Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo 26.2.2008 očima opozičního zastupitele

6. 3. 2009

Zastupitelstvo 26.2.2008 očima opozičního zastupitele

Upřesnění autora článku:

Dnes jsem shlédnul na Čelákovice živě obrazový záznam z jednání ZM ze dne 26.2.2009 a z něj vyplývá, že návrh radní pí.Tiché neumožnit zařazení písemného příspěvku ing.Šaldy k odvolání ředitele muzea k materiálům oficielního zápisu nebyl schválen a podpořil jej jen zastupitel ing.Rikl. Mylně jsem uvedl jeho schválení a za to se čtenářům omlouvám. Mojí snahou je podávat korektní informace a tak věřím, že podobné pochybení se nebude opakovat. Znovu zdůrazňuji, že pro orientaci ve věcech veřejných je ideální účast přímo na jednání ZM a pokud Vám to již nevyjde, potom obrazový nebo zvukový záznam je tím nejlepším zdrojem informací.

Miroslav Iglo, člen zastupitelstva

 


 Původní článek:

Jednání se dle zákona o obcích musí svolat jednou za 3 měsíce a jak už je v Čelákovicích zvykem, vedení města možnost danou zákonem využívá v maximální míře. Za 3 měsíce se nahromadí tolik věcí k projednání, že téměř vždy zastupitelé jednají až do půlnoci a samozřejmě kvalita rozhodování po několika hodinách úměrně času upadá.

Již mnohokrát jsme žádali častější frekvenci zasedání, ale jak zdůvodnil p. starosta prý to nejde. Nic nepomáhají příklady z jiných měst, kde zasedají každý měsíc. Jak jsem před jednáním mluvil s různými lidmi psal jsem si jejich postřehy a seznam bodů k projednání pěkně narostl - včetně těch oficiálních jsem seznam ukončil na čísle 28 a bylo mě jasné, že je třeba škrtat. Co vypustit? Stav veřejného osvětlení, péči o staré lidi atd. jsem vynechal již před začátkem jednání a další jsem vypustil v průběhu jednání. PROČ? Bod diskuze na který jsem spoléhal přišel na řadu až před 23 hodinou a to se nějaká vážná debata již dělat nemůže. Hned na počátku jednání, kdy se odsouhlasuje program, jsem navrhnul dát bod diskuze dříve a připomněl jsem slib starosty ze začátku volebního období, kdy starosta veřejně slíbil umisťovat diskuzi v programu tak, aby občané nemuseli dlouho čekat se svými náměty. Slib neslib, většina rozhodla a na slib se zapomnělo a občané si museli na diskuzi počkat cca 4.5 hodiny.

Po schválení programu se odsouhlasilo znění zápisu a usnesení z předcházejících jednání. Ptal jsem se starosty po důvodu nepodepsání kupní smlouvy na pozemky v proluce náměstí. Prý mají dle smlouvy o smlouvě budoucí 90 dnů na podpis kupní smlouvy a tak by měla být tato podepsána do 22 března. Žádné zdůvodnění jsme se nedozvěděli a mnozí z nás zapochybovali, zda bude dodržen termín dokončení v květnu příštího roku daný v kupní smlouvě, ale to je již jen nepatrný detail. Více se spekuluje o možnosti soudního sporu, který je naznačený již v dopise Transparency z r.2007 a ten by znamenal pro město mnoho nepříjemností a zřejmě mnohem větší finanční problémy než mělo město s předcházejícm investorem Harmonií.

Při kontrole zápisu z 27.11.2008 jsem nemohl věřit vlastním očím, když jsem četl zapsaný výrok městské právničky : „zápis je dle zákona, ani v ostatních městech nemají podrobný zápis z jednání ZM“. Podal jsem návrh na usnesení, které by uvedený výrok přiblížilo realitě, ale neuspěl jsem jelikož stále stejná většina zastupitelů kolem starosty opoziční návrh s přehledem zamítne. Již chápu proč můj předchůdce p.Špaček nechal zastupitelování a šel dělat jiné užitečné věci.

Lidé kolem starosty, když byli zvoleni, měli jedno ze svých hlavních hesel toto : „Zápisy z jednání musí zaznamenat nejen přijatá rozhodnutí, ale i podklady pro jednání, pro jeho průběh , nepřijaté návrhy a nesouhlasná stanoviska. Rozhodování musí být transparentní“. Jak dále poznáte dělají přesný opak svého slibu. Ve stejném zápise bylo uvedeno v bodě rozpočet r.2009 : „otázky zastupitelů Špačka, Špringra a Duníka k rozpočtu a odpověděl p.Majer a p.starosta“. Opět jsem vznesl návrh na změnu a doplnění na co se to vlastně ptali. Starosta vznesl otázku zda ti zastupitelé trvají na zapsání otázek a odpovědí. Dva to požadovali a p.Duník zřejmě své otázky nepokládá za důležité a tak na zapsání netrval a s mým návrhem to dopadlo? Hádejte jak?

Dalším ze zajímavých bodů jednání byl prodej pozemků u nákladové vrátnice TOS, který se projednává již od r.2001 a horkým favoritem koupě bylo družstvo garážníků mající již 8 let podepsanou s městem smlouvu o budoucí smlouvě o které shodně vedení města i družstvo garážníků tvrdí, že je nevypověditelná ( jiný názor mají např. právníci Transparency ). Zákon o obcích říká, že s majetkem města má být hospodařeno hospodárně a tedy do poslední chvíle by nikdo neměl být zvýhodněn a město by při prodeji mělo vycházet z nejlepší nabídky. Původní záměr bylo prodat pozemek o výměře 6.246 m2, ale jak šel čas a garážníci zpřesňovali své představy byl postupně vyhlášen záměr na prodej pouhých 1.800 m2 a nakonec se projednávala smlouva na prodej 1.467 m2 ( tj. přesně zastavěná plocha budoucího domu ) a o ostatní plochu se na věčné časy bude starat město. Rada dokonce již svým usnesením schválila před jednáním ZM záměr družstva a tak tedy i výrazně upřednostnila i jeho nabídku a vlastně nejen to - záměr upravila přesně dle jejich představ.

Písemně jsem se již před ZM vyjádřil k prodeji a namítal jsem, že není k dispozici odhad tržní ceny a bez něj by se nic lukrativního prodávat nemělo. Nakonec se posudek těsně před jednáním objevil na stolech zastupitelů a soudní znalec zde uvádí cenu 1.500 – 1.900, - Kč/m2 a to hodnotím jako pokrok proti posudku, kterým argumentoval starosta ve Zpravodaji města Čelákovice jenž oceňoval stejný pozemek cca před 2 roky na 349,- Kč/m2. Předložený posudek opět trochu „kulhá“ vždyť posuďte sami. Znalec uvádí několik příkladů cen pozemků pro rodinné domy a lze s jeho příklady souhlasit. Toušeň 3.400, - Kč/m2, Čelákovice 2.600, - Kč/m2 , ale PROČ zde v tomto místě jen 1.500 – 1.900, - Kč/m2 jsem nepochopil. Pohybuji se mezi lidmi, kteří pozemky prodávají i kupují a jejich filozofie prodeje vypadá zcela jinak než u našich zastupitelů. Zkuste počítat se mnou. Na podobném pozemku o výměře 1.400 m2 za který družstvo garážníků zaplatí cca2.500.000, - Kč se dají postavit cca 2 rodiné domy a pokud budu počítat na jeden dům 200 m2 obytné plochy pak za tyto peníze vznikne cca 400 m2 obytné plochy. Družstvo garážníků kupuje výměru cca 1.400 m2 a ta bude odpovídat obytné ploše o výměře cca 1.400 m2 x 4 podlaží a tedy za stejné peníze při cenách dle soudního znalce se jednou koupí pozemek s možností postavit bydlení o 400 m2 bytové plochy a podruhé 5.600 m2 obytné plochy. Soudní znalec hodnotí cenu pozemku s možností 5.600 m2 obytné plochy levněji !!! Který by jste zakoupili Vy? Jak rozhodovali naši zastupitelé o majetku města? Asi jinak než kdyby rozhodovali o svém!!!

Dalším ze zajímavých bodů byly dotace a mezi nimi mne zaujala především lávka přes Labe.

Jak bylo starostou řečeno je již vydané stavební povolení a tak nic nebrání stavbě, která by měla být z větší části dokončena již tento rok. Zjistilo se též, že u cyklistické stezky v ZMČ starostou uváděné v ceně 123 mil.Kč se jedná o překlep a cyklostezka od muzea k železničnímu mostu má být pořízena za 12,3 mil.Kč.

Na řadu přišly petice a hned ta první mne doslova zvedala ze židle. Přestavba školy v Sedlčánkách se projednává již od r.2005 a já nemohu pochopit PROČ se nechá tak krásná dominantní budova Sedlčánek chátrat. Pokud by se bývalo rozhodlo již v r.2005 nemuseli mladí rodiče mít problémy s umístěním předškoláků, kterých letos 19 místo do Sedlčánek jezdilo až do Přerova. Školka se tam prý nedá dělat, že je to daleko a prý by se tam musela dělat kuchyně atd. Studie přestavby na školku je hotová a dle projektanta by to představovalo náklady cca 6 mil.Kč - tedy cca ty peníze, o které nabízela konkurenční nabídka víc než družstvo garážníků za pozemek u nákladové vrátnice.

Pak přišel zlatý bod progamu : Petice proti odvolání ředitele muzea : napsáno již v této věci bylo mnoho a tak jen několik perliček. Zastupitel Pátek se ptal členů rady zda některý z nich projednal před schválením záměr rady s ředitelem muzea. Již si nepamatuji přesně, ale snad jediný člen rady dal odpověď neodpověď. Radní pí.Tichá potvrdila, že ona v muzeu byla soukromě a s panem Špačkem nemá cenu mluvit a také prý nemluvila. Dle mého názoru je celý způsob vypsaného výběrového řízení velkým manažerským selháním jak rady tak i místostarosty Rýdla, který připravil záměr odvolat ředitele, ale již vůbec nedomyslel dopady svého rozhodnutí na další vývoj muzea. Rozhodnutí však má své tvrdé obhájce a ti udělají cokoliv, aby jejich obhajoba obstála. Zastupitel ing.Šalda si svůj příspěvek k muzeu připravil písemně a když požadoval, aby se jeho písemnost stala součástí zápisu, tak na návrh radní pí.Tiché bylo odhlasováno, že to není možné. Cenzura na druhou. Připomněl jsem cenzurní zásahy do zápisu z jednání z 21.6.2007 kdy se jednalo o problematice muzea a většina diskuze byla cenzurována (zápis s plným zněním najdete v projektu NAŠE Čelákovice moderní evropské město – pasáže označené zeleně byly v oficielním zápise vynechány ).

Po peticích přišel bod diskuze a zde jsem měl připraveny 2 materiály a to Kvalita veřejné správy a Cenzura. Oba body jsem navrhl vypustit z jednání avšak na návrh starosty se přeci jen k mému návrhu Kvalita veřejné správy přijmulo usnesení, které mě dalo několik úkolů, do příštího jednání ZM v dubnu je do materiálu doplním a bude se jednat znovu. Cílem mého příspěvku bylo upozornění na absenci plánu rozvoje města, který mají ve většině českých měst zpracovaný a na mnoha místech již přijali za své i metody jak kvalitně řídit veřejnou správu a také myšlenku, že občan má být vedení města PARTNEREM.

Bod cenzura by potřeboval větší prostor k vysvětlení a k tomu tématu se vrátím samostatným příspěvkem. Starosta slíbil, že nová tajemnice bude pověřena úpravou jednacího řádu ZM a tak se snad dočkáme zlepšení.

Vyvrcholením programu bylo jednání o kontrolním výboru. Několik členů kontrolního výboru projevilo nespokojenost s předsedou výboru a ten po krátké debatě odstoupil ze své funkce a poté resignoval i jako člen zastupitelstva. Rozhodně stojí za shlédnutí obrazový záznam, neboť právě tento bod dává jasně najevo jak se věci mají. Členové výboru vůbec neprotestovali když před časem odstoupil z výboru bývalý starosta Ing.Špaček a když vedení města zcela ignorovalo závěry kontrolního výboru z prověrky muzea. Nyní když předseda výboru zamýšlel provést kontrolu Q-bytu bylo zle a byl kritizován.

Psal jsem své komentáře pravidelně a možná byly dříve svým způsobem užitečné. Jsem však přesvědčený, že nejlépe je pokud si uděláte úsudek sami a tak nahlédněte na Čelákovice živě a tam máte vše, tak jak bylo řečeno. Zde jsem mnoho vynechal.

Pěkné dny přeje Mirek Iglo