Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání ZM 26.11.2009

23. 11. 2009

Pozvánka na jednání zastupitelstva 26.11.2009

Po úvodních procedurách, jako je kontrola zápisu a plnění usnesení, přijde na řadu rozpočtová  úprava č.7 - zřejmě již konečným způsoben definující podobu rozpočtu r.2009. V rozpočtové úpravě je mimořádně zajímavé snížení příjmu z daně fyzických osob o 5mil. Kč a snížení výdajů v péči o městskou zeleň o 0,5 mil.Kč. Následuje rozpočet na r. 2010 a zde by se jistě mohly uplatnit připomínky přítomných občanů, kteří mohou např. dát podnět k měření kvality ovzduší či případně ke kontrol kvality vody vytékající z čističky města  nebo z Kovohutí. Námětů je více a zde je jedna z posledních možností jak získat peníze města pro realizaci určitých opatření. Bude se projednávat rozpočtový výhled na r.2010 až 2012 (loňská verze)a ten je zářným příkladem, jak se zachází s informacemi, které má obdržet občan. Zastupitelé mají výhled schválit, ale je to schvalování „zajíce v pytli“ podobné souhlasu s prodejem nemovitostí města kdy neznají,  jaká je vlastně tržní cena prodávané nemovitosti. Loni zpracovanou verzi výhledu obdrželi zastupitelé na vědomí a nějak byli vynecháni z jejího schválení. Později se zjistilo, že podobný postup odporuje zákonu a tak nyní jsou postaveni před podobnou situaci, kdy sice schvalují výhledový rozpočet, ale je to jako by jim předem někdo měl zavázat oči a zacpal uši . Bude se dělat kanalizace v Záluží a jiné? Nikdo to z předložených čísel nepozná!! Jediné co se z rozpočtového výhledu pozná je skutečnost, že enormě vzrostu výdaje na veřejnou správu!!! Co kdybychom se opět vrátili k praxi jednoho místostarosty? Jak rozdílně jsou na tom s představami o budoucnosti svých měst v Českém Brodě a nebo v Říčanech. Mají zpracované strategické plány rozvoje na jejichž vytváření se podílela i veřejnost a tak na mnoho let dopředu vědí, co se bude v jejich městech budovat. My to nevíme, jelikož nějaké koncepce rozvoje jsou současnému vedení cizí a rozhodnutí co bude je vždy jen dílem náhody.

Poté přijde na řadu nejsledovanější bod jednání: RWE – záměr výstavby paroplynové elektrárny na k.ú.Mochov. Bude projednána i žádost občanů, kteří požadovali vypsání referenda a nebo odložení zásadních rozhodnutí po volbách. Petici podepsalo k 18.11.2009 již cca 1000 občanů a další podepisování bylo ukončeno. V materiálech zastupitelů je obsaženo vyjádření právničky Mgr.Kašpárkové k petici a ta konstatuje, že zákon nepřipouští hlasovat v referendu o tom, co se bude schvalovat na území jiné obce. Nic to však nemění na skutečnosti, že občané ve své žádosti možnost neuskutečnění referenda připustili a vyzývají k odkladu zásadních rozhodnutí jako je např. prodej pozemků pro čerpací stanici a žádají, aby jejich hlasu zastupitelé dbali při věcech rozhodnutí i kdyby šlo o správní řízení v Mochově a zřejmě nejspíš budou vyslyšeni. Po hojně navštívené demonstraci vedení města vydalo prohlášení, kterým se od výstavby elektrárny distancuje. Mnozí však nabádají k ostražitosti s ohledem na protichůdná vyjádření starosty na demonstraci a poté při jednání s RWE  na následném utajenému jednání s RWE, které proběhlo jen pár dní po odmítnutí výstavby.  RWE již vydalo zprávu, že odstupuje od záměru koupit pozemek v k.ú. Sedlčánky a to lze považovat za velký úspěch všech co se proti elektrárně aktivně angažovali.

Rekonstrukce hotelu Beránek je velmi sledovanou kauzou, neboť mnozí lidé mají pocit, že vedení města s investorem nehraje fér hru a požaduje podmínky, které v případě jiných nejsou uplatněny např. výkup pozemků města. Hrozí zde vážný problém, který bude mít příští samospráva až město prohraje s investorem soud a ten jí naúčtuje úroky z prodlení způsobené nestandardním postupem města. Investor se snažil přistoupit na všechny podmínky města a dokonce využil služeb projektanta, kterého doporučilo město. Vymýšlejí se další usnesení a čas a úroky běží!!!

Diskuze, petice, různé - zde je příležitost předložit náměty obsahující problematiku neuvedenou v žádném z bodů programu. Nejste spokojeni s některou z činností městského úřadu, Technických služeb  jiných ?  Pak toto je chvíle pro Vás. Jak to vypadá s dostavbou proluky náměstí? Jak se zabydlel v muzeu jeho nový ředitel a jak je daleko předávání inventarizace? Jak pokračují práce na přípravě lávky přes Labe, na kterou se ještě po zrušení výběru dodavatele odsouhlasilo 1,2 mil.Kč na přeložky sítí? Je zde veden m.j. i zápis z jednání kontrolního výboru konstatující, že jmenování současného starosty ing. Klicpery vedoucím hospodářského výboru prostřednictvím městské rady je v rozporu se zákonem. Není to jen nezákonné jmenování, ale i způsob jakým se vybíralo. Zjišťovali jsme , kdo z opozice byl výběrovému řízení přítomný. Nikdo nebyl přítomen a tak jsem se zajímal, kteří kamarádi starostu vybrali. Nebylo mě to sděleno. Prý je to tajné. Co kdyby náhodou opozice vyhrála volby? Pak by zřejmě šéf hospodářského odboru došéfoval!! Podobným netransparentním způsobem vybrat na důležitou pozici kohokoliv je nezodpovědné a v uvedeném případě obzvlášť.

Po několika majetkových bodech přijde na řadu dohoda o spolupráci s policií ČR, která je velmi důležitá s ohledem na neutěšený stav kriminality .Bude jistě příležitost k zeptání např. kdy bude plněn slib postupného nárůstu počtu městských strážníků, aby byla alespoň plná obsazenost všech dní v týdnu a nebylo hodiny, kdy nejsou strážníci dostupní.

Následuje bod  Optimalizace tratě Lysá nad Labem – Praha Vysočany, kde se bude jednat m.j. o názoru investora k požadovanému odklonu trati v Záluží a jistě bude i zveřejněn výsledek jednání na které jsou 23.11.2009 pozváni obyvatelé z domů v okolí železničního mostu v Jiřině který se má zvedat včetně kolejového svršku až po zastávku v Jiřině.

Změna jednacího řádu se projednává již cca 2 roky a zdá se, že do konce volebního období se nedojde ke shodě. Koalice vládnoucí na radnici se snaží omezit informace, které se povinně zveřejňují v zápise z jednání zastupitelstva a opozice jí v tom účinně brání. Nemohu např. pochopit, e zastupitelé nemohou jako podklad k jednání obdržet zápis z jednání rady, který však může za peníze obdržet každý občan. Zde to šetření není na místě,  jelikož zastupitelé jdou bez kvalitních informací do jednání nedostatečně připraveni. Již několik let žádáme zveřejnění zvukového záznamu z jednání zastupitelů a ani zastupitelé jej nemají k dispozici, ale jen k poslechu pokud si jej přijdou poslechnout na radnici. Jak přínosné pro všechny by bylo,  pokud by na internetových stránkách města bylo možné slyšet necenzurovaný záznam. Zde je to stejné: dejte 100, - Kč a záznam je Váš. Pokud by se však záznam zveřejnil jako z jednání s investorem elektrárny bylo by to vynikající, ale musel by někdo mít zájem na kvalitních informacích.

Posledním bodem jednání je výbor pro životní prostředí jehož opětovné projednání požaduje strana Zelených. Výbor již byl odsouhlasen usnesením zastupitelstva tuším koncem r.2007 a rok se o jeho obsazení jednalo a rozhodovalo se především kdo bude předsedou. Zřejmě někomu vadilo, že by předseda měl dostávat to, co ostatní předsedové výborů tj. cca 1.000, - Kč měsíčně a tak pro nedohodu byl výbor po ročním přetahování nakonec zrušen. Svou pomoc nabízelo 9 odborníků z různých odvětví životního prostředí. Jsme tak téměř jediné město o počtu kolem 10 tis. občanů nemající orgán, který se za veřejnou správu systematicky zabývá životním prostředím. Není o čem jednat? Omyl je toho naopak mnoho!!! Nedávno zveřejněné přehledy největších znečišťovatelů v ČR jsme obsadili velmi významně. TOS-MET třetí místo v zamořování ovzduší dioxiny a Kovohutě 9 místo v ČR ve vypouštění látek poškozujících vodní živočichy. Je toho však ještě víc pokud zahrneme časté havárie v Kovohutích zamořujících ovzduší přilehlých ulic. Významnou roli může mít takový orgán i při jednání o sporných případech kácení a údržbě zeleně. Budu připravovat ještě samostatný materiál k tomuto bodu a doporučuji všem, kteří přijdou na jednání o elektrárně, aby si počkali na projednání výboru životního prostředí. Možná pokud bysme měli fungující výbor pro životní prostředí, nemuseli jsme dnes mít tolik starostí s elektrárnou. V současné situaci o elektrárně jednal starosta za veřejnou správu sám a zastával názor cituji: V žádném případě nejsem zastáncem elektrárny na okraji Čelákovic! Na druhou stranu je obecnou pravdou, že všichni chtějí elektřinu používat - pro náš současný život je nezbytná, ale v celé republice nikdo ve svém sousedství tento zdroj na elektřinu mít nechce ( konec citace ). Nic se neudělalo proti a tak jsme dali investorovi zbytečně půl roku prostor na přípravu.  

Přijďte , rozhodně Vaše  účast bude velmi potřebná. Rozhoduje se o dalším osudu našeho města a to nejen v souvislosti s paroplynovou elektrárnou!

Mirek Iglo

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

PROHLÁŠENÍ

(manž.Klimentovi, 26. 11. 2009 16:50)


PROHLÁŠENÍ
Manželé Klimentovi bytem 28.října 932,Čelákovice/sousedé pana Knapa/ prohlašují:
panu Iglovi nekoukají z kapes Klimenteličenky,protože neexistují a nikdy neexistovaly.A pan Iglo nikdy nedostal od Klimentových žádné peníze v cause Cedry a VKP.Vše si pan Knap vymyslel.
Požadovat,aby zahrada dcery pana Knapa byla vyhlášena ,jako VKP/nebo cedr jako Památný strom/vždy mělo a má jen jeden cíl: pan Knap stále usiluje o to,aby vegetace ze zahrady jeho dcery mohla být i nad pozemky sousedů a sousedé nemohli proti tomu nic dělat!!Vegetace zahrady dcery pane Knapa není nijak ohrožena a na to nepotřebuje nikdo VKP a Památný strom uprostřed zahrad sousedů. Jen požadujeme vzhledem k velmi špatným zkušenostem s panem Knapem ,aby byla 100% dodržována hranice pozemků se sousedy a to i panem Knapem/dcerou pana Knapa/.Dále je nutné 3m od našeho plotu/směrem do pozemku dcery pana Knapa/ v části s bambusy/,aby pan Knap vegetaci udržoval max. ve výšce jejich plného plotu s ne běžnou výškou 2,5 m vzhledem k tomu ,že jde z naší strany o jižní stranu a my nechceme,abychom byli stíněni výškou vyšší než 2,5 m z jižní strany!To by pochopil každý ne však pan Knap. Mnohokrát jsme žádali pana Knapa ,aby nikde neuváděl naše jména/ani soused,sousedé/ a to v žádné souvislosti mimo nějaké dohody/marně- jedná se o stovky e-mailů od pana Knapa/.Pan Knap nic nerespektoval a byl potrestán již 2x soudem a to za útok proti skupině osob a za šíření pomluvy.O množství jednání u KPPP nemá cenu ani psát.Naposled nám minulou středu rozbil kamenem výplň dveří na terasu/reakce na naši žádost ,aby odstranil pomluvy z medií/.Pan Knap je opět řešen KPPP, policií a následně orgány činné v trestním řízení.Pan Knap napadl a napadá celou řadu lidí a ne jen nás.Nikdy jsme my panu Knapovi žádné bambusy nezničili.Ať si na pozemku dcery pěstuje co chce,ale nemůže a nebude s tím ovlivňovat žádné sousedy.Nikdy nám jeho cedr nestínil bazén a i kdyby část stínil,tak je nám to úplně jedno.Nikdy nepotřeboval nějakou pomoc pan Knap i když ji stále v otázce VKP marně hledá,ale potřebujeme pomoc my sousedé pana Knapa a tu pomoc hledáme vždy jen cestou- policie,státní zástupce,soud.Pan Knap není žádná oběť za své přesvědčení či bojovník za svoji zahradu,ale je to jen klasický agresor a jako agresor byl trestán,protože soud se mu nepodařilo oklamat .Požadovali jsme ,aby naše jméno z článku VŽP -dendrolog Knap z 25.11.2009 12:34 bylo odstraněno-výsledek:odepsala pí.Knapová,že pan Kliment je kokot. Chceme jen ,aby po letech agrese ze strany pana Knapa konečně zavládl pořádek a slušné sousedské vztahy.
Děkujeme za pozornost manž. Klimentovi

PPE RWE = fatální krupobití

(Ekolog - Klimatolog Ing. Josef Knap, 23. 11. 2009 11:13)

Omlouvám se tímto, že jsem zde na tomto diskusním foru a různých Facebooks týkajících se problematiky paroplynové elektrárny RWE bluffoval a stavěl se do pozice jejího stoupence. Chtěl jsem tím vyvolat zvýšení zdravého naštvání lidí proti této elektrárně a brain-storming nápadů proti elektrárně. Můj argument proti ní je velmi pádný a dosud tady nepadl. Je sice pravdou, že exhalace CO2 a NOx by přispívaly k rychlejšímu růstu mého arboreta/bambusária, ale zároveň by od komínů elektrárn mému arboretu hrozilo v létě smrtelné nebezpečí a nejen jemu. Když totiž v létě od západu nad střední Čechy putuje studená fronta tak vlivem teplé advekce před ní putují bouřkové mraky nad území Čelákovic z výseče kruhu jih/západ. A mám již vypozorováno destiletími pozorování že vlivem "komínu" pražské betonové džungle právě ty mraky zdvižené do nejvyšších výšek putují nad Čelákovice nakonec od jihu vlivem advekce studené fronty. A k bouřkovému mraku zdviženému vvzestupnými proudy velkoměsta by se před jeho doražením od jihu nad Čelákovice přidaly gigantické vzestupné proudy z komínů elektrárny čímž by mrak byl zdvižen ještě do větší výše, tvořily by se v něm dodatečné kroupy a vlivem synergie s komínem velkoměstské džungle Prahy by krupobití z takového mraku nabývala fatálních rozměrů. Rozbité střechy, poničená auta, totálně zničená vegetace včetně mého arboreta - to přec nechci a nechceme. Z tohoto argumentu se nemůže RWE vykroutit.
Děkuji,
Ing. Josef K n a p