Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokácených 6 stromů u starého hřbitova

5. 11. 2012

Dobrý den.


Ve vyjádření OŽP z 11.3.2009 je uvedeno :
Z 27 kontrolovaných dřevin (javory, lípy a jeden jasan) doporučil znalec rizikové kácení na 22 dřevinách (3 lípy, 1 jasan a 18 javorů) ve dvou třídách naléhavosti. U 4 dřevin (2 javory a 2 lípy), které pokáceny nebudou bude proveden na doporučení znalce bezpečnostní řez. U jednoho javoru na pozici 23, kde je znalecky potvrzena infekce kmene a navíc existuje ještě tlaková vidlice, se o jeho eventuálním smýcení rozhodne až po provedení části bezpečnostního řezu, který by ukázal míru zasažení dřeviny dřevokaznými houbami, hnilobou a infekcí.
Stav aleje je zásadním způsobem narušený a optimálním postupem je realizace kompletní obnovy aleje společně s úpravou stanovištních poměrů. Dle názoru OŽP a uvedeného zjištění znalce město nemůže za těchto okolností zajistit bezpečnost osob procházejících alejí, proto Technické služby jako správce městské zeleně okamžitě objednaly smýcení znalcem označených rizikových dřevin u odborné firmy.
O zhodnocení stavu skupiny 8 stromů za budovou ČSOB v Čelákovicích (2 javory, 3 akáty,1 habr, 1 jasan, 1 lípa) požádal zdejší OŽP na základě upozornění majitele objektu v němž je situována ČSOB, který se obával možné havárie v souvislosti s pádem stromu ve Zlíně. Znalec posuzoval všech 8 stromů a 7 jich doporučil k odstranění z důvodu zhoršených statických poměrů, hrozby zlomu či vývratu, houbovému napadení části nosných prvků dřevní hmoty, rozpadu koruny a odumření části kmenů. Z celé skupinky zůstane na stanovišti pouze jediný památný strom označený v posudku č. 2 lípa velkolistá, která bude dle doporučení znalce ošetřena odlehčením nestabilních částí koruny a opatřena dvouúrovňovou bezpečnostní vazbou.
Z výše citovaného vyplývalo doporučení vykácet v Sedláčkově ulici 22 z 27 stromů. Dnes se jich pokácelo naštěstí jen 6. U ČSOB to bylo 7 ke kácení z 8 a zůstalo jich tam dodnes 7. Zůstalo 16 a 6 stromů, je to málo ?


Pěkné dny přeje
Polnický Petr


 

 

Náhledy fotografií ze složky 201211_pokacenych6stromu