Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povodně a sucho - seminář Akademie věd ČR

19. 6. 2014

Povodně a sucho: krajina jako základ řešení

 

Závěry ze semináře Komise pro životní prostředí AV ČR 5. 6. 2014
(Botanický ústav AV ČR Praha-Průhonice)

 

 
Úvod
 
Od 50. let minulého století je česká krajina opakovaně vystavována tlakům, které hluboce zasahují do její podstaty a snižují její kvalitu. Na konto totalitního režimu ve druhé polovině minulého století spadá vyvlastnění zemědělských půd spojené s likvidací selského stavu, nešetrné zavádění chemizace do zemědělského využívání půdního fondu vedoucí k chemickému znečištění půdních vod, velkoplošnost a uniformita s následkem nadměrné půdní eroze, mnohdy nesmyslné odvodnění pozemků, likvidace prostorové a biologické diverzity krajiny, v mnoha případech celková změna krajinného rázu celých rozsáhlých oblastí.