Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zrdcadlo

Vítám každé vydání opozičního časopisu Zrdcadlo a rád si jej přečtu. Každý příspěvek má svůj smysl neboť někdy ukazuje správným směrem a je vlastně přínosem a někdy se také mýlí a pak je naší povinností uvést vše na pravou míru. Nemohu se vyjadřovat ke všemu neboť ne vždy mám všechny potřebné informace, ale rád bych se vyjádřil tam, kde padlo mé jméno :

1. Střet zájmu i v našem městě : článek pí.Tiché hned v samotném úvodu podává definici střetu zájmu a uvádí smysl střetu zájmu tedy výhodu či nevýhodu toho kdo ve střetu zájmu hlasuje. Ano projednávala se má žádost o informace k muzeu a to informace, kterou jsem společně spolu se zastupiteli Janákem a Tichým žádali od ředitele muzea a rada úkolem pro místostarostu II pověřila dne 1.9.2011 abychom žádané informace obdrželi.Jelikož ani 6 měsíců a následné urgence nestačily požádal jsem podle zákona č.106/1999 Sb. o stejnou informaci. Informaci jsem neobdržel a odvolací orgán tj. město zastoupený radou měl rozhodnout.Měl jsem nějakou osobní výhodu z podání informace? Jde o střet zájmu a nebo o mou povinnost člena rady zajímat se o dění v příspěvkových organizacích? Myslím, že pí.Tichá zbytečně popsala papír neboť o žádný střet zájmu u mne nejde.

2. Dlouhá bitva o Krátkou linvu : článek Bohumila Klicpery uvádí ve svém závěru, že se v zákulisí vede zarputilý boj o způsobech schvalování a vynakládání nákladů a ptá se kdo jsou ti rekové svádějící boj. Zároveň i odpovídá v přiloženém sloupku FAKTA. Jmenuje mne a ing.Sekyru včetně identifikace pozemků, které zde vlastníme. Nevím kde p.Klicpera vzal podklady pro svá tvrzení o zmíněném boji, ale pokud vím je již od doby realizace obytné zony Pod Přerovskou cestou II praxi, že město na vybudování infrastruktury přispívá minimálně ne-li vůbec. Zmíněný střet zájmu je jaksi také mimo neboť žádné hlasování v této věci neproběhlo. Zdá se , že je uplatňována virtuální vina stejně jako byla uplatněna vůči mým rodičům za minulého režimu. Pozemky a téměř všechen majetek jim byl sebrán a byli označeni za kulaky a jelikož dříve byli majiteli polí matka nemohla dlouhou pracovat mimo zemědělství a otec získával posudky z místa bydliště znamenající konec veškeré kariéry. Já jsem dnes také obviňován z něčeho co by se mohlo virtuálně stát. Prosím p.Klicpero poslužte si. 

3.Nový živočišný druh IGLO POLNÍ - velice úsměvný článek vycházející z korespondence pisatele se mnou.Napsal jsem p.Vostružskému, že jeho otázky k prodeji pozemků jsou předčasné neboť realizace může přijít na pořad jednání až za několik let a také, že nejsem oprávněný, jako člen komise podávat jakékoliv informace z jednání. Nevím nakolik je jméno Vostružský pravé, ale rozhodně nejsou pravé jeho informace např. o odvolání mne a p.Kořínka. Jsem nadále členem komise a p.Kořínek nebyl odvolaný pro jakékoliv pochybení , ale v souvislosti s rekonstrukcí komisí kdy při sloučení komisí stavební a pro rozvoj města byli z komise vyloučeni ti její členové mající 50% a menší účast na jednání.Podobně byl vyloučen arch.Marek Tichý. V příloze zasílám úplnou korespondenci s p.Vostružským a ať si každý udělá obrázek zda jsem pochybil. Pro zajímavost jsem si vyžádal vyjádření od tajemníka MěÚ informaci zda byla p.Vostružskému poskytnuta nějaká informace podle zákona 106 z které vyvozuje v článku několik zajímavých závěrů. Jak jsem i předpokládal jsou jeho závěry lidově řečeno "vycucané z prstu" neboť z městského úřadu nic neobdržel. Pokud by tomu tak bylo musí městský úřad všechny poskytnuté informace zveřejnit na svých internetových stránkách a nic takového na nich nenajdete.

Přeji Zrcadlu vše dobré a hodně zveřejněných informací, které pomohou ke zkvalitnění kultury veřejného života. Bylo by však škodou pokud by členové redakční rady zveřejňovali články s informacemi nízké kvality neboť to nijak nepomůže pověsti tohoto periodika a možná i způsobí nezájem čtenářů.Bylo by to škoda.

Mirek Iglo

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Korespondence s panem Vostrušským