Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proběhla ustavující schůze OS NAŠE Čelákovice

23. 2. 2009

Dne 24.10. 2008 bylo založeno občanské sdružení NAŠE Čelákovice registrací u Ministerstva vnitra ČR. Valnou hromadou svolanou přípravným výborem byl završen proces ustavení orgánů občanského sdružení (dále o.s.).

 • Byli registrováni zakládající členové o.s..
 • Byl zvolen výbor o.s. ve složení:

  předseda: Ing.Pavel Fišera, členové: Ing. Alena Neumanová, Helena Babická, Marie Babická, Ing. Pavel Chalupa

 • Byl přijat nový člen o.s., současný počet členů o.s. je devět. 

 • Členská schůze přijala stanovy o.s.

 • Členská schůze přijala následující

  "Programové prohlášení"

Členové občanského sdružení považují současný styl rozvoje města a způsob jeho správy za dlouhodobě neudržitelný. Velmi smutné je srovnání s okolními městy, která dokázala vytěžit z integrace do evropské unie zavedením moderních způsobů řízení správy města. Členové OS se nedokáží se současným vývojem smířit, nechtějí se „stydět“ zato, že žijí v Čelákovicích a svou prací chtějí přispět ke zlepšení situace. Chtějí pomáhat tam, kde síly, znalosti nebo schopnosti představitelů města končí.

OS si klade za cíl být partnerem města, nikoliv destruktivní opozicí, být konstruktivním kritikem a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu.

Mottem sdružení je naplnění sloganu: Naše Čelákovice – moderní evropské město

OS chce přispět ke zkvalitnění života v našem městě, a to zejména:

 •  v oblasti kvality ovzduší (omezení prašnosti, omezení škodlivých emisí, snižování hluku,…),
 • v oblasti veřejné zeleně a údržby vzhledu města (kácení a výsadba stromů, revitalizace zeleně, sekání trávníků, úklidu a údržbě města, zpracování generelu zeleně,…),
 • v oblasti dopravy v Čelákovicích a okolí (nádraží a zastávky, parkování, lávka přes Labe, obchvat, zpracování generelu dopravy s cílem zvýšení bezpečnosti a nalezení dopravního řešení přátelského i k chodcům),

Jakými prostředky chceme dosáhnout těchto cílů?

 • podporou implementace systému řízení kvality veřejné správy (MA-21) která mj. znamená:
  • zlepšení fungování občanské společnosti
  • sdílení informací (pro všechny občany tak, aby mohlo být rozhodování transparentní - např. o likvidaci zeleně nebo jejím ošetření)
 • seznamováním s příklady dobré praxe uplatňované v jiných městech
 • podporou zpracování dlouhodobého plánu trvale udržitelného rozvoje města
 • zapojením Čelákovic do Národní sítě zdravých měst (NSZM)
 • spoluprací s ekologickými organizacemi a dalšími OS podobného zaměření
 • měřením emisí (dlouhodobé, pravidelné), zapojení do procesů EIA a dalších
 • partnerstvím s městem a spoluprací s jeho představiteli a úředníky.

 

Občanské sdružení je otevřeno spolupráci se všemi, kteří se jako my domnívají, že kvalitu života ve městě nevytváří pouze nově opravené chodníky. S každým takovým občanem uvítáme dlouhodobou spolupráci na naplnění našich cílů.

 

 • na závěr členské schůze bylo diskutováno především další směřování OS a úkoly na nejbližšší období, mj. příprava semináře o rizicích znečištěného životního prostředí s důrazem na životní prostředí v Čelákovicích. Seminář bude zorganizován po vyhodnocení orientačního měření kvality ovzduší (prašnost, rakovinotvorné látky)
 • Výbor Sdružení děkuje Městskému muzeu Čelákovice za poskytnutí důstojných prostor pro jednání.
 • parafovaný zápis z ustavující členské schůze.

 

Pavel Fišera, předseda o.s. NAŠE Čelákovice