Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdy také Čelákovice?

15. 10. 2009

From: la21-bounces@nszm.cz [mailto:la21-bounces@nszm.cz] On Behalf Of NSZM ČR - info servis
Sent: Thursday, October 15, 2009 3:32 PM
To: la21@nszm.cz
Subject: [Info] Česká města uspěla ve finále soutěže "The LivCom Awards"

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom vás informovali o mimořádném úspěchu českých měst ve finále soutěže „The LivCom Awards“,

která je jedinou celosvětovou soutěžní akcí zaměřenou současně na udržitelný rozvoj, životní prostředí a kvalitu života.

V silné konkurenci téměř tří set přihlášených měst z celého světa postoupilo mezi 36 nejlepších také 8 českých zástupců. 7 z nich patří mezi členy Národní sítě Zdravých měst.

Ve finále soutěže, které probíhalo ve dnech 8. až 12. října v Plzni, získalo rekordní tři ocenění Zdravé město Chrudim:
Zlatou cenu a druhé místo v soutěži „celkového rozvoje měst“ („The Whole City Award“), Zlatou cenu
a třetí místo v soutěži projektů z oblasti ekologie a udržitelného rozvoje („Environmentally Sustainable Project Award“)
a finanční odměnu v rámci soutěže projektů „The Bursary Award“. Zdravé město Jihlava získalo se svým projektem
přihlášeným do kategorie „celkového rozvoje měst“ ocenění za plnění kritéria „zlepšování stavu krajiny“.
Zdravá obec Bolatice získala Stříbrnou cenu a třetí místo v soutěži „celkového rozvoje měst“ v kategorii do 20 000 obyvatel.
Stříbrnou cenu získalo a čtvrté místo v kategorii měst od 75 tis. do 200 tis. obyvatel obsadilo město Kladno
se svým správním obvodem zahrnujícím 47 obcí. Bronzovou cenu získala a páté a šesté místo v kategorii do 20 000 obyvatel
obsadila Zdravá města Říčany a Jaroměř. Zdravé město Tábor získalo Stříbrnou cenu a obsadilo páté místo
v kategorii měst od 20 tis. do 75 tis. obyvatel. Úspěchem je také postup Zdravého města Mladá Boleslav
do nejužšího finále soutěže.

V příloze vám zasíláme tiskovou zprávu z plzeňského finále včetně kompletních výsledků soutěže.
Věříme, že pro ostatní města a obce bude tento úspěch v soutěži, která probíhá pod patronací OSN,
inspirací k dalším aktivitám podporujícím udržitelný rozvoj na místní úrovni.

S pozdravem

Petr Švec

NSZM ČR

 Tisková zpráva a kompletní výsledky

 

Čeští zástupci zabodovali v mezinárodní soutěži měst OSN 
(8.–12. 10. 2009, finále mezinárodní soutěže The LivCom Awards, Plzeň)
PRAHA, 13. 10. 2009 – V soutěži „The International Awards for Liveable Communities“, jejíž finále proběhlo ve dnech 8. až 12. října v Plzni, získala česká města řadu významných ocenění za své aktivity a projekty podporující udržitelný rozvoj na místní úrovni. Do nejužšího výběru postoupilo 8 tuzemských zástupců, z nichž 7 patří mezi členy Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Zdravé město Chrudim získalo během slavnostního vyhlášení výsledků v Měšťanské besedě dokonce tři ocenění, což je situace, kterou nepamatují ani pravidelní účastníci a organizátoři soutěže.
Soutěž OSN zkráceně označovaná jako „The LivCom Awards“ a česky uváděná nejčastěji jako „Město, kde stojí za to žít“ je jedinou světovou soutěží místních samospráv se zaměřením na udržitelný rozvoj, kvalitu života a životní prostředí. Letos se do soutěže přihlásilo na 300 měst z různých koutů světa, konkurence byla tedy jako obvykle veliká. V minulých ročnících Českou republiku úspěšně reprezentovala města Chrudim, Kladno či Plzeň, která letos získala čestnou hostitelskou úlohu. První dvě jmenovaná města v Plzni potvrdila své minulé úspěchy, a zužitkovala tak zkušenosti z minulých ročníků v Londýně a čínském Donnguanu. Fakt, že letos se finále soutěže konalo právě v České republice, umožnil nově účast i dalším tuzemským zástupcům.
V plzeňském finále prezentovalo aktivity svých komunit 30 delegací v kategorii „celkového rozvoje měst“ (Whole City Awards), kde se hodnotí šest základních oblastí: ochrana životního prostředí, zlepšování stavu krajiny, udržitelný komunitní život, péče o kulturní dědictví, plánování pro budoucnost a podpora zdraví. Kromě vítězného pořadí v kategoriích dle počtu obyvatel (A až E) jsou za přednesené prezentace měst udělovány v soutěži také Zlaté, Stříbrné a Bronzové ceny.
Mezinárodní porotě se představilo také 22 „projektů z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje“ (Environmentally Sustainable Project Awards) a 6 finalistů soutěže „projektů o cenu s finanční odměnou“ (The Bursary Award).
Nejúspěšnějším českým zástupcem v soutěži se stalo Zdravé město Chrudim, které získalo ocenění ve všech hlavních kategoriích: Zlatou cenu a druhé místo v soutěži celkového rozvoje měst kategorie od 20 tis. do 75 tis. obyvatel, Zlatou cenu a třetí místo mezi environmentálními projekty (za projekt „Rekreační lesy Podhůra“) a finanční ocenění 10 000 £ v kategorii The Bursary Award. Zdravé město Jihlava získalo se svým projektem přihlášeným do kategorie rozvoje měst ocenění za plnění kritéria „zlepšování stavu krajiny“. Zdravá obec Bolatice získala Stříbrnou cenu a obsadila třetí místo v soutěži měst v kategorii do 20 000 obyvatel. Bronzovou cenu získala a páté a šesté místo ve stejné kategorii obsadila Zdravá města Říčany a Jaroměř. Zdravé město Tábor získalo Stříbrnou cenu a obsadilo páté místo v kategorii měst od 20 tis. do 75 tis. obyvatel. Stříbrnou cenu získalo a čtvrté místo v kategorii měst od 75 tis. do 200 tis. obyvatel obsadilo město Kladno se svým správním obvodem zahrnujícím 47 obcí. Úspěchem je také postup Zdravého města Mladá Boleslav do nejužšího finále soutěže.
Celkovými vítězi v kategorii měst, jež byla porotou na základě šesti kritérií vyhodnocena jako města, kde se nejlépe žije, se staly: Gibsons, Kanada (do 20 tis. obyvatel), Newark on Trent, Anglie (do 75 tis. obyvatel), Melville, Austrálie (do 200 tis. obyvatel), Shilong, Čína (do 750 tis. obyvatel) a Dalian, Čína (přes 750 tis. obyvatel).
Dále byla udělena cena za vynikající úspěchy v každém kritériu samostatně, která je oceněním konkrétní inovace a nejlepší praxe na tomto poli. Vítězství díky výborným výsledkům v jednotlivých oblastech dosáhla kromě výše zmíněné Jihlavy tato města: Broadland, Anglie (péče o dědictví); Canada Bay, Austrálie (praxe ohleduplná k životnímu prostředí); Melville, Austrálie (udržitelnost komunity); Gibsons, Kanada (plánování pro budoucnost) a Newark on Trent, Anglie (zdravý životní styl).
Předsedkyně poroty Claudette Savaria z Kanady k úspěchu letošního ročníku soutěže řekla: „Úroveň finalistů soutěže LivCom rok od roku stoupá a letos nás těší, že některá města vynikla ve všech kategoriích. Soutěž skutečně dozrává a odráží to, že na místní úrovni jsou tyto zásadní otázky čím dál větší prioritou. Znovu jsme zjistili, že i ty nejmenší obce dělají pro inovaci stejně jako ta největší města. Jsou odhodlány jednat teď pro blaho budoucích generací. V mnoha případech je jejich úsilí inspirující a poučné pro zbytek světa.“
Součástí programu byl, jako každý rok, také seminář OSN s tématem „Řešení výzev udržitelného rozvoje“. Za Českou republiku přednesl na semináři příspěvek bývalý ministr životního prostředí profesor Bedřich Moldan. Během následné tiskové konference shrnul význam soutěže „The LivCom Awards“ její ředitel Alan Smith: „Soutěž i letos prokázala, že je především místem k setkávání měst, která se mohou od sebe vzájemně učit. Často totiž zjistí zástupci nějakého konkrétního města, že podobný problém jako oni řeší někdo na druhém konci světa. Pro nás, jako organizátory soutěže, je přínosné, že témata, jako je globální změna klimatu nebo zdravý životní styl, se prolínají všemi prezentacemi z různých, od sebe velmi vzdálených, měst.“ K organizaci celého letošního finále dále Alan Smith uvedl: „Dostalo se nám báječného přijetí od Plzeňanů, kteří se všemožně snažili, aby se tu delegáti LivComu cítili dobře. Protože Plzeň se probojovala do finále soutěže LivCom už čtyřikrát, bylo potěšením sledovat vývoj města Plzně a přímo na místě pak vidět skutečný přínos, který pro město účast v soutěži znamenala.“
Soutěž  „The LivCom Awards“ probíhá v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Mezi letošními finalisty byli představitelé měst a obcí celé planety, od těch nejmenších (Carlyle, Kanada, s počtem obyvatel 1257) až po ty největší (Rijád, Saúdská Arábie, s počtem obyvatel 4,2 milionu). Mezi partnery letošního ročníku soutěže patřila i Národní síť Zdravých měst ČR.
Více informací o soutěži naleznete na www.livcom2009.cz.
Níže uvádíme celkové  oficiální výsledky soutěže dle jejích organizátorů (v AJ). Tučnou kurzivou jsou vyznačena města z ČR. 
Whole City Awards 
Category A (Population up to 10,000)
1. Gibsons, Canada    (Gold award)
2. Southwell, England    (Gold)
3. Bolatice, Czech Republic   (Silver) 
Tulln An Der Donau, Austria (Bronze); Ricany, Czech Republic (Bronze); Jaromer, Czech Republic (Bronze); Carlyle, Canada (Bronze)
Category B (Population 20,001 – 75,000)
1. Newark, England    (Gold)
2. Chrudim, Czech Republic    (Gold)
3. Canada Bay, Australia   (Gold) 
Annapolis, USA (Silver); Tabor, Czech Republic (Silver)
Category C (Population 75,001 – 200,000)
1. Melville, Australia    (Gold)
2. Broadland, England    (Gold)
3. Kakamigahara, Japan   (Silver) 
Kladno, Czech Republic (Silver); Cergy-Pontoise, France (Bronze); Mikolow, Poland  (Bronze); Norwich, England (Bronze); Rockhampton, Australia (Bronze)
Category D (Population 200,001 – 750,000)
1. Shilong, China    (Gold)
2. Songpagu, South Korea   (Bronze)
Category E (Population over 750,000)
1. Dalian, China    (Gold)
2. Dubai, UAE     (Bronze)
3. Riyadh     (Bronze) 
Project Awards 
Natural projects
1. Schwalm-Eder-Kreis, Germany – 100 steps to global protection  (Gold)
2. Wujin, China – Yancheng Conservation Project   (Gold)
3. Chrudim, Czech Republic – Podhura recreational woods (Gold) 
Odense, Denmark (Fish Stream Passage) (Silver); Tulln An Der Donau, Austria (Die Garten Tulln) (Silver); Broadland, England (Growing an Eco Community) (Silver), Broadland, England (Helping Broadland through recession) (Silver); Riyadh, Saudi Arabia (Roundabouts) (Silver); Riyadh, Saudi Arabia (Festivals) (Bronze); Riyadh, Saudi Arabia (1m cleaning campaign) (Bronze); Wuhan, China (Yangtse Purple City) (Bronze); Riyadh, Saudi Arabia (Gardens and parks) (Bronze); Lviv, Ukraine (Creative micro finance) (Bronze) 
Built Projects
1. Beijing, China – Hopson No8 Royal Park, Germany     (Gold)
2. Dalian, China – Dalian Software Park    (Gold)
3. Yokohama, Japan – Koshigaya Lake Town    (Gold) 
Pittsburgh, USA (Shenley Plaza) (Silver); Guangzhou, China (Vanke Dream Town) (Silver); Changxing, China (Harmonious Dragon Mountain Moor) (Silver); Qingdao, China (Olive Trees) (Bronze) 
£10,000 Bursary Award: Chrudim, Czech Republic – regeneration of recreation area 
Criteria awards
Enhancement of the Landscape, Jihlava, Czech Republic
Heritage Management, Broadland, England
Environmentally Sensitive Practices, Canada Bay, Australia
Community sustainability, Melville, Australia
Healthy Living, Newark on Trent, England
Planning For the Future, Gibsons, Canada 
  • mezinárodní  Projekt Zdravé město – v roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.
  • Národní síť Zdravých měst ČR - asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní Projekt Zdravé město (PZM) – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. NSZM má dnes 92 členů, s regionálním vlivem na 1841 měst a obcí, ve kterých žije 3,2 milionu obyvatel   (32 % populace ČR). Více informací o NSZM naleznete na internetových stránkách http://www.zdravamesta.cz.
 
Kontakt pro další informace:
 
Your browser may not support display of this image.
Zdeňka Kubalová
mluvčí Magistrátu města Plzně
Tel. 724 732 637