Jdi na obsah Jdi na menu
 


Petr Petřík - kandidát č.2

15. 9. 2010

Petr Petřík se představuje.

RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (*1976)

 

Obrazek

KDO JSEM A JAK VNÍMÁM MĚSTO

Díky přírodovědnému vzdělání mohu ve funkci zastupitele zúročit zkušenosti především v oblastech jako jsou péče o městskou zeleň a dohled nad dodržováním zákonů dotýkajících se životního prostředí.

V Čelákovicích bydlím sice jen bezmála rok a půl, ale neušlo mi, že stav čistoty vzduchu a vod je zde neuspokojivý. Většina průmyslových podniků zde příliš nedbá na čisté výrobní postupy, což dokládá jejich umístění na čelných místech žebříčku největších znečišťovatelů v ČR. Z minulosti zbylo hodně jizev, které dnes odborně nazýváme staré ekologické zátěže – znečištěná půda, voda a vzduch, vysloužilé průmyslové areály. Vedení města v oblasti zdraví obyvatel bohužel leccos zanedbalo, což dokazuje odklad důležitých rozhodnutí (ustavení a následné zrušení Výboru pro životní prostředí) a snaha neinformovat veřejnost o důležitých jednáních a faktech (utajená počáteční jednání s investorem elektrárny a mlčení o zdraví škodlivých látkách v prostředí).

Nechci být jen negativistický. Díky aktivitě občanských sdružení a určitých zastupitelů se podařilo prosadit opravu železničního nádraží a chystají se úpravy dalších míst. Funguje zde řada občanských spolků organizující různé výstavy, hudební a zábavné akce, to vše je, co do města patří, ačkoliv by toho mohlo být samozřejmě víc.

CO CHCI PROSAZOVAT V PŘÍPADĚ SVÉHO ZVOLENÍ DO ZM

 

 

 V případě mého zvolení budu spolupracovat s každým, který chce zlepšit své okolí a kdo se prokáže nejen odbornými schopnostmi, ale i schopností vést slušnou a konstruktivní diskusi. Chci zahájit s představiteli zdejších průmyslových podniků diskusi, jejímž výsledkem bude snížení vypouštěných toxických látek na minimum a zavedení pravidelných kontrol a hlášení zastupitelům. Můj názor znáte z čísel Zpravodaje NAŠE Čelákovice a z různých besed, které pro Vás, pro občany, s kolegy ze sdružení NAŠE Čelákovice, pořádáme. Z jednání s nimi mám signály, že jsou ochotni spolupracovat, ale pouze s volenými zástupci. Důsledná kontrola platí i pro jednotlivce, kteří nekvalitním spalováním odpadu ve svých domovech ohrožují zdraví nás všech.

Chci usilovat o získání maximální podpory z veřejných zdrojů (granty, fondy) na ozelenění našeho města a odstranění starých ekologických zátěží. Nedopustím, aby mizely stromy v ulicích bezdůvodně a peníze zinkasoval kdovíkdo. Zasadím se o to, aby Čelákovický potok nebyl místem pro odpadky.

Se svými kolegy jsme začali upozorňovat na nutnosti změn v koncepci dopravy tak, aby městem neprojíždělo mnoho vozidel na úkor pěších a cyklistů. Je třeba odklonit tranzitní dopravu z města a zklidnit dopravu v centru města. Částečné úspěchy jednání se státní správou jsme dosáhli s kolegy P. Chalupou a M. Kasimírem již v oblasti pod nádražím a chceme pokračovat.

Mým snem je z Čelákovic vytvořit turisticky atraktivní město, jako bývalo za doby existence Českého Grada – živé městečko plné obchůdků, které už dnes zapadly, protože na jejich místo se natlačily nevzhledné budovy supermarketů. Prostor pro velkoobchodníky nesmí jít na úkor malopodnikatelů, kteří těží z darů místních úrodných polí polabské krajiny.

Zasadím se o to, aby bylo možné koupit domácí vejce a místní plodiny v městě. Myslím si proto, že by město jistě obohatila tržnice, která by konečně zaplnila prostor, o který soupeří developeři neschopní pochopit význam takového místa.

PODPOŘTE NÁS V MÍSTNÍCH VOLBÁCH

 

 

 Z působení občanského sdružení v místě svého předchozího bydliště vím, že pokud chci dosáhnout změn, tak nejdůležitější je získat na podporu svého názoru místní obyvatele podáváním nezkreslených a pravidelných informací. Díky našemu sdružení také čelákovičtí dostávají takové informace na stránkách www.celakovice.org a ve Zpravodaji NAŠE Čelákovice. Demonstrovat jednotu se pak podařilo ve spolupráci s občanskými sdruženími Mochov – místo pro život, Bílý vrch a Jiřina při protestech proti hrozící výstavbě 1000MW elektrárny, které říkám ne, protože by ještě více zatížila životní prostředí města a okolí. Ptáme se lidí, co oni si přejí. Proto organizujeme ankety, kterými podporujeme (aspoň doufáme) v lidech chuť starat se o to hezké ve svém okolí.

PŘEDEM DÍKY ZA VAŠE HLASY

 

 

 Žiju zde sice krátce, ale ze svého dlouholetého vztahu se svým přítelem vím, jak důležité je pochopit se navzájem a nestavět si překážky. Je toho hodně, co by měl zastupitel kromě běžné agendy zvládat, ale věřím, že s podporou Vás i v případě zvolení i zastupiteli začnu tvořit.

Váš Petr Petřík

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář