Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reakce na článek zveřejněný ve zpravodaji města

23. 9. 2013

K článku radního města pana Luboše Rýdla, ohledně změn ve vedení Q-BYT, zveřejněném v
září ve zpravodaji města


Přestože je v článku uvedeno, že ke změnám došlo po projednání v bloku 16 zastupitelů, Valná
hromada byla svolána bezdůvodně mimořádně bez pozvání stávajících členů DR a ředitele QBYTu,
čímž byly porušeny stanovy společnosti. O odvolání z DR jsme dosud nebyli novými
jednateli řádně, opět dle stanov, vyrozuměni, natož aby nám bylo řečeno proč k našemu odvolání,
ale i k odvolání jednatelů,došlo. K nepravdivému tvrzení, že stávajícím vedením nebyla
uskutečňována aktivní politika v tepelném hospodářství a v oblasti bytové uvádíme následující. Za
tohoto vedení byly nově vytvořeny rezervní fondy v Q-BYTu. K 31.12.2012 byl stav ve fondu
obnovy kotelen 2.346.138 Kč a ve statutárním fondu 600.000 Kč. Na VH 6.1.2011 byla zadána
příprava rekonstrukce kotelen K6 a K8. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce kotelny K8 v
Komenského ulici. Byl zpracován a VH dne 28.6.2012 schválen program obnovy kotelen. Přestože
byla na období letošních prázdnin připravena rekonstrukce kotelny K6 v Rumunské , bohužel
nedošlo k její realizaci.
V bytové oblasti byly od 1.1.2013 zavedeny jasné zásady pro vymáhání dlužného nájemného včetně
služeb, a stanovena kauce při přidělení bytu. Pokud se uskuteční privatizace bytů způsobí v
budoucnu propad příjmů města, což nepovažujeme za úspěšné a smysluplné jednání.
Z jednání DR, která se scházela pravidelně každý měsíc, byly zápisy pořizovány a předávány na
město. Zároveň byly i v podkladovém materiálu č. 3 pro Valnou hromadu 10.6.2013.


Petr Polnický – bývalý předseda DR
Miloš Choura – bývalý člen DR
Stanislav Jonáš – bývalý člen DR