Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo 14.5.2009 očima opozičního zastupitele

18. 5. 2009

Zastupitelstvo 14.5.2009 očima opozičního zastupitele

Jednání zastupitelstva města dne 14.5.2009 se opět neslo v duchu neuvěřitelných zajímavostí.

Již první bod programu naznačoval další průběh jednání.

Při schvalování pořadí zařazené problematiky jsem upozornil na potřebu zaměnit pořadí bodů kvalita veřejné správy a Polabskéhý motoráček. Zdůvodňoval jsem to skutečností, že kvalita veřejné správy by potřebovala důkladné projednání a ne zas až opět kolem půlnoci přijímat zásadní rozhodnutí. Parta kolem starosty jednoznačně můj návrh v hlasování odmítla.

Dále se schvaloval zápis z minulého jednání a zde jsem podal návrh, zda by nebylo vhodné, alespoň částečně zaznamenat průběh více než hodinové rozpravy o budoucnosti muzea a odvolání jeho ředitele ve které vystoupilo celkem 12 občanů města. Nic z toho co řekli zaznamenáno v zápise není. Partička opět jednotně můj návrh odmítla a tak jednání, které se uskutečnilo na základě podpisové akce s podporou celkem 437 občanů není vůbec zachyceno. Většina diskutujících se kriticky vyjádřila k postupu vedení města a to si zápisem není zvyklé škodit a tak diskuzi cenzuruje. Kvalita informování občanů? To je jiná otázka o té se bude mluvit hodně před volbami a pak ji zase zahrabou. PROČ? Co tím sledují?

Dalším bodem byla netradičně zařazená diskuze občanů (minule k diskuzi dostali občané možnost až po 4,5 hodinách jednání) tj. body, které trápí občany a také opoziční zastupitele.

Nejvíce připomínek zaznělo na téma úklid města kde zazněly zajímavé názory od zastupitele Duníka týkající se úklidu parku v Záluží. Řekl přibližně toto: již 10 let Technické služby park neuklidily a to pak bylo předmětem polemiky s ředitelem TS kterému ještě zastupitel položil dotaz, zda již konečně budou odstraněna vypálená kola v trávnících na sídlišti, kde před rokem zůstala ležet posekaná tráva několik týdnů a mělo být provedeno vysetí nové trávy. Pan zastupitel upozorňoval na nekvalitní údržbu loni v červnu a jak se zdá mnoho se pro nápravu neudělalo. Jen se divím, že člen rady si lépe nepohlídal plnění slibu ředitele TS. Nevysetí trávy mohlo být urgováno již na podzim!

K veřejné zeleni se vyjádřil i zastupitel Špringr, který dal návrh zadat zpracování podkladů výběrového řízení na pasportizaci zeleně, které bylo v loňském roce zrušeno pro absenci kvalitních informací pro účastníky soutěže. Nenašel pochopení u vedení města a starosta tuto otázku přebil svým trumfem: „především se musí udělat pasportizace veřejné kanalizace“. Nechápu co měl tedy pokus o výběrové řízení loni znamenat? Zřejmě tehdy kanalizace neexistovala!!! Rozhodně by bylo dobré o zeleni více vědět, aby se předešlo nesmyslnému kácení.

To byla další otázka směřovaná na plánované vykácení aleje v Sedláčkově ulici, kde většina stromů měla být likvidována (pozn. redakce: další detaily). Starosta oznámil, že 26.května jsou s vedoucí Odboru živ. prostředí pozváni na Českou inspekci životního prostředí , která kácení zastavila. Pozvaný je také soudní znalec, aby vysvětlil, jak je možné zhotovit posudek o kvalitě stromů v únoru tj. mimo vegetační období, kdy se jen velmi těžko kvalita stromů pozná. M

Mluvilo se též o petici občanů žádající razantní zásah do aleje lip v ulici Na Stráni. Přítomná členka sdružení NAŠE Čelákovice oznámila, že sdružení zajistí oponentní posudek soudního znalce. NAŠE Čelákovice mají hlavní podíl na záchraně aleje u starého hřbitova. Škoda, že nedošlo k uvedení do života výboru pro životní prostředí, který zastupitelé schválili a po roce jednání o jeho ustavení zase zrušili. Starostovi byla položena otázka zda se projednává s občany záměr výsadby stromů v ulicích, kde stromy nebyly a občané zde bydlí již řadu let. Konkrétně se to týkalo ulice Matěje Červenky kde byly vysazeny lípy a někteří majitelé domů byli velmi překvapeni nevhodným umístěním a dokonce jeden strom byl majitelem domu vykopán a přesunut na jiné místo. Starosta odpověděl, že někde se o tom s majiteli domů jedná a někde ne. Chtěl jsem znát odpověď proč jsou tyto rozdíly, ale to mě nebyl schopen vysvětlit. Mohu si myslet asi toto: Prostě s jedním z deseti jsme jednali, je to náš známý a ten správnost našeho jednání potvrdí. Zbývající si mohou říkat co chtějí. Opravdu nás to nezajímá. Máme plán výsadeb (ten známe jen my) a co by občané do toho měli co mluvit? PROČ!!

Ptal jsem se na otázku obchvatu. Starosta před 3 měsíci sdělil, že má připravenou schůzku se zástupcem hejtmana pro dopravu a u něj zjistí jak se příprava této pro Čelákovice důležité akce vyvíjí. Kraj měl v investičním záměru uvedeno vybudování obchvatu již v roce 2007 a dnes ještě ani není vydáno stavební povolení. Hlavním důvodem je naprostý nezájem vedení našeho města, které vývoj této akce nesleduje. Zřejmě bude muset dojít k podobné akci jako v případě nádraží a až tlak občanů probudí vedení města z letargie. V současné době si při rekonstrukci Masarykovy ulice mnoho lidí uvědomuje jak velké množství aut jezdí přes Čelákovice naprosto zbytečně a mohlo by využívat obchvat. Budu nadále vývoj této akce sledovat a vedení města ji připomínat.

Byla podána zpráva o 4. výběrovém řízení na tajemníka městského úřadu, který je dle zákona povinnou funkcí a ta není již déle než 1 rok obsazena. Prý výběrová komise doporučila ze 4 uchazečů 2 a z těch starosta vybere. Budeme si držet palce, aby neodešli stejně rychle jako minulá kandidátka ( vydržela snad 2 týdny ).

Dotaz byl položen k vývoji jednání o nabídce koupě budovy bývalého zdravotního střediska a v odpovědi bylo sděleno, že pro nedohodu s majitelem pozemku se zřejmě koupě neuskuteční.

Mluvilo se i o vybavení právě rekonstruované budovy nádraží kamerovým systémem. Majitel budovy nemá potřebnou částku cca 400.000, - Kč a tak se zřejmě v brzké době dočkáme opětovné devastace. Město dle vyjádření starosty nebude investovat do cizího majetku. Pomyslel jsem si něco v tom smyslu : pane starosto, komu asi bude vadit devastace budovy nádraží více? Budou to asi občané Čelákovic a ne nějaký bezejmenný úředník na dráze!!! Asi by se měly ty peníze najít. Srovnatelné peníze se např. vydaly jen za právní pomoc za prodej proluky. Někde rozhazujeme plnou náručí a na nádraží se bude šetřit?

Padla i otázka na výsledky auditu muzea. Starosta sdělil, že se tím budeme zabývat na příštím jednání, ale již nyní lze říci, že auditorka nezjistila nic z dříve zmiňovaných nedostatků v účetnictví a také nic z toho co se tvrdilo o ztrátovosti archeologie. Co na to říci? Na základě těchto nesmyslných tvrzení došlo k odvolání ředitele muzea a dokonce mu bylo odejmuto osobní ohodnocení, déle než rok je pozastaven nákup auta které archeologové potřebují a mají na účte na něj připravené peníze.

Bod diskuze obsahoval ještě některé další zajímavosti, ale ty se mě do mého zpravodajství již nevejdou a jistě si je každý bude moci poslechnout v obrazovém provedení TV PORT na www.celekovice.tv. Rozhodně doporučuji televizní zpravodajství, které je naprosto věrně zobrazující průběh jednání a nemá můj subjektivní pohled.

Dalším bodem jednání byla LÁVKA PŘES LABE – tedy její nestavění. V materiálech k jednání jsme obdrželi zprávu o průběhu výběrového řízení ze kterého vzešla vítězná nabídka firmy, která by lávku vybudovala za cca 55 mil.Kč + DPH. Město počítalo dle propočtu projektanta nejprve s 26 mil.Kč a nejnověji s 37 mil.Kč a tak bylo připraveno jen na tuto sumu a na víc již nemá prostředky. Prý bude čerpána státní dotace místo na lávku na cyklostezku, ale jak vyčerpat 20 mil.Kč na akci s rozpočtem 12,3 mil.Kč to jsme se zcela jednoznačně nedozvěděli. Zřejmě podstatná část dotace propadne a to je velká škoda. Lávky se prý dočkáme na železničním mostě snad v r.2015 až 2017. Jednoho z přítomných občanů zpráva o lávce velmi pohnula a v emotivním vystoupení nazval jednání vedení města OSTUDOU a žádal po starostovi vyvození odpovědnosti po jeho rádcích, kteří nebyli schopni zajistit soulad plánovaných výdajů s realitou (rozhodně si toto vystoupení prohlédněte v obrazovém zpravodajství, bylo velmi zajímavé). Já zde dodávám, že v Čelákovicích není zvykem vyžadovat zodpovědnost po spřátelených projektantech. Příkladem je kruhový objezd „alias šišák“ , který bylo potřeba rekonstruovat nákladem cca 250.000, - Kč jen několik měsíců po jeho kolaudaci a další náklady vyžaduje průběžně. Tehdy jsem žádal vyvození odpovědnosti a zaplacení škody z projektantovy pojistky. Je to běžný postup, když projektant svou prací někoho poškodí má pojistku proti škodě z výkonu povolání. Tehdy mě starosta vysvětlil, že nebudeme přeci honit každého řidiče , co šišák poškodí. No v současné době je též snaha projektanta chránit a tak se vlastně ani nic nestalo a (možná) lávku mít budete na železničním, mostě.

Mnohé velmi pobavilo zdůvodnění, že si firmy dnes zvykly nadsazovat své nabídky. Podnikatelé však tvrdí opak. V době finanční krize jsou firmy spokojeny s každou zakázkou a tak se podbízejí nízkými cenami. Jen v Čelákovicích je vše naopak. Dodávám, že starosta prozradil výši nákladů za projekty cca 2 mil.Kč a jelikož byly ještě vykoupeny pozemky na obou stranách Labe může se celková částka zbytečně vynaložených nákladů pohybovat až kolem 3 mil.Kč. Zastupitel Pátek si požádal o zaslání přesného vyčíslení nákladů a tak věřím, že je budeme moci zájemcům co nejdříve sdělit. Osobní odpovědnost se u nás jaksi nevede a také se již dříve nemluvilo ani o odpovědnosti za 500.000, - Kč mimosoudního vyrovnání s Harmonií. Mohly za to být kamery na nádraží. Přidávám se k tvrzení občanů je to Ostuda a čirý amatérismus.

Dále mne zaujalo nesouhlasné stanovisko k žádosti o schválení prodeje v rodinném domě, kde je dům napojen můstkem přes čelákovický potok v sadech 17.listopadu. Prý by se tím rušilo jediné klidové místo v centru města. Dům se nachází proti parkovišti u kulturního domu a včera jsem na vlastní oči viděl jak po chodníku k bazénu jezdí osobní auta a před kulturním domem parkovalo osobní auto jednoho ze zaměstnanců města. Samo město má v parku 17. Listopadu povoleno podnikání tj. restauraci Taverna a mluví se o nějaké prodejně textilu. Prodej v rodinném domku by nebyl nijak zatěžující a asi v době finanční krize by majitelům mohl pomoci, ale to někteří zastupitelé nechtěli slyšet. Já bych tam podnikání povolil a ještě by tím město získalo údržbu přilehlé části čelákovického potoka.

Projednával se i bod komunitní plánování tedy lépe řečeno žádné v Čelákovicích nemáme a tak jsme jen museli přijmout oznámení z Brandýsa, že zatím se na komunitní plánování musí zapomenout a osud jejich předcházející nabídky nám ještě později upřesní. Dále přišel na řadu jediný bod ke kterému nám starosta nedal žádné podklady.

Měl se zvolit nový předseda kontrolního výboru za odstoupivšího ing.Moravce. V minulém jednání se znova potvrzoval slib vedení města, že na tuto funkci má právo nejsilnější opoziční strana ODS. Předpokládal jsem , že se navrhne kandidát a budeme hlasovat a tečka. Starosta sdělil, že nic není připraveno jelikož mu ODS nesdělila svého kandidáta. Zda o to žádal nevím, ale předseda ODS Pátek měl kandidáta připraveného a tak se nakonec i hlasovalo. Pro bývalého starostu ing.Šaldu se nenašel dostatečný počet hlasů a tak nebyl schválen a činnost kontrolního výboru ( ze zákona povinného ) je nadále v nedohlednu . Jsem přesvědčený, že za to zda ze zákona povinné funkce jako již dříve zmíněný tajemník či kontrolní výbor jsou plně funkční odpovídá vedení města a je to jeho vizitkou. PROČ to u nás nejde se můžeme jen dohadovat.

Přibližně po 4 hodinách jednání jsme se konečně dostali ke kvalitě veřejné správy ke které jsem na základě usnesení zastupitelstva připravil obsáhlý podklad. Při jeho přípravě jsem strávil desítky hodin, konzultoval jsem na ministerstvu životního prostředí možnost dotací a připravil jsem i konzultační firmu. Zastupitelé obdrželi tipy na města, kde již roky využívají metodiku kvality tzv. MA21 a i města, která uspěla v čerpání dotací na zavedení kvality veřejné správy. Navrhl jsem i několik usnesení která však vycházela z jednoho základního předpokladu, že bude schváleno zařazení Čelákovic do databáze měst uplatňujících kriteria kvality veřejné správy. Již toto usnesení nebylo schváleno a tak jsem sdělil, že jednání o všem dalším je zbytečné. Při mém oznámení, že stahuji i bod Plán rozvoje Čelákovic starosta velmi důrazně sdělil zapisovatelům: „zapište, že bylo staženo na návrh navrhovatele". Přirozeně moje slova proč jsem vzal pracně připravený bod z programu tam zřejmě uvedena nebudou. Zastupitelé obdrželi mimo mnou zpracovaného materiálu i podklady z ministerstva životního prostředí, aby bylo zřejmé, že má tvrzení mají reálný základ. Zřejmě se nestačila partička kolem starosty podívat do databáze MA21 tj. měst uplatňujících kvalitu veřejné správy  (Litoměřice  Chrudim Český Brod Dobříš   Kuřim   Horní Slavkov) a ani se nepodívali na stránky mezinárodní soutěže Město kde stojí za to žít. Očekával jsem, že snad starosta řekne, pane Iglo, děkujeme za předané podklady a zhodnotí nějak mou práci. Neměl na to nějak pomyšlení a v době mého příspěvku měl důležitou diskuzi s radním Stuchlíkem a zřejmě byl duchem nepřítomen. Čekat poděkování byť za nepřijatý materiál bylo s mou zkušeností z obecní politikou směšné. Vždyť nedokázali poděkovat ani za vydání kroniky města na které p.Špaček strávil stovky hodin. Nejsem nijak zklamán jelikož jsem tento výsledek já i mnozí opoziční zastupitelé očekávali. Je to již druhý pokus, který se jistě bude brzo opakovat a snad do třetice to vyjde. Pokoušet se o zavedení kvality veřejné správy by mělo být cílem pro všechny zastupitele. Mělo, ale není.

No a tím vlastně končilo i jednání zastupitelstva. Ještě se k některým bodům vrátím až bude k dispozici zvukový a obrazový záznam.

Mirek Iglo

Člen zastupitelstva

redakčně upravil -era-


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

re: zapis

(Pavel, 29. 5. 2009 12:58)

Dobrý den,
zveřejnění jmen není v rozporu se zákonem - můžete je volně zjistit např. nahlédnutím do katastru nemovitostí.
Navíc jde o prodej obecního (tedy i Vašeho) majetku a tak máte právo vědět jak s ním obec naložila.
Hezký víkend,
Pavel F.

zápis

(Leoš, 23. 5. 2009 23:11)

Díky za zajímavosti.
Jinak se nestačím, zápis ze zastupitelstva uveřejněný na stránkách města obsahuje celá jména osob např. při koupi bytů. Znají úředníci zákon na ochranu osobních údajů?