců v Čelákovicích

Záměrem této petice je požadavek na zklidnění dopravního provozu včetně postihu neukázněných řidičů nepřiměřeně rychle jedoucích vozidel, a tím vytvoření prostředí přátelského k chodcům a současně zde bydlícím občanům.

V roce 2005 byla v oblasti nádraží dokončena úprava silničního provozu, která ale zůstala nedotažena, a nezajistila tak zde celkové zklidnění dopravy. Např. v nedaleké zóně bytových domů je v Rumunské ul. nařízena pro automobily rychlost 30 km/h, ale dále k nádraží ČD v ul. Palackého už ne, a to i přesto, že celá oblast je vedena jako všeobecně obytná s nedalekou školou, školkou, Domem dětí a mládeže s dětským hřištěm a Základní uměleckou školou Jana Zacha.

Denně tudy projdou stovky chodců na cestě od/k nádraží včetně dětí, mládeže a maminek s batolaty, kteří navštěvují výše uvedená zařízení a neopatrná jízda řidičů je může ohrozit stejně jako projíždějící cyklisty. Provoz aut v poměrně úzkých ulicích způsobuje vibrace, které poškozují přilehlé budovy. Nezanedbatelné jsou zdraví škodlivé exhalace, prašnost ovzduší a hlučnost především z provozu nákladních vozů a čtyřkolek obecně a dále motocyklů a osobních vozů, která překračují limity hluku stanovené vyhláškou (mají tzv. otevřený výfuk) a která by bylo možno vytěsnit vybudováním již dlouho plánovaného obchvatu města.

Níže navržená opatření nebudou znamenat významná omezení dopravní obslužnosti území, protože většina současné dopravy je tranzitní. Naopak mají za cíl zpříjemnit chodcům pohyb po městě a zejména zvýšit jejich bezpečnost. Uvedená opatření nepředstavují ani vysoké finanční náklady.

 

Zastupitelstvu města Čelákovice

My, níže podepsaní  občané Čelákovic vyjadřujeme touto cestou nespokojenost s řešením dopravy v Čelákovicích a zvláště v bytové zóně v okolí nádraží. V této souvislosti žádáme zastupitele města Čelákovic o provedení následujících opatření:

 
  • urychlení  realizace parkoviště aut před nádražím ČD (byť provizorní) tak, aby nebyla odstavována do přilehlých ulic v obytných zónách v lokalitě pod nádražím.
  • snížení nejvyšší povolené rychlosti v ulicích bytové zóny na 30 km/h včetně zákazu vjezdu nákladních vozidel.
  • osazení vhodných míst integrovanými zpomalovacími pruhy (stavební prahy), které eliminují vibrace, a zajištění kontroly dodržování rychlosti projíždějících vozidel např. měřením rychlosti před nádražím včetně umístění zrcadel v nepřehledných úsecích.
  • zřízení obytné zóny v ulicích Vašátková a Havlíčkova a části Jiráskovy, kde se nachází Městský dům dětí a mládeže a Základní umělecká škola Jana Zacha, kam dochází v hojném počtu děti a mládež. Dle stanoviska odborníků Czech Consult (zpracovatelé Projektu) je tato úprava možná.
  • snížení hlučnosti a prašnosti komunikací v území: a) výsadbou vhodné zeleně, b) vyloučením nadměrně hlučné dopravy (s výjimkou zásobování místních prodejen) z Čelákovic ve večerních hodinách pracovních dnů (po 19. hodině) a o víkendech.
  • vypracování nové koncepce dopravy, která by respektovala režim v klidových zónach, omezila zbytečnou tranzitní dopravu a zohledňovala také potřeby chodců a cyklistů
  • projednání postupu přípravy obchvatu města na veřejném jednání zastupitelstva
 

My, níže podepsaní členové petičního výboru určujeme Petra Petříka, aby nás zastupoval ve styku se zastupitelstvem města Čelákovic.

V Čelákovicích dne 1.9. 2009

 

Petiční  výbor ve složení: 

RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Palackého 309/18, Čelákovice;

Ing. Milan Kasimír, Spojovací 1473, Čelákovice; I

ng. Pavel Chalupa, Havlíčková 411/14, Čelákovice

 

PETICE Za zklidnění provozu a bezpečnost chodců v Čelákovicích

z 1.9. 2009

více informací  naleznete na www.celakovice.org

Prohlašuji, že jsem se řádně  seznámil s obsahem petice Za zklidnění provozu a bezpečnost chodců v Čelákovicích podávané petičním výborem, za který je oprávněn jednat Petr Petřík, Palackého 309/18, Čelákovice, a svým podpisem, k němuž jsem nebyl žádným způsobem nucen, ji podporuji.

 
Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo popisné) Podpis
 
 
   
 
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 

Petici mohou podepsat osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v Čelákovicích a majitelé nemovitostí v Čelákovicích s bydlištěm jinde.

Podepsané  petiční archy odevzdávejte prosím na adresu Petr Petřík, Palackého 309/18, Čelákovice

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář