Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRO_Č v Čelákovicích ještě nebylo svoláno jednání nového zastupitelstva?

27. 10. 2010

Z dílny SNK-ED..... vytvořeno Klicpera Bohumil (PROČ) v pracovní době

také viz http://www.odscelakovice.estranky.cz/clanky/komunalni-volby-2010/volebni-subjekt-snk-ed-vedeny-lubosem-rydlem-pripravuje-zalobu-na-neplatnost-voleb (s orig. dokumentem)

 Ze stránek města Čelákovice:

Návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva města Čelákovic , konaných dne 15. a 16. října 2010 a neplatnost volby kandidátů, zvolených ve volbách do Zastupitelstva města Čelákovic, konaných dne 15. a 16. října 2010

 

 

Dne 27. 10. 2010 postoupil Krajský soud v Praze Městskému úřadu v Čelákovicích návrh na neplatnost voleb a neplatnost volby kandidátů, podaný  Sdružením nezávislých kandidátů Evropští demokraté, z důvodu porušení ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   Krajský soud současně vyzval Městský úřad v Čelákovicích, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení výzvy zaslal své vyjádření a příslušnou spisovou dokumentaci ( zejména zápis o průběhu a výsledku hlasování a hlasovací lístky).

Dle § 90 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů bude ve věci rozhodnuto do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu.

 

Diskuze na fóru města

 

Text žaloby:

 

                                                                                                                                            _

  

 

  Krajský soud

  v Praze

 

  nám. Kinských 5

  150 75 Praha   5

 

 

 

 

 

 v  Čelákovicích dne 26.10.2010                                                                                                      

   D V O J M O

V právní věci

 

Navrhovatel:

Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté, zastoupené Karlem Turkem, volebním zmocněncem

Účastník řízení:         Státní volební komise

N á v r h   na  zahájení řízení

 

Návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva města Čelákovic, konaných dne 15. a 16. října 2010

Návrh na neplatnost volby kandidátů, zvolených ve volbách do Zastupitelstva města Čelákovic, konaných dne  15. a 16. října 2010

 

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu

 

I.

 

    Navrhovatel tímto podává v zákonné lhůtě návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva města Čelákovic, konaných dne 15. a 16. 10. 2010 a na neplatnost volby kandidátů, zvolených ve volbách do Zastupitelstva města Čelákovic, konaných dne 15. a 16. 10. 2010, z důvodu porušení ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“, takovým způsobem, který mohl ovlivnit volební výsledky ve všech 11 okrscích volebního obvodu Čelákovice a tím i výsledky voleb ve městě Čelákovice.

 

II.

     Navrhovatel výše uvedený návrh odůvodňuje následovně:

1.       Na základě nutnosti provést opravu Zápisu o předání o průběhu a výsledku hlasování za okrsek č.10  v Čelákovicích  i Zápisu o předání o průběhu a výsledku hlasování za město Čelákovice, přičemž chyba v nesprávném uvedení počtu platných preferenčních hlasů pro jednoho z kandidátů byla zjištěna jen náhodně,  má navrhovatel za to, že okrskové volební komise nepostupovaly při sčítání hlasů v souladu s ustanovením § 40 zákona o volbách (zejména odst. 4 a 5) a podle Pokynů pro postup okrskových volebních komisí při realizaci závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, vydaných ČSÚ (dále jen „Pokyny“) a sečtení hlasů pro jednotlivé volební subjekty provedly  chybně. Práce v komisi byla rozdělena mezi její jednotlivé členy tak, že lze důvodně předpokládat, že jednotliví členové komise, kteří vykonávali dílčí činnosti při sčítání hlasů a přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty, sčítali hlasy a předávali (diktovali) jejich počet dalším členům komise, uvedli do dalšího zpracování, byť i neúmyslně, nepravdivé údaje a hlasy byly nesprávně sečteny. Důkazem je skutečnost, že u volebního okrsku č. 10 byla pracovnicemi MěÚ Čelákovice pí. Marií Vávrovou a pí. Janou Pezlovou při vyvěšování výsledků voleb na desce MěÚ zjištěna chyba v uvedení počtu přednostních hlasů u kandidáta č. 3 Ing. Aleše Rikla, za volební stranu č. 6 - PRO Č = PRO ČELÁKOVICE , kdy bylo namísto počtu hlasů 66 nesprávně uvedeno pouze hlasů 6, která dle vyjádření členů komise vznikla při přenosu údajů z pomocných sčítacích archů do počítače. Okrsková komise č. 10 se proto znovu v nočních hodinách sešla a v 0,33 hod dne 17. 10. 2010 tuto chybu opravila, avšak k novému přepočítání hlasovacích lístků nedošlo. Následně komise předala opravený Zápis k dalšímu zpracování ČSÚ, který vyhotovil opravený Zápis za celé město Čelákovice. Vzhledem k pokročilé denní době si navrhovatel namítané skutečnosti uvědomil až následně – po vyhlášení výsledků voleb. Navrhovatel  se důvodně domnívá, že stejným způsobem (nepřesně a bez provedení kontroly) byly sčítány i hlasy v dalších volebních okrscích a tedy že zveřejněné výsledky hlasování a celé výsledky voleb  neodpovídají skutečnosti a při správném sečtení hlasů by se změnilo pořadí podílů a tím i konečný výsledek voleb a přidělení mandátů jednotlivým politickým subjektům.

 

2.       Navrhovatel rovněž namítá, že výsledek v okrsku č. 10 se významně liší od výsledků ostatních okrsků a vzhledem ke složení oprávněných voličů lze důvodně předpokládat, že tento výsledek je způsoben nesprávným sečtením odevzdaných hlasů – a to volebních stran č. 4 a č. 9. 

D ů k a z : volební dokumentace, Zápis o předání o průběhu a výsledku hlasování z 16.10.2010 a z 17.10.2010, Pokyny pro postup okrskových volebních komisí

 

3. Dále navrhovatel poukazuje na to, že je důvodné podezření ze záměny dvou volebních stran při sčítání hlasů, přednostních hlasů a při přenosu takto sečtených údajů do počítače. Jde o volební stranu č. 3 – SNK Evropští demokraté a VOLEBNÍ STRANU Č. 4 - sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice, která byla pro zkrácení nazvána SNK NAŠE Čelákovice, kdy při diktování bylo členy komisí diktováno pouze SNK, takže zde mohlo snadno dojít k záměně, jaké „SNK“ vlastně hlasy náleží a jaké straně skutečně byly přičteny. Záměnou započtení hlasů mezi volební stranou č. 3 a č. 4 mohlo dojít k relevantní volební vadě, která má vliv na výsledky voleb a v konečném důsledku i přidělení mandátu jednotlivým volebním stranám a platnost volby jednotlivých kandidátů.

D ů k a z : volební dokumentace, internetové stránky volby.cz

III.

     S ohledem na výše uvedené skutečnosti je navrhovatel přesvědčen, že zjištění výsledků voleb resp. sčítání hlasů ve všech volebních okrscích (č. 1 až č. 11) ve městě Čelákovice neproběhlo v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a výsledek voleb ve městě Čelákovice, vyhlášený registračním úřadem zveřejněním Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva města Čelákovic z tohoto důvodu neodpovídá skutečným výsledkům voleb v Čelákovicích dle odevzdaných hlasovacích lístků, tedy že počty odevzdaných platných hlasů neodpovídají vyhlášeným výsledkům voleb, a proto navrhuje, aby krajský soud usnesením rozhodl o neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Čelákovic, konaných dne 15. a 16. 10. 2010 a o neplatnosti volby kandidátů, zvolených do Zastupitelstva města Čelákovic, ve volbách konaných dne 15. a 16. 10. 2010.

 

Za Sdružení nezávislých kandidátů-Evropští demokraté – jména a podpisy:

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vyjádření Petra Petříka

(Pavel Fišera, 10. 11. 2010 15:03)

[url=http://www.celakovice.org/file/107/vyjadreni-na-neplatnost-petrik.pdf] Vyjádření Petra Petříka[/url]

Čelákovické zrcadlo

(Mirek Iglo, 3. 11. 2010 14:10)

Zřejmě to SNK Evropští demokraté nemysleli až tak moc vážně s návrhem na opakování voleb neboť některé kroky jejich představitelů naznačují přípravu na práci v opozici.Velmi zajímavé může být zřízení internetových stránek www.celakovickezrcadlo.cz
které jsou zatím jen s malým obsahem a také s diskuzním forem do kterého nikdo nepřispívá.Nevím zda to zrcadlo budou nastavovat také sobě, protože návrh na neplatnost voleb je zkutečně neskutečná věc. Něco takového bych očekával od začátečníků, ale uvedená strana má ve svém středu několik starých matadorů čelákovického veřejného života a o to je to horší.Sledujte prosím co v čelákovickém zrdcadle bude zveřejňováno. Bude to jistě opět velký zážitek.

S přáním optimismu
Mirek Iglo

Re: Čelákovické zrcadlo

(Helena Zvolská, 3. 11. 2010 14:41)

No ono se těžko říká "Nechte nás dohrabat tunel a zamaskovat díru", žaloba na výsledek voleb i s těmi nesmysly okolo přecejen vypadá o něco lépe - tedy pro nezasvěcené...

Re: Čelákovické zrcadlo

(Karolína, 3. 11. 2010 19:59)

Opradu zajímavé stránky p. Rýdla... jen v úvodu chybí slovíčko "Narcisovo"... celakovicke zrcadlo

smyslu žaloby nevěří ani její autoři

(Mirek Iglo, 28. 10. 2010 11:00)

upřímě se divím straně SNK Evropští Demokraté, že má odvahu něco takového napsat. Prý mohlo dojít k záměně při počítání hlasů a to co mělo dostat jedno SNK dostalo druhé. Má to však jeden háček. SNK Naše Čelákovice neměla ve volebních komisích své lidi a tak by se dalo očekávat, že spíše můžeme být my ti poškození. Stěžují si, že v okrsků č.10 měla jejich strana citelně málo hlasů. To není nic divného, neboť v našem případě to je jinde zaznamenáno také a někde tak máme minimum a jinde výrazně více.V okrsku bydlí 4 lidé z kandidátky NAŠE Čelákovice a z kandidátky SNK Evropští demokraté nikdo.Podíval jsem se i na předcházející volby v r.2002 a v r.2006 a tam obě sdružení kandidovala přibližně s podobnou sestavou ( případně pod trochu jiným jménem ) a jak to tehdy dopadlo ?

r.2002 sdružení nezávislých 228 hlasů a 7,13% Čelákovická změna 841 hlasů a 26,28 %
r.2006 SNK Evropští demokraté 280 hlasů a 6,82% Čelákovická změna 608 hlasů a 14,82 %
r.2010 SNK Evropští demokraté 369 hlasů a 6,28 % SNK NAŠE Čelákovice 1075 hlasů a 18,30 %

Myslím, že mohou být rádi neboť dostali v okrsku č.10 nejvíc hlasů v historii jejich volební účasti. Stěžují si, že mohlo docházet k záměně SNK Evropští demokraté a SNK NAŠE Čelákovice.Nepamatuji se, že by si stěžovali v r.2006 když ve volbách kandidovalo SNK PRO Č !!! Určitý výkyv v r. 2006 způsobil předvolební tah mých oponentů, kteří se na zastupitelstvu dohodli, že na mne město Čelákovice podá žalobu pro vydírání.No mohou se usnést na lacjaké hlouposti a kasa města to zaplatila jako mnoho podobných nesmyslů. Přirozeně jsem byl vyšetřujícími orgány okamžitě obvinění zbaven, ale není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu a tak mne někteří lidé nevolili a do zvolení mě pak těch pár hlasů notně chybělo a myslím i celé naší koalici. Moje obvinění z vyděračství bylo citováno v zápise z jednání ZM a také ve Zpravodaji města Čelákovice.To, že obvinění bylo nesmyslné již nikde uvedeno nebylo a nikdo se ani neomluvil. Podobně to vidím dnes. Podali žalobu a jak výše uvedená čísla jasně ukazují , nemohou této žalobě věřit ani její autoři.
Chtějí škodit a neumějí se smířit s prohrou. V roce 2006 jsme prohráli úplně stejným rozdílem. Nikoho z nás ani nenapadlo podávat nějakou žalobu. Možná by jsme byli úspěšní, neboť po mnohých zkušenostech vím, že kredo některých lidí na straně tehdejších vítězů není příliš čisté ( viz výběrová řízení , hlasování ve střetu zájmu, prodeje pod cenu, smlouvy za které není nutné zaplatit atd ).
Jsem přesvědčený, že soud se nenechá vlákat do tak nesmyslně vytvořené pasti a vše jasně posoudí a žádost zamítne. Škoda jen, že bude pokračovat ta vláda tmy až do konečného výroku soudu.

Přeji všem hodně optimismu a spravedlivý závěr volebního maratonu.

Mirek Iglo

Re: smyslu žaloby nevěří ani její autoři

(Helena Zvolská, 29. 10. 2010 22:21)

Nemohu zde nevzpomenout - byť to možná není zcela dle společenských pravidel - jeden, dnes již slavný, citát z filmu Černí baroni: "...Chce se mi zvracet!". A nebo ještě lépe jeden z dílny oblíbených českých komiků, který začíná slovy: "Ivánku, kamaráde..."...
Páně Klicperovi nestačí, že celé město ví o jeho volebním tanečku, jehož výsledkem bylo, že "demokraticky" obsáhl se svou partou HIC hned 3 místní volební strany/skupiny a ještě u toho stihl vlézt jako člen do čtvrté. A když ani to nebylo dost na zachování zdánlivě neprodyšně obklíčených pozic, vymýšlí si takový nesmysl jako je zpochybnění voleb. Chce se mi připomenout ještě jedno známe rčení - tentokrát myslím to, jak zloděj křičí "chyťte zloděje"... Ale neudělám to... Někdo by to třeba mohl špatně pochopit...

Re: Re: smyslu žaloby nevěří ani její autoři

(Jan Topinka, 1. 11. 2010 18:11)

Paní Zvolská, já myslím, že na pana starostu "and his boys" platí ještě lépe citát z kultovní písně Pražského výběru Snaživec"...jedněmi dveřmi ho vykážou, už druhými se vrací..."

Re: Re: Re: smyslu žaloby nevěří ani její autoři

(Helena Zvolská, 3. 11. 2010 14:37)

Mno a nebo tento popis živočicha - ten je také poměrně trefný ;-) http://cs.wikipedia.org/wiki/Nezmar_hn%C4%9Bd%C3%BD

žalobník

(Láďa, 30. 10. 2010 18:20)

Tak pan soudce z lidu (K. Turek) podal stížnost na volby k soudu. Pokud stejně u soudu jako v tomto podání mu radí pan Klicpera, tak má pan ministr pravdu, jinými slovy řečeno, že škoda vyhozených peněz za takovéto "soudce". Tak se naskýtá otázka, zda by nebylo vhodné od napadených členů a zapisovatelů volebních komisí podat na podavatele stížnosti za urážku a pomluvu trestní oznámení?

Re: žalobník

(Jitka Novotná, 1. 11. 2010 19:50)

Níže uvedený text jsem zkopírovala z diskusního fora na městských stránkách :
otištěno se souhlasem autorky pí.Petráškové
Dobrý den,
jakožto člen volební komise okrsku č.6, která zasedala v KD, mi to nedalo a přečetla jsem si onu žalobu. Po její přečtení mne zavalil pocit vzteku, zděšení, ale bohužel i smutku. Ze zapisovatelek, a vlastně i ze samotných členů komisí, tam žalobce udělal, s prominutím, úplné pitomce, co nedokážou číst a ani se mezi sebou dorozumívat. Ráda bych uvedla na pravou míru, jakým způsobem se hlásily hlasy pro strany i pro členy. Nehlásilo se jméno strany, ani zkratka, hlásilo se číslo strany a případně kandidát/i, ještě musím podotknout, že šestičlenná komise byla rozdělena na dvě party po třech lidech, jeden zapisoval výsledky, druhý hlásil a třetí všechna uvedená fakta kontroloval. Myslím si a troufám si tvrdit, že by se členové komisí měli tomuto lživému prohlášení postavit a obhájit jejich práci. Nehledě na to, že každá strana měla v komisích různé zástupce. Je na každém člověku, jak se k tomuto postaví a jaký si na to udělá názor, já si myslím, že v tomto městě přestávají fungovat veškerá pravidla, nejen slušného chování, ale i všechny zákony. Lidé si dělají absolutně co chtějí a jestli soud tuto žalobu nezamítne, tak přestávám věřit ve spravedlnost. Občané Čelákovic si sami zvolili své zástupce, ale "někdo" se s tím jednoduše nedokáže smířit. Do očí bijící je fakt, že se na radnici něco dít musí, proč by jinak toto všechno vzniklo? Souhlasím s tvrzením p.Pátka hned v úvodu. Otázkou zůstavá, co se s tím dá dělat? Jak tomu zabránit a jak vrátit do města Čelákovice spravedlnost, slušné chování ve vedení města a chuť udělat něco pro ostatní a ne si jen nahrabat do vlastní kapsy?

Re: Re: žalobník

(Karolína, 2. 11. 2010 15:23)

Děkuji paní Petráškové, moc krásně jste to napsala... a ještě krásněji jste "utřela" pana "zastavku"...