Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poslední jednání tohoto zastupitelstva očima opozičního zastupitele

5. 10. 2010

Jednání zastupitelstva 23.9.2010 očima opozičního zastupitele

Naposledy v tomto volebním období píši o tom, co jsem viděl na zastupitelstvu a přináším jiný pohled na jednání zastupitelů než ten, co je oficielně sdělován občanům. Nevím zda mé řádky četlo málo nebo mnoho čtenářů, i tak jsem však přesvědčený, že můj cíl byl naplněn. Pokud byť jen jeden další občan Čelákovic nabyl názoru, že není všechno jen černo bílé, nedělal jsem svou práci zbytečně. Při nejmenším  nárůst počtu volebních subjektů v nadcházejících volbách naznačuje, že zájem o věci veřejné v našem  městě stoupá a snad jsem se o to svými řádky přičinil i já.
Jak tedy jednání vypadalo? Zastupitelé hned
na úvod  řešili návrh zastupitele Pátka na vypuštění bodu programu dohoda o převodu práv k projektu zástavba proluky. Pan Pátek argumentoval velmi pochopitelnými důvody a chtěl tento zásadní krok nechat až na jednání nově zvoleného zastupitelstva, ale proti klice starosty neměl návrh šanci.  Dále byl mnou vznesen dotaz, jak je to s prodejem  pozemku u nákladové vrátnice družstvu garážníků. V plnění usnesení tento prodej chyběl a to samé se opakuje již na několikátém jednání ZM.  Docela mám dojem, že schválně, a je takto snaha na ostudný postup vedení města v prodeji majetku co nejméně upozorňovat.  Starosta po mém dotazu, jak to vypadá s prodejem,  naznačil, že by bylo vhodné tento bod  nechat až  na další jednání s ohledem na digitalizaci katastru. Opět jiná varianta výmluvy a prostor, jak prodloužit trvání platnosti kupní smlouvy, za kterou již déle než 1,5 roku kupující nezaplatil.  Jednoznačně jde o újmu  na majetku  města, neboť s různými obměnami je pozemek pro družstvo garážníků v současnosti zastoupené zastupitelem Riklem blokovaný již 9 let. Dal jsem návrh na usnesení, kterým by byl zrušen souhlas s kupní smlouvou. Výsledek se dal čekat. Opozice můj návrh podpořila a kamarádi p. Rikla nesouhlasili.  Co na to dodat? Je jich víc, a tak zřejmě rozhodne až  nově zvolené zastupitelstvo. Skoro mám pocit, že zde je i střet zájmu zastupitele Rikla a možná jde i o korupci. Jinak si nemohu vysvětlit, jak je možné, že jsou v tomto případě ze strany města zpracovány chybné smlouvy ve prospěch  kupujícího a jako náhodou je plnění usnesení o prodeji opětovně vynecháváno. Vynechal by běžný soukromník tak důležitý údaj jako je termín zaplacení?
Vřele doporučuji sledovat,  jak se budoucí zastupitelé postaví k tzv.
Protikorupčnímu desateru. Je tam Vámi volená strana již podepsána? Pokud není, tak je třeba se ptát, zda to opravdu myslí vážně v boji proti korupci anebo jen říká líbivá hesla. Možná, že mají stejnou snahu jako někteří vlivní z našeho města.
Zajímavé bylo i jednání o pozemku v proluce náměstí, kde se investor zavázal v dodatku kupní smlouvy zahájit do 30. srpna 2010 stavbu a tím bylo myšleno dle smlouvy základové  konstrukce prvního nadzemního podlaží objektu s tím, že kontinuálně budou navázány další stavební práce. Byl jsem se 30. srpna 2010  na pozemku určeném ke stavbě podívat a žádné práce jsem tam započaté neviděl, jedině tak základy bývalého statku. Dokonce i práce archeologů byly přerušené s ohledem  na nezaplacení firmou za dosud provedené práce archeologů. V současné době již se pracuje a archeologové dostali částečně zaplaceno. Stal se zázrak? Ne. Stávající investor převedl svá práva na nově založenou společnost Čelákovice-centrum s.r.o.  a ta má prý slušné finanční zázemí, a tak je snad o výstavbu postaráno. Hlasovalo se, zda město Čelákovice s převodem práv souhlasí, a opět rozdílem 1 hlasu bylo schváleno. Možná se zpoždění dalo předejít, ale to jsme opět v povídání co kdyby. Rozhodně se zde vedení radnice nijak nevyznamenalo. Je tu také otázka zda má město nárok na zaplacení penále či nemá. Archeologové předali stavbě prokazatelně stavební firmě staveniště až 20. září 2010 (
podívejte se, jak to na stavbě vypadalo 24.9.2010) a tedy jen těžko mohla být stavba zahájena před koncem srpna jak bylo v dodatku smlouvy dohodnuto, tj. základové konstrukce prvního nadzemního podlaží. V uvedeném případě měl starosta povinnost penalizaci uplatnit a to se nestalo. Kdo si chce více připomenout,  jak se zástavba proluky vyvíjí od r. 2004, ať se podívá do fotogalerie na stránkách  NAŠE Čelákovice. 
Starosta sdělil zastupitelům, že město uspělo v opakované žádosti o dotaci 19 mil. Kč na revitalizaci náměstí. Předmětem dotace ovšem není komunikace a 3 vodní prvky, a tak kašny a přeložku cesty musí město hradit ze svého a to možná bude problém stejně jako u lávky přes Labe, kde stejně byla dotace zajištěna a nakonec byla vrácena. Možná již příští samospráva za 4 roky ukáže snímek dokončeného náměstí a občané se nebudou muset pyšnit pouze pohledem na model, jak se to stalo v posledním čísle Zpravodaje města Čelákovice.
Zajímavé bylo i jednání o další dotaci, kterou město získalo na výsadbu zeleně ve městě. Část dotace asi 30 % je určeno na zahradu, která se bude realizovat na střeše rekonstruované velkokapacitní  mateřské školky v ulici Komenského. Člověk se nestačí divit, jak město rozšiřuje zeleň a je v tomto směru pokrokové. Při podrobnějším zjištění důvodu této investice mám však velké pochybnosti. Ve školce je umístěno 168 dětí, a tak jejich počet přesahuje možnosti plochy, která je k dispozici pro hry dětí vyžadována normou  jako minimální.  Zřízením zahrady na střeše již školka normě vyhovuje, ale znamená to také, že zahrada na střeše bude udržována a také využívána. To však ukáže čas. Já osobně bych takovou školku nezřizoval a snažil bych se o přiměřené rozložení dětí ve městě a dávno pro tyto účely mohl být využit objekt bývalé školy v Sedlčánkách. Není všem dnům konec.
V diskuzi přišla na řadu otázka těžkých kovů a mateřské školky v Přístavní ulici. Snažil jsem se přesvědčit zastupitelstvo, že v zájmu ochrany zdraví především dětí z mateřské školky by bylo vhodné nechat udělat další analýzy půdy a to především v těsném okolí mateřské školky, kde byly naměřeny vysoké hodnoty těžkých kovů a v zahrádkářských koloniích u Kovohutí. Odběr vzorku půdy zadaný městem byl proveden chybně a bez přítomnosti orgánů města a zástupce Kovohutí, které výsledky měření zpochybňují. Dále jsem navrhl usnesení uložit místostarostovi Rýdlovi seznámit rodiče dětí z mateřské školky s monitoringem školek, který provádí již několik let státní zdravotní ústav.  Státní zdravotní ústav
uvádí s ohledem na nízkou váhu dětí, na kterou působí stejné účinky těžkých kovů limity až 5krát přísnější. Moje návrhy byly opět odmítnuty. Nevím, proč to nechtějí říci rodičům.  Pro jistotu vedoucí odboru životního prostředí byla na dovolené, a tak bylo předem jasné, že se nic nedojedná.
Z řad petičního výboru žádajícího okamžité řešení otázek životního prostředí padla ještě připomínka k integrovanému povolení provozu podniku Kovohutě a dotaz, zda městu je známé, že v integrovaném povolení je uvedena časově ohraničená podmínka provozu staré mořírny. Mořírna se nachází jen asi 50 m od mateřské školky a emise z jejího provozu by mohly mít vliv na zdraví dětí. Celá debata je zaznamenána na
www.celakovice.tv poslední video. 
O zřízení výboru pro životní prostředí se jednalo celý 1 rok a vždy byl jiný důvod, proč věci nejdou. Místostarosta Rýdlo mě vytkl, že to vše vytahujeme před volbami jen pro volební body. Jasně je však doložitelné, že jednání o těžkých kovech trvají již od listopadu 2009. Není vinou občanského sdružení, ani zastupitele Igla, že všechno kolem životního prostředí je obestřeno nezájmem  radnice, a lidé, kteří nesou přímou odpovědnost, rozhodují nekompetentně a pomalu.
V diskuzi vystoupil i občan žádající odstranění černé stavby města, která mu snížila možnosti užívání jeho nemovitosti. Upozornil na sliby starosty a řekl přímo, že starosta lže. Panu Klicperovi trochu ujely nervy, a tak zvýšeným hlasem diskusní příspěvek občana ukončil. Není to poprvé. Vytknout vady městu je hřích a ten se nepřipouští. Podobných  vypjatých situací jsem zažil na jednání ZM mnoho.
Snad i několik dalších záležitostí stálo za zájem, ale občané nepřišli, a tak se mnoho neřešilo a toto jednání se zapsalo jako jedno z nejkratších za volební období 2006 až 2010. Neodcházel jsem s dobrým pocitem, ale snad již za pár dní bude líp. Lidé možná již vědí, že účast ve volbách je nutná a
vymění politiky.
Závěrem trochu  potřebného rozptýlení.
Na shledanou ve volebním období 2010–2014

Váš
Mirek Iglo

 

 

Náhledy fotografií ze složky NÁMĚSTÍ

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář