Jdi na obsah Jdi na menu
 


připomínky k Žádosti o 1.změnu IP spol. TOS-MET

18. 1. 2009

V Čelákovicích dne 15.01. 2009

PRO:

RNDr.Michal Rath

Krajský úřad Středočeského kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11,

Praha 5

150 21

 

OD:

Ing. Pavel Fišera

Na Stráni 673/14

250 88 Čelákovice

Datum narození: 29.9. 1976

 

Věc: připomínky k Žádosti o 1.změnu IP spol. TOS-MET – č.j. 181006/2008/KUSK  OŽP/MRath

 

Dobrý den,

na základě oznámení města Čelákovice pod. č. jedn. 1002-573-08 vyvěšeného dne 18.12.2008 (sejmuto dne 19.1.2009) jsem se dne 31.12.2008 na OŽP KÚ Středočeského kraje seznámil s předloženou dokumentací k výše uvedené žádosti.

 

Úvodem bych chtěl říct, že slévárna spol. TOS-MET je zdrojem velmi silného obtěžujícího zápachu, který velmi významně ovlivňuje dýchatelnost vzduchu v Čelákovicích a vzhledem k převládajícímu větru od JZ po SZ téměř po celý kalendářní rok.

V průmyslové zóně „TOS“ se zároveň nachází 2 obdobné stříkací kabiny ve společnosti TOS a.s., dále pak výroba plastových dílů vč. jejich povrchové úpravy lakováním (s přípravou pomocí fluorizace) ve spol. Demoautoplast s.r.o., výroba plastových obalů vč. barevného potisku ve spol. V-Plast s.r.o., opravy obráběcích strojů ve firmě CZ.TECH Čelákovice, a.s. a další podniky s produkcí emisí z povrchových úprav. Celkové zatížení města exhalacemi je z této oblasti v velmi vysoké.

Zároveň si velice dobře uvědomuji potřebu existence prosperujících zaměstnavatelů v našem městě. Na druhé straně je ale potřeba jejich zaměstnancům, převážně bydlících v Čelákovicích, zajistit právo na čisté životní prostředí.

Veškeré požadavky na změny v technologických postupech je proto nezbytné velmi pečlivě posoudit ještě před uvedením do provozu.

 

Podle § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci zasílám k Žádosti následující připomínky:

 

 • Ze žádosti vyplývá, že dochází k rozšiřování výroby u zvláště velkého zdroje znečištění a v takovém případě má být dle  § 17 odst. 5 zákona o ovzduší (86/2002 Sb.) vypracován odborný posudek k záměrům na zavedení nové technologie. U žádosti není přiložen.
 • Není přiložen závěr z procesu EIA – zjišťovacího řízení.
 • Závěr zjišťovacího řízení Rekonstrukce lakovny - náhrada lakovacími kabinami LAGOS MA 18 - TOS-MET spol. s r.o., Čelákovice, číslo jednací: 01856/2008/KUSK/OŽP-Ve ze dne 14.2.2008 požaduje splnění následujících požadavků (cituji):
  • (Město Čelákovice) „v dalších stupních povolovacích řízení stavby požaduje doložit rozptylovou studii, ve které bude odborně posouzeno, zda kumulací produkovaných emisí z obou zdrojů a celé průmyslové zóny areálu TOS nedojde po uvedení velkého a středního zdroje znečišťování ovzduší do provozu ke zhoršení životního prostředí ve městě a k překročení platných limitů“.

Přiložená rozptylová studie RS2008/07, autor Ing.Vlastimil Bílek, však řeší pouze vliv nových lakovacích kabin a nikoliv kumulaci zdrojů celé průmyslové zóny.

  • (Město Čelákovice) „odborně vyhodnotit zdravotní rizika vlivu těchto emisí na obyvatele města žijící v blízké sídlištní a rodinné zástavbě.“

Žádná studie vlivu na zdraví obyvatelstva není přiložena.

 

 • Chybí přiloženy bezpečnostní listy používaných barev a rozpouštědel v lakovně, přiložené bezpečnostní listy se týkají pouze formovny.
 • Chybí návrhy zajištění úniku látek škodlivých vodám (vč. bezpečnostních listů) havarijním plánem.
 • Chybí návrh novelizace TPP a TOO.
 • Kapitola 18 – přílohy nejsou u žádosti obsaženy.
 • Do IP požaduji začlenit zajištění měření koncentrace a celkového vypouštěného množství pachových látek (aromátů) z každé z formoven.
 • Do IP požaduji začlenit zajištění měření koncentrace a celkového vypouštěného množství pachových látek (aromátů) z prostoru odlévání (kde dochází k tepelné degradaci polymerů z forem).
 • Do IP požaduji začlenit zajištění měření koncentrace a celkového vypouštěného množství pachových látek (aromátů) z provozu recyklace a čištění písku (kde dochází k tepelné desorpci polymerů z forem).
 • V žádosti je rozpor v množství použitých laků, rozpouštědel a ředidel pro rok 2008 (2t) a TOC (0,5t).

 

 

Předem děkuji registraci mých připomínek.

 

S pozdravem

 

Ing. Pavel Fišera

 

 

e-mail: Pavel.fisera@gmail.com

 

 

 

V Čelákovicích dne 15.01. 2009

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář