Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovory s kandidáty z Čelákovic do EP

2. 6. 2009

Přinášíme další díl našeho seriálu NAŠE Rozhovory, tentokrát s kandidáty do Evropského parlamentu, kteří žijí v Čelákovicích - panem Ing. Radimem Vysloužilem (strana Věci Veřejné) a panem Jaroslavem Konečným (Koruna česká).

Kandidátům jsme položili následující otázky:

  1. Můžete nám říci něco o sobě ( jak dlouho žijete v Čelákovicích , Vaše profese, rodina, záliby )?
  2. Jste kandidát na křeslo v Evropském parlamentu. Jaké nové myšlenky zde chcete prosadit?
  3. V čem vidíte přednosti města Čelákovice a jeho nedostatky?
  4. Jak by se podle Vás měl změnit veřejný život ve městě jako jsou Čelákovice?

 

Ing. Radim Vysloužil, Věci Veřejné

Co bych vám tak o sobě řekl? Je mi osmadvacet, vystudoval jsem ekonomii a nyní pracuji jako finanční manažer. Celý svůj život jsem bydlel na Moravě.

A když jsem se přestěhoval za prací do Prahy, zjistil jsem, že jako Moravan nejsem sto bydlet v rušném velkoměstě. Proto jsem hledal ideální místo, které by nebylo daleko od zaměstnání v hlavním městě a které by mi zároveň připomínalo mé rodiště – Myslejovice u Prostějova. V Čelákovicích jsem tak našel skutečný nový domov.

Evropská unie je pro mnohé z nás cosi příliš vzdáleného, i když využíváme všech výhod, co EU přináší. Mým cílem je především přiblížit aparát společenství všem občanům a ukázat jim z čeho můžeme dále profitovat v rámci společného trhu a dotační politiky. Cyklostezky, dětská hřiště, mateřské školy, rozvoj cestovního ruchu, všechna tato témata se dotýkají středních Čech, i samotných Čelákovic. A na všechny tyto investice se dají chytře využít dotace z evropských fondů.
Chci přiblížit Evropskou unii občanům ČR.

Čelákovice mají ideální polohu, leží pár kilometrů od Prahy, ale přitom svým obyvatelům poskytují vše, co k běžnému životu potřebují. Je to město,které si žije svým poklidným životem, přitom však nabízí turistům i jeho obyvatelům netušené možnosti, ať už jsou to školy, kulturní program a krásná příroda i památky. Čelákovická tvrz i zdejší muzeum, povodí Labe, procházky, které okolí města nabízí, mne naprosto uchvátily, je to ideální místo, kde si člověk může o víkendu dobře vyčistit hlavu.

Myslím, že panelová výstavba z dob socialismu městu hodně uškodila. Chápu však, že se s tím dá dnes jen těžko něco dělat. Proto si myslím, že by městští radní měli dobře vážit, jakou zástavbu a změnu územního plánu v Čelákovicích povolí – ne ve všem je dobré pro tvář města ustupovat tlaku developerů.

Cílem každé obce by měl být společenský život, aby každý člověk mohl rozhodovat o věcech veřejných. Důležité je, aby se Čelákovice nestaly pouhou noclehárnou Prahy. Právě kulturní nabídka a společenský život může zajistit rozvoj města na dlouhá léta dopředu. Velmi mne zaujala práce občanského sdružení Naše Čelákovice, které zapojuje do rozhodování o životě a směřování města obyvatele. To je stejná politika (komunikace s občany, příznivci a voliči), kterou dlouhá léta na komunální úrovni prosazuje i strana Věci veřejné.

Ing. Radim Vysloužil, kandidát do EP za Věci Veřejné.

 

Jaroslav Konečný - KORUNA ČESKÁ, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Jmenuji se Jaroslav  Konečný, jsem čelákovickým rodákem. I má maminka se zde narodila a její otec zde kdysi postavil dům. Velký vliv však na mou výchovu měli otcovi rodiče, kteří pocházejí z průhonicka, kde jsem trávil spoustu času v dětství, a jenž mne právě vychovávali v duchu tradičních hodnot. Je mi čtyřicet let, jsem ženatý a mám tři děti. Dva syny, jimž bude 10 a 8 let a dceru, jíž budou 3 roky. Po ukončení základního vzdělaní jsem vystudoval střední průmyslovou školu, kde jsem maturoval s vyznamenáním v roce 1988 a poté jsem studoval též na FF UK, obor etnologie, ale pouze do pátého semestru.V současné době společně s kolegy podnikáme ve stavebnictví, provádíme práce od drobných zakázek až po stavbu domu na klíč. Jsem majtelem živnostenského oprávnění na realizaci staveb. Již léta naši živnost inzerujeme např.v městském zpravodaji. Mezi mé koníčky, jichž nutno podotknout je spousta, patří např.historie, genealogie a podobné vědy. Též monarchismus a vlastenectví. Dále četba knih, vědy národohospodářské, zemědělství, práce na zahradě a turistika, bylinkářství.......a další.....

V EP nechtěl bych snad ani prosazovat nějaké nové myšleky, ale především se snažit do politiky všeobecně navrátit jakés již téměř mizelé věci, jako je úcta k tradičním hodnotám, poctivost, pravdivost, vlastenectví, spolehlivost a jakás rovnost za každých okolností, smysl pro čest, ale i určitá noblesa!
Představuji si, že nejen v EP, ale i národních vládách všech členských zemí atd. měla by býti presentována opravdová elita , zastupující co nejlépe svou zem a se ctí (!!), imunní vůči korupci a jiným dnešním nešvarům. Toto by bylo mým cílem, a je to nemalým cílem celé Koruny České do politiky navrátit!
Samozřejmě Koruna Česká,má na svých internetových stránkách uveden podrobný volební program, vyjadřující se jak k otázkám státoprávním v rámci EU, ekonomickým, atd......

Čelákovice mají určitě výhodu především ve své poloze v centru naší země a v blízkosti hlavního města. To především s poukazem na relativní dostatek pracovních příležitostí, větší dostupnost specializovanější lékařské péče, možnosti kulturního vyžití, atd. Zároveň jsou však městem s dostatek vzdáleným Praze a největším nešvarům velkoměsta.
A kde vidím co zlepšit,či změnit?
Trápí mne například na veřejnost prosakované konflikty s městským muzeem, které mám jako milovník historie a všeho starého rád. Dnešní školáci i přes ekonomické problémy muzea tam příliš nechodí, přitom by tam v rámci výuky mohli chodit častěji....Vadí mi stále malá dostupnost obou břehů Labe, i vzhledem k potenciální podpoře turistického ruchu a tím i třeba drobných živnostníků, což je velmi zapotřebí. Též nevím, zda je to nejlepší pro naše spoluobčany taková výstavba v nových čtvrtích, kde je až příliš nových domů, bez míst na obchůdky, sportoviště, služby, parčíky, i velmi malé s lavičkami...atd.
Samozřejmě, že EP nemůže zasahovat, a ani by to nebylo možné do komunální politiky měst a městeček a jejich každodeních záležitostí....To záleží na nás občanech a našich volených orgánech, jaké si to uděláme.I zde však platí, že by se do politiky a věcí veřejných měla navrátit kultura, poctivost, smysl pro čest,úcta ke spoluobčanům a takovéto tradiční a slušné hodnoty. O toto se Koruna Česká vždy bude snažit!
Děkuji uctivě a přeji Vám i všem spoluobčanům královské zítřky!

Jaroslav Konečný, kandidát do EP za Korunu Českou.