Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podpora vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET)

16. 8. 2016

Evropská komise schválila podporu pro vysokoúčinnou kogeneraci ve Francii


Evropská komise shledala francouzské plány na státní podporu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) využívající zemní plyn za slučitelné s evropskými pravidly pro státní podporu. Podle Komise povede schválené schéma podpory k redukci emisí CO2 a zvýšení energetické účinnosti, a to bez narušení hospodářské soutěže.  Francouzské schéma podpory vysokoúčinné KVET s instalovaným výkonem do 1 MW, které začátkem srpna schválila Evropská komise, má Francii pomoci k dosažení cílů v oblasti energetické účinnosti a emisí CO2. Navržené schéma podpory počítá s podpořením rozvoje nové výrobní kapacity kolem 7 MWe. Vysokoúčinná KVET musí podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti splňovat tato kritéria: musí zajišťovat úspory primární energie ve výši alespoň 10 % ve srovnání s referenčními údaji pro oddělenou výrobu tepla a elektřiny, výrobu z kogeneračních jednotek malého výkonu (do 1 MWe) a mikrokogeneračních jednotek (do 50 kWe), která zajišťuje nezápornou úsporu primární energie, je možno kvalifikovat jako vysokoúčinnou.


Více na: http://oenergetice.cz/teplarenstvi/evropska-komise-schvalila-podporu-pro-vysokoucinnou-kogeneraci-ve-francii/