Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na veřejné setkání

Každý kdo nemá možnost účasti na veřejném setkání může zaslat své připomínky do 23.11.2011 na e-mail romana.liscovazavináčcelakovice.cz

Pro rekapitulaci uvádíme níže co vše bude projednáváno :  

Jedná se o tvz. návrhovou část Strategického plánu, která se skládá z celkové VIZE rozvoje města do roku 2030, dále tzv. MISE a klíčových oblastí rozvoje.

   VIZE je popis ideálního stavu rozvoje města v horizontu do roku 2030, tedy popis toho, jak chceme, aby město za 19 let vypadalo a fungovalo.

   MISE jsou společně sdílené hodnoty, základní principy pro zpracování i naplňování plánu, tedy principy řízení i života města, které by měly být respektovány jak vedením města tak občany, podnikateli, neziskovými organizacemi apod.

   Klíčové oblasti rozvoje jsou oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je významné pro dlouhodobý rozvoj města a vyžaduje soustředěnou pozornost. Obsah klíčových oblastí říká, jak se k celkové VIZI rozvoje města dostaneme.

   Řídící skupina definovala 8 klíčových oblastí rozvoje města. Každá oblast má svoji VIZI, která odpovídá celkové VIZI a je dále rozvedena do tzv. strategických (dlouhodobých) a do tzv. specifických (realizačních) cílů:

 

1.    Životní prostředí

2.    Zdravotnictví a sociální oblast

3.    Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch

4.    Infrastruktura a doprava

5.    Školství, vzdělávání, kultura

6.    Sport, volný čas, rekreace

7.    Řízení, provoz a rozvoj města, bezpečnost

8.    Vzhled města a bydlení

Po zapracování připomínek z veřejného setkání bude Strategický plán rozvoje schválen s definitivní platností na jednání zastupitelstva města Čelákovice dne 14.prosince 2011


Podpořte svou účastí význam Strategického plánu rozvoje.

Předem děkujeme

za o.s. NAŠE Čelákovice

Mirek Iglo