Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní podnik Povodí Labe v těchto dnech kácí stromy v povodí Výmoly

9. 3. 2011

Státní podnik Povodí Labe v těchto dnech kácí stromy v povodí Výmoly

Tento týden bylo zahájeno rozsáhlé mýcení porostů potoční nivy potoka Výmoly v Sedlčánkách. Na místním šetření svolaném pracovníky státního podniku Povodí Labe bylo navrženo ke kácení přes 130 kusů vzrostlých dřevin (převážně topolů) v doprovodném porostu potoka. Kácení bylo účastníky šetření odůvodněno špatným zdravotním stavem dřevin a problémy, které jsou tímto způsobeny (vývraty do toku, ohrožení nemovitostí a osob). Viz. fotogalerie.

Břehové porosty Výmoly jsou vedeny jako významný krajinný prvek a jsou součástí nadregionálního biokoridoru a některé pozemky, kde se zasahuje, spadají také do vlastnictví města Čelákovice. Proto požádali členové komise pro životní prostředí starostu města, aby se obrátil za Město Čelákovice na ORP Brandýs nad Labem, aby celou situaci řešil jako zásah do významného krajinného prvku s tím, že bude dle zákona požadováno biologické hodnocení (§ 67 zákona č. 114/1992 Sb.) i s řešením konkrétní výsadby (obnova) porostů. Toto opatření by mělo být dáno žadateli o kácení závazným rozhodnutím (souhlasem). Na nesrovnalosti v řízení byla také členkou našeho sdružení upozorněna Česká inspekce životního prostředí.

Komise pro životní prostředí nebyla oficiálně přizvána k probíhajícímu řízení, a tak se nám nedaří zatím získat veškeré podklady, které by měly být k dispozici na Odboru životního prostředí a na MěÚ Brandýs n.L.

Osobně jsem velmi znepokojen s průběhem celé akce a budu za komisi požadovat nápravu, aby se podobná situace nemohla opakovat.

Další informace Vám mohou poskytnout pracovnice OŽP pí Z. Mutínska (zuzana.mutinska@celakovice.cz, tel. 326 929 129), Ing. J. Čechurová (jaroslava.cechurova@celakovice.cz, tel. 326 929 127 ), pracovník s.p. Povodí Labe p. J. Moucha (mouchaj@pla.cz, tel. 326 902 355, mobil 606 626 724) a pracovník MěÚ Brandýs n. L. Ing. Martin Vošta, Ph.D. (martin.vosta@brandysko.cz, tel. 221 621 457), kteří se k případu vyjadřovali.

RNDr. P. Petřík, Ph.D., předseda komise pro životní prostředí města Čelákovic

 

Náhledy fotografií ze složky Povodí Labe

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

spartak

(Dr. Marek, 8. 3. 2011 16:39)

Vážení,
jen jste mne oba utvrdili v názoru, že ve jmenované kauze Spartak něco hodně zapáchá. Zmizí největší a nejkrásnější strom u Labe, a Vám postačí vysvětlení, které jste dostali. Postavte viníka do latě..Vypadá to, že máte z něčeho-někoho strach... Nejste hloupí, musí Vám být jasné, komu odstranění stromu posloužilo. Z nějakého důvodu jste si nasadili klapky na oči. A podle vysvětlení pí.Zvolské a páně Petříka chápu správně, že když se něco pokácí, okamžitě se to stává minulostí a celému sdružení je to jedno, protože se hledí do budoucnosti ? Funguje to tak v tomto případě, nebo pokaždé? Nechápu, jak chcete podobným případům předcházet. Oni to snad ti, kteří chtějí tajně mýtit, troubí rozhlasem po městě? Chodíte jim snad k tomu po nocích svítit? Máte to podivně nastavené, viníky byste se měli snažit vždycky vypátrat a zveřejnit, aby to podobné živly od úmyslů odradilo. A ne n
ad tím mávnout rukou, že čo bolo to bolo...To, že pí. Zvolská strom obrečí, je k ničemu, z jejích slz nový nevyroste. Pochopil jsem její reakci jako ucházející divadelní etudu, možná bude dobrá herečka, ale s ochranou stromů to bude slabší. Projevovat se jako fanatik není k ničemu, když účel nesvětí prostředky.
Nechápu pak smysl celého Vašeho sdružení, ať existujete, nebo ne, je to stejný. Takže viníci nemají čisté svědomí, ale prochází jim to vesele, pane Petříku, a na kvalitě spánku jim to nijak neubírá. Ale Vám se možná spí hůř, že pane doktore, to je holt politika. Vykrucovat, to se umíte oba hezky, ale není to pak jen takové ˇ"šňabáníˇ po netu, pí. Zvolská? Nebo snad můžete doložit podrobný přehled Vašich bohulibých počinů, kolika přesně kácení stromů jste dokázali zabránit? To by zajímalo jistě všechny, kdo sem zabloudí. Tak se mi zdá, že skutek utek, práce žádná, řečí mnoho, že? Budu se těšit na krátký věcný seznam bez zbytečných vytáček. Děkuji za prostor

Re: spartak

(Pavel Fišera, 9. 3. 2011 10:35)

Vážený pane Marku.
Takových štěkalů jako Vy potkávám(e) spousty. Co konkrétního jste tedy Vy osobně učinil? V jaké organizaci se angažujete a čeho jste dosáhl? O ničem nevím :(.

Vaše osobní možnosti zajistit potrestání viníka pokácení uvedeného stromu jsou naprosto shodné s možnostmi OS a jeho členů. Co pro to tedy uděláte?

Nemám žádnou další potřebu zde nějak obhajovat činnost našeho sdružení - naším cílem je nastavit sytém tak, aby k takovýmto případům již v Čelákovicích nedocházelo. Přijďte mezi nás, představte nám svoji vizi, ochotu a možnosti pracovat pro naplnění cílů OS, budete vítán stejně tak jako každý, kdo je ochoten přiložit ruce ke skutečnému dílu. A věřte, že takových je skutečně málo!

S pozdravem
Pavel Fišera

Re: spartak

(Petr Petřík, 10. 3. 2011 23:13)

Mám zásadu, že na anonymy neodpovídám, ale dělám výjimku, když takový poškozuje i někoho jiného než mě.

Předně, případ diskutovaného topolu na pozemku TJ Spartak podle mých informací šetřila policie. Budu vděčný, když nás "Dr. Marek" seznámí s výsledky tohoto šetření, protože se o osud stromu evidentně podrobně zajímá.

Konečně paradoxní je pro mne, že "Dr. Marek" nás nepovažuje za hloupé...

Tato stránka vznikla kvůli podání informací občanům kvůli kácení dřevin ve významném krajinném prvku Výmola. Prosím o respektování vyjadřování k tématu.

Vysvětlení?

(Dr.Marek, 1. 3. 2011 16:31)

Paní Zvolská,
všiml jsem si, že právě Vy se nejvíce exponujete ohledně stromů v Čelákovicích. Co Vy jste udělala pro vyšetření "vraždy" nádherného monumentálního stromu na místě, kde teď stojí úplně nové hřiště Spartaku? No nic jste neudělala. Ticho po pěšině. Komu strom překážel? Vy to víte, že? Žeby nějaké držhubné pro "Naše" Čelákovice? Asi politika. Měl jsem Vás za někoho jiného, paní Zvolská. Až k Vám přijede TV, budete asi tvrdit, že tam nikdy žádný strom nestál. Protože pro Vás je nejspíš výhodné v tomhle případě mlčet. Toto je zajímavé téma a moc. Třeba pro Soukromá dramata. Tak si začnete připravovat odpovědi, paní Zvolská. Rád si Vás v TV zase poslechnu. Přijde mi, že máte dvojí metr. Když se Vám to hodí, stromy bráníte, když ne, tak mlčíte. A to celé Vaše sdružení taky. Jak ryby v Labi. V kauze aleje u malého tunýlku Vás zajímalo pouze to, kam prý mizí dřevo. U podříznutéh
o stromu Spartaku Vás nezajímá už ani to dřevo. Že jste tu TV v tomto případě nezavolala sama? Na tohle na Nově čekají. Po tom jen skočí.
Paní Zvolská, píšete knížky, dávám tip na detektivku "Záhada zmizelého stromu" alias "Vražda Ve Vrbí". Překvapte mne, paní spisovatelko. Budu se těšit na první výtisk, kde se konečně dozvím, kdo je vrah. Svolejte tiskovku, ať se to dozví celé Čelákovice. Vy se přece tak ráda posloucháte.
Paní Zvolská,již tu nebydlím, ale tohle město mám rád. Očekávám, že se k tomu postavíte čelem. Vídal jsem Vás ve vlaku, zajdu do Muzea strašidel, možná uvážím i cestu do KD, kde mi jistě rádi odpoví dva zastupitelé za Vaše sdružení, Váš předseda, nebo snad Vy osobně, paní Zvolská? Jsem zvědav, jak tohle zůstane dlouho zveřejněno a zda mi zde vůbec někdo odpoví.
Dr. Marek

Re: Vysvětlení?

(Helena Babická-Zvolská, 1. 3. 2011 20:05)

Vážený pane Marku (záměrně nepíši milý, protože milý tedy na mě opravdu nejste),
nevidím důvod, proč bych Vám neodpověděla. Nevím, čím jsem si zasloužila, že Vám tak moc ležím v žaludku - byť je mi to v podstatě úplně jedno. Je zajímavé, že se navážíte zrovně do mě, s čímž by každý, kdo v této cause (a causa to skutečně byla) hrál nějakou roli, souhlasil. Já se Vám ani moc nedivím, že se vztekáte, jen se divím, že si dříve nezjistíte fakta, než se začnete vztekat. Ale i to svým způsobem chápu, neboť i touto praxí jsem si kdysi, na začátku svého ekologického "aktivismu", prošla...
Jak jsem řekla, nedivím se Vašim pocitům, protože já se vztekala také a dlouho - a marně. Akorát je mi divné, že jste si zmizení stromu všiml až teď. Strom byl pokácen už před delší dobou. Nejdříve se vztekalo celé naše sdružení a dokonce a ve výjimečné shodě s námi i OŽP, v čele s paní Mutínskou, ba co víc i za podpory pana Rýdla (což bylo pro mě osobně velmi překvapivé...). Kolem tohoto stromu se vedly sáhodlouhé debaty se Spartakem, a to všemi směry tohoto trojúhelníku. Ve hře bylo ponechání stromu kde je (byť po necitlivém zásahu na něm už nebylo moc co zachraňovat), pak se mluvilo i o náhradní výsadbě. Pokud já vím, byli jsme všichni proti a přesto jednoho dne strom prostě zmizel. Toho dne jsem se vztekala zhruba tak jako Vy, akorát jsem přitom neřvala na někoho, kde proti tomu bojoval seč mohl a se vší skromností možná i nejvíc. Neřeknu Vám, kdo je za to zodpovědný, protože v tomto případě to opravdu a upřímně nevím. Zkustě se poptat na úřadě na OŽP. Strom je pryč a nikdo ho tam nevrátí (stejně jako vrba u slepého ramene nebo skupina stromů kolem vodárny a mlýna a alej na Káranské straně Labe, stromy kolem Výmoly, vrby u potoka u Kulturáku a další a další...). Ani kdybych vlastnoručně popravila viníky, nic se už na tom nezmění. Možná bych se v tom měla dál rýpat a hledat kdo je za to zodpovědný, ale já se radši snažím namířit energii tam, kde ještě mám co zachránit. A věřte, že takových "kousků" je tady ještě dost. Věřte nebo ne, já každý strom vnímám jako živého tvora, nejen jako něco, co vytváří krajinu, v níž žiji. A byť je to možná i přehnané, skoro každý padlý strom obrečím a za jeden každý bojuji jak mohu. A kdybych se nebála, že už budu opravdu patetická, dodala bych ještě: "a pak za to ještě poslouchám takové zaujaté bláboly, jako jsou ty od Vás", ale nedodám to, protože tohle mě na tom všem mrzí asi úplně nejméně...
Upřímně - a to nemyslím ironicky - bych místo Vašeho šňabání po internetu ocenila, kdybyste nám napříště pomohl stromy chránit, když Vám na nich záleží, a klidně i tou televizí, pokud máte kontakty na jiné pořady než my. Oceníme každého člověka, kterému na životním prostředí v tomto městě záleží a každý způsob, který funguje. Věřte, že je nás "ochránců" pořád jako do mariáše a podle toho to také vypadá. Ale všichni děláme, co je v našich silách. Doporučila bych Vám totéž a i přes Vaše výpady proti mé osobě Vás v tom boji ráda uvidím (pokud ovšem nejste agent "druhé strany", který dodnes nerozdýchal mé vystoupení v TV a potřebuje si upustit páru, čemuž bych se v Čelákovicích po tom všem co tady minulá garnitura předvedla a předvádí, ani nedivila). Aktuálně by se nám například hodil někdo, kdo by dokázal srovnat do latě Povodí Labe, které se tady chová jako Měsíční krajina s.r.o.
S pozdravem a přáním bojovnosti na místech, kde to může něčemu pomoci,
Helena Zvolská

Re: Vysvětlení?

(Petr Petřík, 3. 3. 2011 16:36)

Reaguji na příspěvek podepsaný jako "Dr. Marek". Nerozumím tomu, proč se v příspěvku pisatel(ka) tak naváží do naší členky a do našeho sdružení, které přitom na řadu případů kolem kácení stromů ve městě upozornilo. Co se týče zmíněného nezákonného odstranění topolu na pozemku TJ Spartak, tak na můj dotaz, jak dopadlo šetření PČR, mi vedoucí OŽP sdělila, že město není účastníkem řízení, které je vedeno úřadem III. stupně na MěÚ Brandýs nad Labem-St.Boleslav. Sám jsem po výsledku šetření dál nepátral, protože ten strom to bohužel už nezachrání a viníci jistě nemají čisté svědomí... Věřte, že je lepší soustředit se na budoucnost a předcházet podobným případům a o to se snažíme i na komisi pro životní prostředí. Zdraví Petr Petřík

kácení včera dnes a zítra

(Helena Zvolská, 22. 2. 2011 10:11)

Dovoluji si přispět do diskuse o Výmole a rozšířit ji na zvěrstvo, které se děje kolem Labe a nebere konce (netýká se jen Čelákovic).
Nemám nic proti CK pořádkům, naopak, kdyby naši páni poslanci přestali "vynalézat kolo" a převzali některé praxí prověřené zákony, udělali by nejlépe. Nicméně dovolui si podotknout jistý rozdíl v podmínkách. V oněch ekologicky veselejších dobách byly řeky v přirozených řečištích a tudíž neměly tendenci se do nich vracet. Ze stejného důvodu -přirozeného proudění vody - také tolik nehrozilo podmáčení atd, což není případ uměle vybagrovaných řečišt v místech, kde se vodě být prostě nechce. Zároveň dříve mělo ptactvo a drobná zvěř desítky a stovky jiných míst, kde se dalo hnízdit či zimovat. A v neposlední řadě nebyl prostý občan tak zabetonovaný a závislý nakaždém trsu trávy a stromu, který mu úřady milostivě nezlikvidují. Chápu sice, že například topoly jsou krátkověké, nicméně slouží jako větrolamy a jako významný prvek, který vytváří polabský ráz krajiny. Bez nich jsme tady jako na "Vítrholci" a koukat se na to také moc nedá.
Když se podíváte od Výmoly směr Mochov, uvidíte dříve nebo později nevzhlednou holinu v místech, kde bývala docela hezká krajina, kam se člověk mohl jít projít. Taktéž ve směru od Zdymadel na Káraný. Tam dnes už není jediný strom a pohled přes Labe v podstatě z celého území Čelákovic je - promiňte - opravdu k pozvracení. Naproti přes Labe od tenisových kurtů bývala místa, kam jsem si jako malá chodila hrát. Dnes je tam opět holina. Ještě minulý týden jsem tam pozorovala během náhodné procházky 15 druhů ptáků, skupinku muštelek, nutrie a několik druhů kachen a potápek. Zajímalo by mne, kam všechna tato zvěř odejde, obávám se, že do věčných lovišť. Jistý pan Moucha z Povodí Labe, který kromě toho že je arogantní, také nezná zákonné postupy pro kácení /nebo na ně kašle?/, si zjevně vzal za cíl udělat nám tady měsíční krajinu, stejně jako příslušné orgány životního prostředí. Nejhrorší na tom všem je, že náš úřad, který by měl životní prostředí chránit, na něj zvysoka kašle, a to už léta (jistě, chápu, že Káraný nepatří pod Čelákovice, ale vzhledem k tomu, že například elektrárna na Zdymadlech lidem znemožňuje (zničila...) jediné místo, kudy se dá jít za trochou přírody,myslím, že zajímat by to OŽP mělo, namísto toho nám o ní jako občanům nikdo ani neřekl). A víte co? Mě už to přestalo bavit a chystám se podniknout příslušné kroky. A když se nic nezmění, tak mě napadá, že Čelákovice už nebyly dlouho v televizi ;)

Kácení stromů podél toku Výmoly

(Jakub Procházka, 21. 2. 2011 15:21)

Kácení stromů nezačalo tento týden, ale již nejméně od začátku minulého týdne, t.j. od 14.2.. Faktem je, že topoly jsou přestárlé a nebezpečí pádu poškozených stromů se rok od roku zvyšuje. Velká voda narušuje písčité břehy a měnící se tok podemílá stromy v blízkosti nebo na okraji koryta. Pak stačí trochu silnější vítr a stromy se poroučí k zemi.
Mám zato, že již, a možná jen, za Rakouska-Uherska bylo stanoveno, že blíže než 5 metrů od vodního koryta nesmí být vysazen strom aby nenarušoval břeh, ale aby jej naopak zpevňoval tenkými kořeny. Současně má být okolí koryta toku udžováno zartavněné, pravidelně vysekávané, aby hustý drn zpevňoval břehy a zabránil erozi břehů při vyšší hladině vody.
S obnovou stromů v okolí Výmoly vzásadě souhlasím. Je dle mého názoru potřebná. Otázkou zůstává jen zda právě prováděná činnost je tím nejlepším řešením.

Re: Kácení stromů podél toku Výmoly

(Petr Petřík, 21. 2. 2011 16:11)

Dobrý den, pane Procházko. Příspěvek jsem měl připravený už z minulého týdne, ale ověřoval jsem si ještě nějaké věci, a tak se objevil s nějakým zpožděním.

Neznám, co bylo stanoveno za c.k. mocnářství, ale to, co píšete o zpevnění břehů bych mohl napsat i o stromech, a ještě přidat, že strom nabízí biotop např. pro ptactvo. Předpokládám, že si nemyslíte, že bychom teď měli všude podél vodních koryt vytínat stromy do vzdálenosti 5 m a pravidelně vysekávat břehy!? Přidejte k tomu ještě narovnávání toků a máme tady tzv. meliorace, které poničily naši krajinu v minulých 50 letech tak, že se urychlil odtok z krajiny a k erozi dochází mnohem rychleji.

Obnovu stromů na pozemcích města by měla posoudit komise pro životní prostředí, která se ale k zásahu do zákonem vymezeného VKP, ani nemohla vyjádřit.