Jdi na obsah Jdi na menu
 


Protikorupční desatero - výzva

14. 9. 2010

Protikorupční desatero

Pouze otevřené a odpovědné rozhodování může vést k efektivnímu hospodaření s obecním majetkem. V době úspor a finančního nedostatku je efektivita hospodaření základním předpokladem pro zdravý rozvoj obce. Zvýšení transparentnosti a snížení korupce nevede jen k lepším hospodářským výsledkům, ale i ke zvýšení důvěry občanů ve správu jejich obce a jejich chuti se na samosprávě více podílet.

Vyzýváme volební uskupení z Čelákovic aby se k tomuto desateru připojili!

Aby voliči věděli, kteří kandidáti myslí své protikorupční úsilí vážně a mají v programu dostatečně kvalitní protikorupční opatření, a na druhé straně, aby si kandidáti mohli být jisti, že jejich program splňuje minimální standardy v oblasti transparentnosti a boje proti korupci, připravilo sdružení Oživení

Protikorupční desatero – minimum pro volby do obecních zastupitelstev 2010

1. Nepokradeš a pokrásti nenecháš majetku veřejného

Veškeré škody způsobené na majetku obce budou prošetřovány škodní komisí za účelem identifikování odpovědné osoby a vymožení škody zpět do majetku obce.

2. Nebudeš o veřejných záležitostech v tajnosti rozhodovat

Veškeré rozhodování zvolených zástupců bude otevřeno občanům, aby se ti mohli aktivně účastnit na správě věcí veřejných ve své obci a dohlížet na naplňování veřejného zájmu.

3. Dovolíš v obecních médiích hlasu svých kritiků zaznít

Veškerá veřejná média provozovaná anebo placená obcí budou otevřena všem zastupitelům i občanům pro vyjádření jejich názorů.

4. Vždy budeš ctít zájmy veřejné nad statky a zájmy své soukromé

Zastupitelé budou vždy jednat a rozhodovat ve veřejném zájmu, budou dodržovat etické principy vymezené v přijatém etickém kodexu.

5. O majetku veřejném vždy otevřeně a hospodárně rozhodovati budeš

Nemovitý majetek bude prodáván a pronajímán pomocí otevřených výběrových řízení. Bude zveřejněn přehled nemovitostí vlastněných obcí.

6. Nezatajíš žádných smluv uzavřených jménem obce

Všechny uzavírané smlouvy budou veřejně přístupné na internetu, s vyjmutím pouze zákonem chráněných informací.

7. Obchodní společnosti obce vždy budeš chápat jako statky veřejné

Hospodaření obchodních společnosti ve vlastnictví obce bude otevřené veřejné kontrole a bude podléhat stejným pravidlům jako hospodaření obce.

8. Učiníš rozpočet obce srozumitelný a ctít jeho pravidla budeš

Srozumitelná a přehledná rozpočtová dokumentace zajistí kvalifikované rozhodování zastupitelů o rozpočtu a umožní veřejnou kontrolu jeho dodržování.

9. Otevřeš zakázky obce trhu volnému i zanecháš pletich v soutěžích veřejných

Budou zveřejněny všechny informace o plánovaných, vyhlášených, probíhajících i ukončených zakázkách. V zájmu hospodárnosti budou zakázky zadávány na základě otevřené a spravedlivé soutěže.

10. Dotacemi pomáhati budeš účelně a spravedlivě místním spolkům občanským

Budou zveřejňovány všechny informace o dotačních řízeních a přidělených dotacích. Rozdělování dotací bude probíhat podle závazných a jasných pravidel.

 

 

Sdružení Oživení, které se dlouhodobě věnuje zvyšování transparentnosti a snižování korupce na komunální úrovni, garantuje kandidátům a občanům, že realizací Protikorupčního desatera dojde v jejich obci k výraznému zvýšení kvality rozhodování i efektivity hospodaření a k významnému omezení rizika korupce.

Proto vyzýváme všechny zájemce z řad kandidátů do zastupitelstev obcí, aby se zde zavázali, že v případě získání mandátu budou v obci prosazovat realizaci Protikorupčního desatera.

Pavel Fišera

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

100% souhlas

(Luděk Maroušek, 10. 10. 2010 13:15)

Jsem rád, že se konečně v Čelákovicích našlo uskupení, které bude skutečně transparentně hospodařit a jednat. LM