Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strategický plán - Pozvánka na veřejné setkání

2. 5. 2011

Dobrý den, zveme Vás na veřejné setkání s občany, které je součástí příprav
Strategického plánu Čelákovic.

Kdy: ve středu 4. května od 18:00
Kde: v Kulturním domě Čelákovice


Na programu večera bude prezentace výsledků dotazníkového šetření, jejich
další zpracování přítomnými občany a řešení aktuálních problémů města.


Od 17 hodin začíná v Kulturním domě vernisáž obrazů ze soutěže místních
dětí, žáků a studentů na téma "Město mých snů".

 

Vaše OS.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

shrnutí veřejného setkání 4.5. mým pohledem

(Petr Petřík, 8. 5. 2011 9:42)

Byl jsem mile překvapen hojnou účastí a profesionální přípravou celé akce. Rozestavění stolů umožňovalo vytvoření diskusních skupin, později i tematicky zaměřených. Na každém stole ležely i výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v březnu. Bylo by dobré, pokud by se toto shrnutí objevilo i na stránkách města, protože se v něm najde řada zajímavého. Vybírám několik věcí pro mne tematicky nejbližších.

Pro mne bylo asi největším překvapením, že jako největší negativum života pro Čelákovice vnímáme problém s parkováním (50 % dotazovaných, 1/10 adresně uvedla nádraží ČD). Vedle motorizovaných obyvatel by se ale nemělo zapomínat i na pěší a cyklisty, k nimž se vyjádřila 38 % dotazovaných, kterým chybí provázané cyklostezky po městě a stojany na kola. Ve městě jich je opravdu málo, což je velká výzva a v moderních obcích mají právě pěší a cyklisté navrch nad auty.

Alarmující pro mne byla 61% nespokojenost obyvatel se stavem resp. péčí o veřejná prostranství (rozhodně spokojeno bylo pouhé 1 %). Zhruba polovina požadovala jak více košů na odpadky, tak na psí výkaly i lepší péči a úklid chodníků. Lepší péči a obnovu zeleně chce asi třetina dotazovaných. U diskusních stolů zaznívaly časté výtky k práci Technických služeb, příspěvkové organizace města.

Ne překvapivé bylo pro mne, že jako největší hrozbu vnímáme možnou výstavbu paroplynové elektrárny Mochov (67 %) a daleko za nimi je 37 % obávajících se znečištění ovzduší (ze 75 % byly uváděny dva největší podniky patřící mezi velké zdroje znečišťování). Za komisi pro životní prostředí snad mohu prozradit, že se nám podařila navázat spolupráci s Kovohutěmi (viz zápisy z komise na webu města). Stejně tak pro mne málo překvapivá byla také obava ze znečištění Labe (23 %), kterou opět řešíme v komisi ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje.

Právě s těmito věcmi souvisí fakt, že asi 1/4 respondentů vnímá negativně stav životního prostředí ve městě a pouze 5 % si myslí, že životní prostředí není nijak ohroženo.

Potěšilo mne ale, že asi 2/3 dotazovaných chce mít Čelákovice do budoucna jako město zeleně a čistého životního prostředí.

Děkuji všem, kteří přišli.

Petr Petřík

Setkání s občany je třeba opakovat častěji

(Mirek Iglo, 6. 5. 2011 7:15)

Setkání občanů Čelákovic nad budoucností města přineslo mnoho zajímavého. Pro mne byla nejdůležitější skutečnost, že se měli možnost potkat lidé se zájmem o veřejné dění.Často se potkáváme s lidmi, kteří s námi mají společné zájmy a my to nevíme. Dnes po setkání vím, že až potkám diskutéra od mého stolu, rád jej pozdravím a popovídám si.
Setkání bylo řízeno profesionálem se zkušenostmi z podobných akcí,mělo spád a již jsem zvědavý na zveřejnění výsledků. Opět se rodily nové myšlenky a nebyly to jen cíle co by se mělo udělat, ale i řešení jak cílů dosáhnout.Trochu jsem byl na rozpacích když jsem slyšel vyhodnocení dotazníkového šetření. Lidé v dotaznících označili největší zdroje znečištění životního prostředí a jak jinak většinou uvedli Kovohutě a TOS. Název TOS je desítky let v Čelákovicích užívaný, ale dnes již je třeba rozlišovat TOS a TOS-MET.Bylo mi líto ředitele firmy TOS, když za znečišťovatele byla označena firma, která si to nezaslouží. Zdrojem znečištění je slévárna TOS-MET a vedení města bude muset tuto skutečnost dát na pravou míru.Veřejné setkání se bude na podzim opakovat a to již nad návrhem plánu strategického rozvoje.Zájem občanů byl velký a věřím, že výsledek přinese pro všechny potřebné společné cíle, které dnes neznáme.Bylo to poprvé co pamatuji, že se občané Čelákovic sešli a hledali společnou řeč.Většinou si diskutující dobře rozuměli a tak budu podporovat každou možnost pro opakování.
Mirek Iglo