Jdi na obsah Jdi na menu
 


EVROPA pro OBČANY - Průvodce programem

17. 2. 2009

Svaz měst a obcí ČR vydal aktualizovaný dokument Průvodce programem Evropa pro občany.

Co je program Evropa pro občany?

Rozhodnutím č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006 Evropský parlament a Rada přijaly program „Evropa pro občany“ na období 2007–2013, který zavedl právní rámec na podporu široké škály činností a organizací propagujících „aktivní evropské občanství“, tedy zapojení občanů a organizací občanské společnosti do procesu evropské integrace.

Program Evropa pro občany staví na zkušenostech z dřívějšího programu, který probíhal v období 2004 až 2006. Současný program Komise navrhla po rozsáhlých konzultacích s různými zúčastněnými stranami a po hodnocení ex ante, kterým určila potřebu zásahu na úrovni Společenství a očekávaný dopad programu v daném odvětví. Díky těmto zkušenostem a ohlasům prokazuje tento program druhé generace určitou úroveň zralosti a kombinuje kontinuitu s inovací.
Program bude prováděn v období 2007 až 2013.