Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhlášení fotografické soutěže Čelákovický bodlák

30. 7. 2009

Občanské sdružení NAŠE Čelákovice vyhlašuje nultý ročník fotografické soutěže na téma životní prostředí v Čelákovicích a okolí -- Čelákovický bodlák. Propozice soutěže naleznete níže.

Vašimi podněty chceme přispět ke zlepšení stavu prostředí, ve kterém každodenně žijeme. Cílem fotografického snímku je co nejlépe vystihnout stav věci, druhotně umělecká hodnota fotografie. Fotografie by měly být inspirací pro vedení města, technické služby a pracovníky odboru životního prostředí k zajištění nápravy toho, co vás – občany města pálí. Hrajeme o hodnotné ceny!

Hlasování probíhá ve fotogalerii zde. Pro možnost hlasování je není potřeba registrace.

 

Tešíme se na Vaše snímky!

Váš výbor OS.

 

 

Čelákovický bodlák
propozice fotografické soutěže

Občanské sdružení NAŠE Čelákovice, o.s. vyhlašuje 0. ročník soutěže o nejlepší fotografický záznam na téma životního prostředí v Čelákovicích a okolí - „Čelákovický bodlák“. Vašimi podněty chceme přispět ke zlepšení stavu prostředí, ve kterém každodenně žijeme. Cílem fotografického snímku je co nejlépe vystihnout stav věci, druhotně umělecká hodnota fotografie. Fotografie by měly být inspirací pro vedení města, technické služby a pracovníky odboru životního prostředí k zajištění nápravy toho, co vás – občany města pálí. Hrajeme o hodnotné ceny!

1.      Doba konání soutěže: 1. 8. 2009 až 30. 11. 2009

2.      Kategorie soutěže:

A.      Veřejná prostranství a jejich údržba:

Vše, co oko fotografa zaujme na veřejných prostranstvích, nejen ve správě města Čelákovic, ale také Správy silnic, Povodí Labe, Českých drah atd.

(Neposekaná tráva, nevyvezené kontejnery, poškozené lavičky, suché nebo poškozené stromy, rozbitý chodník, černé skládky aj.)

B.      Údržba veřejných budov  - školy, školky, budovy městského úřadu, muzeum, knihovna, Q-byt, Technické služby, bytové domy ve správě Q-bytu

(poničená fasáda, děravá střecha, nátěr oken, počmáraná kabinka výtahu, nepořádek aj.)

C.      Co se mi na Čelákovicích líbí a nelíbí: – volné téma, snímky bez rozdělení na kategorie.

(příroda, kulturní a společenské akce, události ve městě, vliv průmyslu a dopravy aj.)

Všechny snímky budou zveřejněny na internetových stránkách občanského sdružení NAŠE Čelákovice www.celakovice.org ve spolupráci se sdružením czela.net o.s. a o jejich pořadí rozhodnou svými hlasy čtenáři stránek, cenu poroty udělí občanské sdružení.

3.      Podmínky účasti:

a)      Soutěž „Čelákovický bodlák“ je otevřena pro všechny majitele fotoaparátů, kteří zaznamenají na území města Čelákovic a okolí snímky, odpovídající zařazení do některé z kategorií uvedených výše těchto propozic.

b)      Snímky musí obsahovat vždy datum, kdy byl snímek pořízen.  Při zaslání 2, nebo více snímků od různých fotografů se stejným námětem bude pro zařazení do soutěže rozhodující datum uvedené na fotografii s tím, že snímek s dřívějším datem bude zařazen do soutěže a ostatní snímky nebudou publikovány.

c)      Snímky musí být v průvodním e-mailu ( nebo dopise ) popsány tak, aby bylo patrné, kde se nachází fotografované místo, kdo snímek pořídil (jméno včetně kontaktu na pořizovatele snímku - jméno autora nebude bez jeho souhlasu zveřejněno). Bez uvedení místa a času nebude snímek zveřejněn.

d)      Snímky mohou být uveřejněny v galerii pod jménem jejich pořizovatele anebo pod přezdívkou, která bude uvedena v průvodním dopise či e-mailu.

e)      Do soutěže budou zařazeny všechny snímky splňující podmínky této soutěže, které budou zaslány e-mailem na adresu nase@celakovice.org a nebo poštou na adresu NAŠE Čelákovice, o.s., Na Stráni 673/14, 250 88 Čelákovice, a to nejpozději v termínu do 30. listopadu 2009 do 24.00 hod.

f)       Zasláním snímku, splňujícího podmínky této soutěže, dává jeho pořizovatel souhlas ke zveřejnění snímku ve všech mediích ČR.

4.      Ocenění:

a)      Cena veřejnosti

Cenu veřejnosti rozhodnou svými hlasy čtenáři internetových stránek www.celákovice.org. Snímky budou hodnoceny čtenáři internetových stránek ohodnocením pomocí hvězdiček a tedy zde záleží, jak fotografie zapůsobí především na občany Čelákovic.

b)     Cena poroty

Porota při ocenění snímků bude vycházet především z přínosu pořízené fotografie jako podnětu pro zlepšení životního prostředí Čelákovic a až na dalším místě bude hodnocena kvalita nebo umělecká hodnota snímku.

Vítěze cen porota oznámí prostřednictvím medií nejpozději do 31. prosince 2009. Hodnotné ceny pro vítěze jednotlivých kategorii a fotografie oceněné na 2. až 3. místě budou předány na nejbližší veřejné členské schůzi občanského sdružení NAŠE Čelákovice.

V Čelákovicích 31. července 2009                       

Ing. Pavel Fišera, v.r.

předseda

NAŠE Čelákovice, o.s.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Čelákovický bodlák 09

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Censura řádila

(Ing. Josef Knap, 17. 8. 2009 18:33)

moc fotek nepřišlo - zvláště když ty naše - jak nám pan Soused František Kliment zroundupoval 1/3 zahrady a učinil škody na bambusech za desítku tisíc Kč - censura Čelabodláku 09 nepustila. Naše Čelákovice je stejná parta jako PROČáci...
Zdraví, Knapovi